top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

R, 11. okt

|

Tallinn

Esinemine – avalik sõnavõtt

11.10 kl 10.00 - 17.30 Koolituse eesmärgiks on saada teadmisi, oskusi ja kindlust avalikuks sõnavõtuks. Koolitus sisaldab praktilisi harjutusi esitluse ettevalmistamiseks ja ettekandmiseks. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Ülo Vihma

Aeg ja koht

11. okt 2024, 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse kirjeldus

Esinemine- avalik sõnavõtt (baaskoolitus)

Koolituse lühitutvustus:

Esinemisoskust on vaja paljudes olukordades alates vastutusrikkast koosolekust, kus on vaja infot edastada, teisi oma seisukohtades veenda vms., piduliku sündmuse puhul sõna võtta või siis suurema auditooriumi ees kõnet pidada. Pole vahet, kas seda kõnet nimetatakse (müügi)esitluseks, ettekandeks, lauakõneks või motivatsioonikõneks, põhimõtted mõjuvaks esinemiseks on samad. Koolitus annab selleks nii julgust, teadmisi kui ka oskusi.

Koolituse eesmärgiks on saada teadmisi, oskusi ja kindlust avalikuks sõnavõtuks.

1. Moodul. Esinemise aluspõhimõtted, teadmised ja oskused.

Esinemise liigid ja vastavalt eduka esinemise tunnused ehk hindamiskriteeriumid.

Ettevalmistus – mida see sisaldab.

Juhtmõte

Esinemisprotsess ja selle juhtimine. Ruumi ja auditooriumi valitsemine. Ärevuse maandamine, keha ja hääle kasutamine, tähelepanu hoidmine.

Näited elust.

2. Moodul. Esinemise mõjukus.

Millest sõltub esinemise mõjukus.

Füüsiline ja vaimne tugipunkt.

Sisu ja vormi kooskõla.

Kõnetehnikad ja retoorilised võtted.

Kombineeritud vahendid – tekst, hääl, pilt.

Näited elust ja osavõtjatelt.

3. moodul. Esinemise protsess ja selle juhtimine.

Improvisatsioonilised kõned ja sõnavõtud.

4. Moodul. Praktikum. 

Pidupäevakõne. Lauakõne.

Tgasiside, analüüs, personaalne arengusiht. 

Koolitusel osalejad omandavad

  • teadmisi erinevatest esinemistüüpidest ja oskuse oma esinemist selle põhja määratleda
  • oskuse esinemisärevust maandada
  • teadmised ja oskused esinemise ettevalmistamiseks
  • teadmised ja oskused oma hääle valitsemiseks
  • teadmised kõne ja pildi kokkukõla loomiseks
  • teadmised ja oskused auditooriumi valitsemiseks ja kuulajate tähelepanu juhtimiseks

Töötamisviis:

  • Interaktiivsed miniloengud
  • Paaris- ja grupiarutelud
  • Praktilised harjutused esitluse ettevalmistamiseks ja ettekandmiseks
  • Koolitusmaterjalid jaotusmaterjalidena või elektroonselt.

Koolitaja Ülo Vihma

Diplomeeritud coach. Saanud näitlejatehnilise väljaõppe (tekstianalüüs, lavakõne, hääle- ja kehatreening), olnud näitlejate lavakõne õpetaja lavakunstikoolis. Professionaalne esinemiskogemus erinevate auditooriumite ja meediaga (teater, film, raadio, TV, ajakirjandusintervjuud, konverentsid, saalikoolitused), PR konsultandi ning kõnekoolitaja kogemust üle 20 aasta nii grupi- kui individuaalõppes (Stockmann, Tööturuamet, Tallinna Küte, EAS, Riigikantselei, Presidendi kantselei, Kutsekvalifikatsiooni keskus, Keskkonnaamet, Kuressaare LV, Eesti Pank, Mercedes Benz-Silberauto, Pepsico Baltic, Codeborne jpt. ning  hulgaliselt avalikke koolitusi Ariko kaubamärgi alt). Ajujahi jt. idufirmade mentor, „liftikõnede“  ja investoresitluste (pitching) treener.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 397 € +km (sisaldab lõunasööki)

Koolitaja: Ülo Vihma

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page