top of page

Infosulgudega toimetulek- kommunikatsiooni tõhustamine

Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

 

Kellele koolitus mõeldud on?

Koolitus on mõeldud kõikidele, kes puutuvad kokku infosulgude või muude infoga seotud probleemidega organisatsioonisisesel või organisatsioonidevahelisel suhtlemisel. Koolitus on praktilist laadi.

 

Koolituse tulemusena on osalejad ...

  • mõistnud, mis tekitab infosulgusid ja õppinud saavutama osapoolte informeeritust

  • saanud aru, miks inimesed, kellele on kogu info antud, väidavad endiselt, et nad on infopuuduses

  • teadvustanud, missugused seaduspärasused toimivad infovahetuses ja erinevate isiksuse tüüpide vahelises suhtlemises;

  • treeninud praktilisi kommunikatsioonivõtteid.

 

Koolituse teemad:

Sissejuhatus koolitusse

Praktiline harjutus “Info edastamine”

Kokkuvõte harjutusest ja peamiste õppetundide fikseerimine

Grupitöö (GT): Miks tekivad infosulud?

Kokkuvõte grupitöödest ja treeneri kommentaarid koos näidetega

Infoga seotud tegelikud ja näilised probleemid

Kuidas ära tunda tegelikud probleemid ja eristada neid ettekäänetest?            

            Erinevate osapoolte infovajadus

            Erinevad vaatenurgad olukordadele

            Erinevad mõtlemisalgoritmid ja arusaamad

            Erinevad võimekused mõistmisel

            Sotsiaalsed positsioonid ja sellest tulenevad filtrid

            30 korrus vs keldrikorrus - mis jääb nende vahele?

            Suhtlemistasandid ja nende mõju infovahetusele

Arutelu: Kuidas tagada infosulgude ennetamist ja ületamist?

Kuidas tagada 360-kraadist informeeritust?

Kas kommunikatsioonijuht aitab?

Toimiva kommunikatsioonisüsteemi loomine ja juurutamine

            Infotarbijate kaardistamine

            Infovajaduse tuvastamine

            Info kategoriseerimine ja süstematiseerimine

            Infokanalite rakendamine

            Edasi- ja tagasisidestamise süsteemi loomine

            Suuline ja kirjalik informatsioon ning info säilitamine ja kasutamine

            Sõnumite väljatöötamine ja edastamine

Inimeste reaktsioonid edasi- ja tagasisidestamisel

Suhete mõju infovahetusele

Isikutevahelised, grupisisesed ja gruppide vahelised suhted

Grupiprotsessid ja võimusuhted

Konkurents

Partnerlus

Metakommunikatsioon ja oskus rakendada aeg, ruum, keha ja hääl ühtsesse kommunikatsiooniprotsessi

Mõjusa infoedastamise praktikum

Töötamisviis: 2- päevane koolitus. Lühiloengud, arutelud, rühmatööd, küsimustik, praktilised harjutused, näited, soovitused.
 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

 

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page