Arvutikoolituste kalender

Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi online koolitustena (täpsem info: info@edunet.ee) Kõiki koolitusi (Office 365, Teams, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access jt)  on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Esita päring:

Tellimisel sisekoolitusena

Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"

Praktiline koolitus MS Office 365 aplikatsioonide kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, probleemide, ideede loendid, ühised tööfailid ja nende samaaegne kasutamine- Excel, Word, PowerPoint jt meeskonnatöö lahendused (Teams, Planner, Delve, Yammer, OneNote, OneDrive, Co-Outhoring  jt)

Registreerumisvorm koolitusele registreerumiseks on kuvatud koolituse kirjelduses (nupp Täpsemalt)

 • Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)
  15. dets 10:00 GMT +2 – 16. dets 14:00 GMT +2
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  15.-16.12 kl 10.-14.00 Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused MS Excel programmiga töötamiseks. Investeering: 250 € +km
 • Excel projektijuhi tööriistana
  17. dets 10:00 – 16:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  17.12 kl 10.-16.00 Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta. Investeering: 250 € +km
 • Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil
  13. jaan 2022 10:00 – 14:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  13.01 kl 10.-14.00 Koostada professionaalse väljanägemisega, vajalikku infot sisaldavaid dünaamilisi esitlusi. Kombineerida esitlusi mitmetest ettekannetest ja kasutada PowerPointi objekte ettekandes info esitlemiseks ja esile tõstmiseks. Investeering: 180 € +km
 • Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)
  25. jaan 2022 10:00 – 26. jaan 2022 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  25.-26.01 kl 10.-15.00 Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. Investeering: 290 € +km
 • Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil
  28. jaan 2022 10:00 – 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  28.01 kl 10.-15.00 Praktiline Exceli koolitus andmete importimiseks PowerQuery abil ja imporditud andmetega analüüside teostamiseks PivotTable baasil. Investeering: 230 € +km
 • TBD
  Sisekoolitusena: Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Praktiline koolitus MS Office 365 aplikatsioonide (App) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, probleemide loendid, ideede genereerimine, ühised tööfailid ja failide samaaegne kasutamine.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Tekstitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Oskus teha tööd ühisfailidega, kasutada viiteid jt rakendusi dokumentide haldamiseks ja koostamiseks.
 • TBD
  Sisekoolitusena: Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil
  Tellimisel sisekoolitusena
  Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile
  Tellimisel sisekoolitusena Praktiline koolitus, kus põhirõhk on Outlooki erinevate moodulite ja kalendrite kasutamisel. Ühiskasutuse võimalused, päevaplaanide, ülesannete haldamine. Koolitus korraldatakse grupikoolitusena organisatsiooni töötajatele, et tekiks ühine arusaam Outlooki kasutamisel.
 • Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil (VBA)
  25. nov 09:00 – 26. nov 16:15
  Ehitajate tee 5, 12611 Tallinn, Estonia
  25.-26.11 kl 09.-16.15 Praktiline koolitus makrode loomiseks MS Excelis. Koolitusel antakse oskused toimingute automatiseerimiseks Excelis, kasutades selleks Visual Basicuga loodud makrosid. Investeering: 300 € +km
 • Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus (III tase)
  24. nov 10:00 – 25. nov 15:00
  Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia
  24.-25.11 kl 10.-15.00 Järg koolitusele Tabelarvutus ja andmete analüüs Excelis. Koolitus annab praktilised oskused, kuidas muuta valemite ja funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks (PowerQuery), optimeerida tabeleid funktsioonide kombineerimise kaudu. Investeering: 340 € +km