top of page

Praktiline coachingu koolitus juhtidele

Koolituse lühitutvustus:

Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest ning mille tulemusena tõusevad rahulolu ja tulemused.

Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele ja vastused küsimustele kuidas:

 • kasutada coachingu tehnikaid ja meetodeid oma meeskonnas,

 • panna oma meeskond innukalt eesmärke saavutama,

 • ennast ja oma meeskonda motiveerida,

 • rakendada maksimaalselt oma meeskonna ressursse
   

Koolitusele on oodatud: Keskmiste ja väikeettevõtete juhid, keskastmejuhid (osakonnajuhid, personalijuhid, müügijuhid jne.) nii äri- kui avalikust sektorist.
 

Koolituse sisututvustus:

 • GROW mudel

 • Individuaalne ja grupicoaching

 • Aju roll eesmärkide saavutamisel

 • Kuidas seada motiveerivaid eesmärke

 • Tulevikuperspektiivi kasutamine

 • Skaalade kasutamine

 • Tegevuste kavandamine

 • Kovisiooni meetod

 • Kovisiooni meetodi kasutamisvõimalused meeskonnas
   

 Mida me koolitusel teeme:

 • Harjutame väikeses grupis erinevaid coachingu tehnikaid ja meetodeid, mida on võimalik kohe oma meeskonnas rakendada.

 • Osalejad saavad praktilise juhendi ja kogemuse, kuidas tuntuimat coachingu vestluse mudelit GROW-d rakendada. GROW-mudeli kasutamine arenguvestlustel annab arenguvestlustele tegeliku sisu, mis paljudes ettevõtetes on kaduma läinud. Samuti sobib see lahenduste leidmiseks mistahes probleemidele.

 • Lisaks saavad osalejad kogeda kovisiooni struktureeritud mudelit, mida saab muu hulgas kasutada koosolekute vaheldusrikkamaks muutmisel ja probleemide lahendamisel.
   

Lisaväärtus:

Koolitus on kombineeritud grupicoachinguga. Grupicoachingus osalemine annab võimaluse õppida teiste juhtide kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi. Grupicoaching võimaldab vaadata enda ja oma meeskonna tegutsemist kõrvalseisja pilguga, võimaldades leida tõhusaid ja mittetõhusaid mustreid, leida uusi vaatenurki ning saada uut inspiratsiooni.

Tulge ja veenduge – JUHTIDE GRUPICOACHING ON ÜKS TÕHUSAMAID VIISE ÕPPIMISEKS JA TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS.
 

Koolituse tulemusena saab osaleja:

 • individuaalse ja grupicoachingu kogemuse

 • praktiseerida erinevaid coachingu tööriistu ja tehnikaid

 • lahendada mõne oma juhtimisküsimuse

 • ideid teistelt osalejatelt juhtimisküsimuste ja –dilemmade lahendamiseks

 • harjutada GROW mudelit

 • harjutada tulevikuperspektiivi ja skaalade kasutamisest coachingus

 • kogeda kovisiooni meetodit, mis võimaldab kaasata kogu meeskonda konkreetse küsimuse lahendamisse
   

Õppemeetodid: Lühiloengud, diskussioonid, paari- ja grupitööd, individuaalne ja grupicoaching. Põhirõhk on ise kogemisel ja praktiseerimisel. Iga osaleja saab olla nii coachi kui coachee (juhendatava) rollis. Juhtumeid lahendatakse nii paarides kui kogu grupiga.
 

Koolitajad: 

Signe Vesso on kogemustega (19 a) meeskondade ja juhtide koolitaja, superviisor ja coach. Signel on 20 a. ettevõtluskogemust. Ta on juhtinud 6 aastat Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingut ning on International Supervision and Coaching Institute'i asutajaliige. Signe on EBS juhtimisteaduse doktorant (muudatuste juhtimine ja coaching). Samuti on sertifitseeritud terapeut (Skandinaavia Gestaltteraapia Instituut) ja NLP praktik (Erickson College), ANSE poolt sertifitseeritud superviisor ja coach. Ta on kirjutanud oma praktilistest kogemustest lähtuvalt koos kolleegiga juhtidele raamatu “Õnnelik meeskond”(2007), mis käsitleb töötajate ja meeskonna arendamist.
 

Kaidi Peets on sertifitseeritud Denison Organizational Culture Survey (Šveits) konsultant ning rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (Saksamaa). Kaidi on täiendanud end muutuste juhtimise alal Harvardi Ülikoolis, turunduse alal Tallinna Tehnikaülikooli juures ning inimeste juhtimise alal erinevatel rahvusvahelistel täiendkoolitustel (protsessitöö, süsteemne lähenemine, mindfulness, Appreciative Inquiry, skulptuur arendustegevuses jne). Kaidil on Eesti ja rahvusvaheliste meeskondade arendamise ja juhtide coachingu kogemus erinevatest valdkondadest (kütuse hulgimüük, jaemüügiketid, telekommunikatsioon, tervishoid, kinnisvaraarendus, IT-teenused, finantsteenused, kiirtoitlustus, tsiviilehitus, avalik sektor jpm). Lisaks viib Kaidi läbi pikaajalisi mentorite ja juhtide arenguprogramme ning on õppejõud superviisorite-coachide väljaõppeprogrammis International Supervision and Coaching Institute'is. Kaidi on ettevõtjana tegutsenud üle 17 aasta, peamiselt koolituse ja kirjastamise vallas. Alates 2008.a. jagab Kaidi oma ettevõtlusalaseid kogemusi EAS ärimentorprogrammis, kus ta on mentoriks alustavatele ettevõtjatele.

 
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Tellimisel sisekoolitusena, küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

 

Esitan soovi:

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page