top of page

Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon. Edunet on koolitusorganisatsioon, kus koolitatakse suures mahus nii arvuti, kui ka juhtimiskoolituse teemadel ning kombineeritakse arvuti ja juhtimiskoolituse teemadest terviklikud koolitusprogrammid.

Koolitusprotsessis kasutame koolitajaid ja spetsialiste, kellel on pikaajaline koolitus ja praktika kogemus (5-20 aastat). Meie koolitusorganisatsioonis koolitab kokku üle 15 spetsialisti. Anname nõu arvuti- ja juhtimiskoolituste osas ja koostame vastavalt kliendi vajadustele sobivad koolitusprogrammid. Koolituse läbiviimiseks pakume terviklikku koolituse korralduse protsessi. S.o vajaduste selgitamisest kuni tulemuste mõõtmiseni.

Meie missiooniks on olla ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele pikaajaline koostööpartner. Aitame tõsta arvuti-, juhtimiskoolituste ja konsultatsioonide abil töö efektiivsust.

Pikaajaline kogemus on teinud meist partneri sadadele organisatsioonidele. Meid on usaldanud: SEB, Swedbank, Luminor, Eesti Pank, Statistikaamet, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, SMIT, Eesti Pagar, Riigikohus, Riigikontroll, Rahvusarhiiv, Äripäev, Häirekeskus, Liviko, Cleveron, A. Le Coq AS, Lantmännen Unibake Estonia AS, Nordkalk AS, Arras Construction Furniture OÜ, BLRT Grupp AS, Keila TÜ, SA Pärnu Haigla, Selver jpt.

 

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Oleme edukalt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud täienduskoolitusasutuste lävendipõhise kvaliteedi hindamise. Vastame EKKA eksperthinnangul täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.

Koolitajad

Kristjan Sakk
MS Office, Excel koolitaja ekspert
Kristjan Sakk

Edunet OÜ asutaja/juhatuse liige, MS Office, Office 365 tarkvara konsultant/koolitaja. Koolitusturul olnud tegev aastast 1998. Tarkvara poolelt koolitab kõiki Office 365 business lahendusi ja ka spetsialiseerunud MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS OneNote, Internetiturundus, Küberhügieeni koolitustele. Kontakt: kristjan.sakk@edunet.ee

Silver Toompalu
MS Office koolitaja

MS Office tarkvara koolitaja, koolitab peamiselt makrode ja andmebaasi teemadel - MS Access, SQL, Exceli makrod, Power BI, VBA

Margus Alviste

on üle 20- aastase organisatsioonikonsultandi ja koolitaja kogemusega. Margus on töötanud aastate vältel mitmete rahvusvaheliste ettevõtete tippjuhtide ja tippametnike mentori ning juhendajana. Margus on Üleeuroopalise ja Ülevenemaalise Professionaalse Psühhoteraapia Liiga konsultatiivliige, akrediteeritud konsultant. Margus viib läbi strateegilise juhtimise, organisatsiooni disainimise, üldjuhtimise, meeskonna ja koostöö, esinemise, turunduse ja müügi, avaliku esinemise ja enesejuhtimise koolitusi.

Kaidi Peets

on rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor, coach, organisatsioonide arendusnõustaja ja koolitaja. Kaidi peamisteks koolitusteemadeks on coachingu ja supervisiooni oskused ja meetodid, mentorlus, meeskonnatöö, suhtlusoskuste arendamine, stress ja eneseabi, teenindus, enesejuhtimine ja motivatsioon

Toomas Osvet

on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Juhtimiskogemust on Toomasel üle 30 aasta esmatasandijuhist tippjuhini tehnika-, humanitaar- ja konsultatsiooni alal. Toomas omab superviisori, coach’i, NLP Trainer'i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri, juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige. Täiskasvanute koolitaja - andragoogi kutse 7. Tase

Helle Kahro

koolitab teemadel ajajuhtimine, suhtlemisoskus, stressijuhtimine, probleemi- ja konfliktilahendus, enesekehtestamine, eneseregulatsioon ja tervisealased koolitused. Tänaseks on Hellel 17-aastane koolitaja kogemus. Helle Kahro on ennast täiendanud järgmistel teemadel: NLP ärikursus, projektijuhtimine, koolitaja koolitus, inimeste juhtimine, NLP perekursus, Marshall Rosenbergi vägivallatu suhtlemise kursus, iseenda juhtimine, õpetanud välja joogatreenereid, Alexander tehnika, Reznikoffi häälekasutuse koolitus, tugeva mõtlemise kursus.

Jaak Lavin

on koolitajana tegutsenud alates aastast 2002. Senistele teadmistele ja töökogemustele tuginedes olen läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi erinevates tootmisettevõtetes ning erinevates tegevusvaldkondades. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel olen lähtunud põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende praktiline kasutamine. Seda läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidetega praktikast.

Ruti Einpalu

on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogramme, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.Ruti on sertifitseeritud 'Professional Coach' ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).

Ülo Vihma
Vihma.jpg

Ülo Vihma on juhtimiskonsultant, meeskonnatreener ja coach. Tal on üle 25- aastane koolituskogemus teemadel - juhtimine, meeskonnatöö, müük ja teenindus, suhtlemisoskused, esinemine, probleemi- ja konfliktilahendus, läbirääkimised, koolitusoskused, isiksuslik areng. Ülol on pikaaegne töökogemus nii personaalse kui tiimicoachina- treenerina. Ta on raamatu „Inimene konfliktide keskel“ autor (Äripäev, 2006). Eesti Konsultantide Assotsiatsioooni konsultant (2009).Akrediteeritud coach: The Team Management Systems ™ (2003 ja 2009, Inglismaa), Deep Lead™ (2005, Soome), Practitioner Diploma, Academy of Executive Coaching (2013, Inglismaa), Systemic Team Coaching (2015, Inglismaa), Conversational IQ (2017, USA), Coach Master Toolkit (2019, WBECS, USA), Systemic Constellation Coaching (2022, Coaching Constellations Ltd.)

bottom of page