Arvutikoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Kõiki koolitusi (Office 365, Teams, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access jt)  on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Office 365 juurutamine ja meeskonna koolitus:

Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"

Praktiline koolitus MS Office 365 aplikatsioonide kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, probleemide, ideede loendid, ühised tööfailid ja nende samaaegne kasutamine- Excel, Word, PowerPoint jt meeskonnatöö lahendused (Teams, Planner, Delve, Yammer, OneNote, OneDrive, Co-Outhoring  jt)

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses (nupp Täpsemalt)

 • 10. okt 10:00 – 11. okt 14:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  10.10 kl 10.-14.00 Koostada professionaalse väljanägemisega, vajalikku infot sisaldavaid dünaamilisi esitlusi. Kombineerida esitlusi mitmetest ettekannetest ja kasutada PowerPointi objekte ettekandes info esitlemiseks ja esile tõstmiseks. Investeering: 230 € +km
 • 11. okt 10:00 – 13. okt 14:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  11. ja 13.10 kl 10.-14.00 Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused MS Excel programmiga töötamiseks. Investeering: 280 € +km
 • 25. okt 10:00 – 26. okt 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  25.-26.10 kl 10.-15.00 Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. Investeering: 320 € +km
 • 27. okt 10:00 – 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  27.10 kl 10.-15.00 Koolitusel omandatakse teadmised, kuidas koostada interaktiivset töölauda ja visualiseerida andmeid Power BI Desktop rakendust kasutades Investeering: 250 € +km
 • 02. nov 10:00 – 03. nov 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  02.-03.10 kl 10.-15.00 Järg koolitusele Tabelarvutus ja andmete analüüs Excelis. Praktilised oskused, kuidas muuta funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks, kuidas andmeid importida (PowerQuery) ja imporditud andmeid suunata automaatselt Pivoti aruandesse. Investeering: 340 € +km
 • 15. nov 10:00 – 16. nov 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  15.-16.11 kl 10.-15.00 Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. Investeering: 320 € +km
 • 22. nov 10:00 – 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  22.11 kl 10.-15.00 Praktiline Exceli koolitus andmete importimiseks PowerQuery abil ja imporditud andmetega analüüside teostamiseks PivotTable baasil. Investeering: 250 € +km
 • 22. nov 10:00 – 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  22.11 kl 10.-15.00 Praktiline koolitus, kus omandatakse teadmised, kuidas teha tööd Exceli failidega, kui algandmed on kasutuses teistes Exceli tabelites. Kuidas luua tabelite vahel päringuid ja seoseid. Päringute loomiseks kasutatakse Exceli päringutööriista PowerQuery’t. Investeering 250 € +km
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Kuidas tunda ära petuskeeme, saada aru ohtudest küberruumis erinevaid Internetiteenuseid kasutades. Koolitus tavatöötajale, kes kasutab oma töös erinevaid Interneti teenuseid, nutitelefone, nutiseadmeid ...
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena MS Teams ja Office 365 meeskonnatöökeskus, mis ühendab töötajaid, sisu ja töövahendeid- kõike, mida sinu meeskond tõhusaks koostööks vajab
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Oskus teha tööd ühisfailidega, kasutada viiteid jt rakendusi dokumentide haldamiseks ja koostamiseks.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Praktiline koolitus, kus põhirõhk on Outlooki erinevate moodulite ja kalendrite kasutamisel. Ühiskasutuse võimalused, päevaplaanide, ülesannete haldamine. Koolitus korraldatakse grupikoolitusena organisatsiooni töötajatele, et tekiks ühine arusaam Outlooki kasutamisel.
 • Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Praktiline koolitus MS Office 365 aplikatsioonide (App) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, probleemide loendid, ideede genereerimine, ühised tööfailid ja failide samaaegne kasutamine.