Juhtimiskoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses

 • Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes
  28. mai 10:00 – 17:30
  Tallinn
  28.05 10.00 -17.30 Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks. Investeering: 277 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • Управление работниками на производственном предприятии
  03. juuni 10:00 – 04. juuni 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  03.06 10.00-17.30 ja 04.06 9.00-17.00 Цель- Дать знания и умения по управлению работниками на производственном предприятии и достижению целей подразделения. Investeering: 377 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Tunnustava juhtimise treening
  10. juuni 10:00 – 11. juuni 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  10.06 10.00-17.30 ja 11.06 9.00-17.00 Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid Investeering: 377 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии
  10. juuni 10:00 – 17:30
  Tallinn
  10.06 10.00 -17.30 Целью обучения является упорядочить и систематизировать существующие знания участников посредством теоретических положений, предложить методики и модели поведения для решения вопросов, возникающих в сфере управления закупками. Investeering: 277 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas
  17. juuni 10:00 – 18. juuni 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  17.06 10.00-17.30 ja 18.06 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid, vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Investeering: 377 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Töökaotus- hirmud versus võimalused
  03. aug 10:00 – 17:30
  Tallinn
  03.08 10.00 -17.30 Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad uude tööellu sisenemiseks juurde teadmisi ja praktilisi oskusi, leida iseendale sobivad uued lahendused ja need ka ellu viia. Investeering: 277 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Inimeste juhtimine tootmisettevõttes
  23. sept 10:00 – 24. sept 17:00
  Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia
  23.09 10.00-17.30 ja 24.09 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi inimeste juhtimiseks tootmisettevõttes ning üksuse eesmärkide saavutamiseks. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet
 • Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine
  10. nov 10:00 – 17:30
  Tallinn
  10.11 10.00 -17.30 Koolitusel läbitud praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Ühiste rühmatööde käigus tuuakse välja kitsaskohad ja pakutakse välja võimalikud lahendused. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Jaak Lavin
 • Praktilised võtted enda ja meeskonna töörõõmu suurendamiseks
  25. nov 10:00 – 17:30
  Tallinn
  25.11 10.00 -17.30 Koolituse eesmärk on arendada osalejates oskusi, mis suurendavad enda ja meeskonna töörõõmu ning aitavad murede ja hirmudega paremini toime tulla. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Kaidi Peets
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kommunikatsiooni tõhustamine
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Praktiline coachingu koolitus juhtidele
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest. Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusele on suunatud kõigile, kes soovivad edukamalt läbi viia keerulisi ja/või ebameeldivalt pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Tööstress ja oskus seda juhtida
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Arenguvestlused
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kliendihalduri mõjususe kasvatamine
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Aja juhtimine
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma aega efektiivsemalt planeerida.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee