Juhtimiskoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses

 • Управление работниками на производственном предприятии
 • Coachiv juhtimine
 • Inimeste juhtimine tootmisettevõttes
 • Töökaotus- hirmud versus võimalused
 • Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas
 • Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes
 • Tunnustava juhtimise treening
 • Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии
 • Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele
 • Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine
 • Praktilised võtted enda ja meeskonna töörõõmu suurendamiseks
 • TBD
  Sisekoolitusena: Результативное собрание
 • TBD
  Sisekoolitusena: Positiivse klienditeeninduse arendamine
 • TBD
  Sisekoolitusena: Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös
 • TBD
  Sisekoolitusena: Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью
 • TBD
  Sisekoolitusena: Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise
 • TBD
  Sisekoolitusena: Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kак управлять стрессом?
 • TBD
  Sisekoolitusena: Läbirääkimiste tehnikad ehitusvaldkonna projektijuhtidele
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kommunikatsiooni tõhustamine
 • TBD
  Sisekoolitusena: Praktiline coachingu koolitus juhtidele
 • TBD
  Sisekoolitusena: Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel
 • TBD
  Sisekoolitusena: Tööstress ja oskus seda juhtida
 • TBD
  Sisekoolitusena: Arenguvestlused
 • TBD
  Sisekoolitusena: Kliendihalduri mõjususe kasvatamine
 • TBD
  Sisekoolitusena: Aja juhtimine
 • TBD
  Sisekoolitusena: Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted
 • TBD
  Sisekoolitusena: Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee