Arvutikoolituste kalender
Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Registreerumisvorm koolituse kirjelduses.

Tellimisel sisekoolitusena

Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"

Praktiline koolitus MS Office 365 aplikatsioonide (App) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, ideede genereerimine, ühised tööfailid ja nende samaaegne kasutamine- Excel, Word, PowerPoint jt meeskonnatöö lahendused (Teams, Planner, Delve, Yammer, OneNote, OneDrive, Co-Outhoring  jt)

Investeering: Küsi pakkumist: kristjan.sakk@edunet.ee 

16.-17.11 kl 10.-14.00

Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus (III tase)

Koolitus on järg koolitusele Tabelarvutus ja andmete analüüs Excelis. Koolitus eeldab Exceli kasutamise kogemust ja annab praktilised oskused, kuidas muuta valemite ja funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks, optimeerida tabeleid funktsioonide kombineerimise kaudu. Kasutada tabeli lahtrites ripploendeid ning nuppe makrode käivitamiseks. Importida, korrastada andmeid, teha kokkuvõtteid Exceli tabelitest. Tööriistade PowerQuery, PivotTable ja Fuzzy Lookup kasutamine. Koolitus sobib alates Excel 2010 versioonist

Investeering: 280 € +km
Toimumiskoht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

18.-19.11 kl 10.-14.00

Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)

Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused tabelarvutusprogrammiga töötamiseks. Koolitus sobib alates Excel 2007 versioonist.

Investeering: 250 € +km
Toimumiskoht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

20.11 kl 10.-15.00

Meeskonnatöö Exceli failidega: "PowerQuery- Päringute ja seoste loomine erinevate Exceli failide vahel"

Praktiline koolitus, kus omandatakse teadmised, kuidas teha tööd Exceli failidega, kui algandmed on kasutuses teistes Exceli tabelites? Kuidas luua tabelite vahel päringuid ja seoseid? Päringute loomiseks kasutatakse Exceli päringutööriista PowerQuery’t. Koolitus sobib Excel 2010 versioonist

Investeering: 230 € +km
Koolitaja: Kristjan Sakk
Toimumise koht: Tallinn, Ehitajate tee 150, koolitusklass "Hunt"

24.-25.11 kl 10.-15.00

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)

MS Excel edasijõudnu koolitus. Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega- PivotTable, Consolidate jt. Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks. Koolitus sobib alates Excel 2007 versioonist.

Investeering: 290 € +km
Toimumiskoht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

26.-27.11 kl 09-16.30

Toimingute automatiseerimine Excelis makrode abil (VBA)

Praktiline koolitus makrode loomiseks MS Excelis. Koolitusel antakse oskused rutiinsete toimingute automatiseerimiseks Excelis, kasutades selleks Visual Basicuga loodud makrosid

Investeering: 300 € +km

Toimumiskoht: Ehitajate tee 5, Tallinn.

27.11 kl 10.-14.00

Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil

Raportid, kokkuvõtted ja andmete importimine mahukatest tabelitest, andmebaasidest erinevate tunnuste järgi (kuupäevad, toote koodid, reg nr, projekti tunnused jt). Koolituse põhiteemaks on PivotTable ja PowerQuery. Koolitus sobib alates Excel 2010 versioonist.

Investeering: 180 € +km

Toimumiskoht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

30.11 kl 10.-14.00

Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil

Õpetame koostama hästi struktureeritud, visuaalselt korrektseid, tehniliselt õigesti koostatud ja uue põlvkonna dünaamilisi ettekanded

Investeering: 180 € +km

Toimumiskoht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

11.12 kl 10.-16.00

Excel projektijuhi tööriistana

Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta. Koolitus sobib Excel 2010 versioonist.

Investeering: 230 € +km
Koolitaja: Kristjan Sakk
Toimumise koht: Tallinn, Ehitajate tee 150, koolitusklass "Hunt"

Tellimisel sisekoolitusena

MS Access koolitus: Andmebaaside loomine ja kasutamine

MS Access koolitus andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks- päringud, vormid, raportid, tabelid jm vajalikud vahendid andmebaasidega töötamiseks

Investeering: 280 € +km

Toimumiskoht: Ehitajate tee 150, Tallinn, Seminariruum "Hunt"

Tellimisel sisekoolitusena

Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil

MS Outlook koolitus: Outlooki moodulid- e-post, kalender, ülesanne. Põhirõhk koolitusel on Outlooki erinevatel moodulitel ja kalendri kasutamisel, selle jagamise ja ühiskasutuse võimalused, koosolekud, päevaplaanid, ülesanded jt. Koolitus korraldatakse grupikoolitusena organisatsiooni töötajatele. Koolituse käigus õpitakse ühiselt aru saama Outlooki kasutamisest töökorralduses.

Investeering: Küsi pakkumist: kristjan.sakk@edunet.ee 

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Tellimisel sisekoolitusena

Tesktitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil

Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil.

Investeering: Küsi pakkumist kristjan@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Please reload

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee