Arvutikoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Eriolukorra ajal toimuvad koolitused reaalajas üle Interneti. Kõiki koolitusi (Office 365, Teams, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access jt)  on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Tellimisel sisekoolitusena

Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"

Praktiline koolitus MS Office 365 aplikatsioonide kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, probleemide, ideede loendid, ühised tööfailid ja nende samaaegne kasutamine- Excel, Word, PowerPoint jt meeskonnatöö lahendused (Teams, Planner, Delve, Yammer, OneNote, OneDrive, Co-Outhoring  jt)

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses

 • Meeskonnatöö Exceli failidega: "PowerQuery- Päringute ja seoste loomine erinevate Exceli failide vahel"
 • Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil
 • Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil
 • Excel projektijuhi tööriistana
 • Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus (III tase)
 • Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)
 • Meeskonnatöö Exceli failidega: "PowerQuery- Päringute ja seoste loomine erinevate Exceli failide vahel"
 • Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)
 • Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus (III tase)
 • Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil (VBA)
 • Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil
 • Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)
 • Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil
 • Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)
 • Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)
 • Meeskonnatöö Exceli failidega: "PowerQuery- Päringute ja seoste loomine erinevate Exceli failide vahel"
 • TBD
  Sisekoolitusena: Tekstitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil
 • TBD
  Sisekoolitusena: Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil
 • TBD
  Sisekoolitusena: Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"
 • Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee