Juhtimiskoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses

 • 29. sept 10:00 – 30. sept 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  29.09 10.00-17.30 ja 30.09 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi inimeste juhtimiseks tootmisettevõttes ning üksuse eesmärkide saavutamiseks. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • N 29 september
  29. sept 10:00 – 17:30
  Tallinn
  29.09.2022 10.00 -17.30 Eesmärgiks on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Kaidi Peets
 • 06. okt 11:00 – 07. okt 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  06.10 10.00-17.30 ja 07.10 9.00-17.00 Цель- Дать знания и умения по управлению работниками на производственном предприятии и достижению целей подразделения. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • 14. okt 10:00 – 17:30 GMT +3
  Tallinn
  14.10 10.00 -17.30 Koolituse eesmärk on arendada osalejates oskusi, mis suurendavad enda ja meeskonna töörõõmu ning aitavad murede ja hirmudega paremini toime tulla. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Kaidi Peets
 • 24. okt 10:00 – 25. okt 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  24.10 kl 10.00-17.30 ja 25.10 kl 9.00-17.00 Koolitusele on oodatud spetsialistid, kes on asunud või soovivad asuda tööle juhina, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • 28. okt 10:00 – 17:30 GMT +3
  Tallinn, Tähetorni hotell, Tähetoni 16
  28.10 10.00 -17.30 Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • 07. nov 10:00 GMT +2 – 08. nov 17:00 GMT +2
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  07.11 kl 10.00-17.30 ja 08.11 kl 9.00-17.00 Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • 10. nov 10:00 – 17:30
  Tallinn
  10.11 10.00 -17.30 Koolitusel läbitud praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • 15. dets 10:00 – 16. dets 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  15.12 10.00-17.30 ja 16.12 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid, vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena На данном занятии мы не только изучим все необходимое для проведения содержательных и результативных собраний, но и поупражняемся на практике в их проведении.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Klient soovib olla mõistetud, hinnatud ning viisakalt ja väärikalt koheldud. Paraku ei ole rahulolev klient täna piisav. Et klient tootest või teenusest vaimustuks ja selle kohta hea sõna levitaks, tuleb kliendi ootusi ületada ja teda üllatada.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud juhtidele, kes peavad oma alluvate tõhusa juhtimise kaudu ellu viima tippjuhtkonna otsuseid.Koolitusest saavad abi nii alustavad juhid kui ka juhid, kes on sattunud keerulistesse olukordadesse, peavad vastutama strateegiliselt tähtsate väljakutsete eest
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Дать обзор основополагающих истин планирования и управления производственным процессом, с помощью которых участники обучения смогут повысить эффективность производственной деятельности на своем предприятии.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusel analüüsitakse protsesside optimeerimise erinevaid aspekte, seletatakse lahti enamlevinud mudelid ja meetodid ning analüüsitakse, kuidas konkreetsed mudelid ja meetodid võiks sobida ettevõtte protsesside optimeerimiseks
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Цель обучения- Осознать необходимость эффективного использования времени. Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Цель обучения - Hаучиться с помощью полученных на курсе знаний и навыков лучше справляться со стрессом. Способы более быстрого выхода из негативного эмоционального состояния.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.