top of page

Juhtimiskoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses

 • N 07 september
  07. sept 10:00 – 17:30
  Tallinn
  7.09 kl 10.00-17.30 Eesmärgiks on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Kaidi Peets
 • 11. sept 11:00 – 12. sept 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  11.09 10.00-17.30 ja 12.09 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid, vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Investeering: 527 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • 17. okt 10:00 – 17:30
  Tallinn
  17. oktoober kl 10.00-17.30 Koolitusel läbitud praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • 31. okt 10:00 – 17:30
  Tallinn
  Koolitus toimub grupi komplekteerumisel. Osalemissoov palun saada info@edunet.ee Koolituse eesmärgiks on saada teadmisi, oskusi ja kindlust avalikuks sõnavõtuks. Investeering: 470 € +km Koolitaja: Ülo Vihma
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena На данном занятии мы не только изучим все необходимое для проведения содержательных и результативных собраний, но и поупражняемся на практике в их проведении.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Klient soovib olla mõistetud, hinnatud ning viisakalt ja väärikalt koheldud. Paraku ei ole rahulolev klient täna piisav. Et klient tootest või teenusest vaimustuks ja selle kohta hea sõna levitaks, tuleb kliendi ootusi ületada ja teda üllatada.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud juhtidele, kes peavad oma alluvate tõhusa juhtimise kaudu ellu viima tippjuhtkonna otsuseid.Koolitusest saavad abi nii alustavad juhid kui ka juhid, kes on sattunud keerulistesse olukordadesse, peavad vastutama strateegiliselt tähtsate väljakutsete eest
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Дать обзор основополагающих истин планирования и управления производственным процессом, с помощью которых участники обучения смогут повысить эффективность производственной деятельности на своем предприятии.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusel analüüsitakse protsesside optimeerimise erinevaid aspekte, seletatakse lahti enamlevinud mudelid ja meetodid ning analüüsitakse, kuidas konkreetsed mudelid ja meetodid võiks sobida ettevõtte protsesside optimeerimiseks
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Цель обучения- Осознать необходимость эффективного использования времени. Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Цель обучения - Hаучиться с помощью полученных на курсе знаний и навыков лучше справляться со стрессом. Способы более быстрого выхода из негативного эмоционального состояния.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest. Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusele on suunatud kõigile, kes soovivad edukamalt läbi viia keerulisi ja/või ebameeldivalt pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni.
bottom of page