Juhtimiskoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses

 • Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas
  09. dets 10:00 – 10. dets 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  09.12 10.00-17.30 ja 10.12 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid, vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Tunnustava juhtimise treening
  16. dets 10:00 – 17. dets 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  16.12 kl 10.00-17.30 ja 17.12 kl 9.00-17.00 Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine
  01. jaan 2022 10:00 – 17:30
  Tallinn
  Koolitus toimub kokkuleppel kui 2022 grupp komplekteerub Koolitusel läbitud praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • Управление работниками на производственном предприятии
  24. jaan 2022 10:00 – 25. jaan 2022 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  24.01.2022 10.00-17.30 ja 25.01.2022 9.00-17.00 Цель- Дать знания и умения по управлению работниками на производственном предприятии и достижению целей подразделения. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Coachiv juhtimine
  17. märts 2022 10:00 – 17:30
  Tallinn
  17.03.2022 10.00 -17.30 Eesmärgiks on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Kaidi Peets
 • Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии
  20. apr 2022 10:00 – 17:30
  Tallinn
  20.04 2022 10.00 -17.30 Целью обучения является упорядочить и систематизировать существующие знания участников посредством теоретических положений, предложить методики и модели поведения для решения вопросов, возникающих в сфере управления закупками. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • TBD
  Sisekoolitusena: Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Цель обучения- Осознать необходимость эффективного использования времени. Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kак управлять стрессом?
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Цель обучения - Hаучиться с помощью полученных на курсе знаний и навыков лучше справляться со стрессом. Способы более быстрого выхода из негативного эмоционального состояния.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Läbirääkimiste tehnikad ehitusvaldkonna projektijuhtidele
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kommunikatsiooni tõhustamine
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Praktiline coachingu koolitus juhtidele
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest. Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusele on suunatud kõigile, kes soovivad edukamalt läbi viia keerulisi ja/või ebameeldivalt pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Tööstress ja oskus seda juhtida
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Arenguvestlused
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kliendihalduri mõjususe kasvatamine
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Aja juhtimine
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma aega efektiivsemalt planeerida.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks