top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

E, 29. apr

|

Tallinn

Tabelarvutus ja andmete analüüs algajast edasijõudnuks (28 tunnine Exceli koolitus)

29.-30.04 kl 10.-14.00; 07.-08.05 kl 10.-15.00; 23.05 kl 10.-15.00 MS Exceli koolitus neile, kes soovivad alustada ja õppida juurde uusi oskusi, et muuta Exceliga töötamine efektiivsemaks. Teemadeks on tabelite ülesehitus, funktsioonid ja kokkuvõtted analüüsivahenditega. Investeering: 870 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

29. apr 2024, 10:00 – 23. mai 2024, 15:00

Tallinn, Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn, Eesti

Koolituse kirjeldus

Koolitus toimub järgnevatel kuupäevadel:

I moodul: 29.-30.04 kl 10.-14.00

II moodul: 07.-08.05 kl 10.-15.00

III moodul: 23.05 kl 10.-15.00

Tabelarvutus ja andmete analüüs algajast edasijõudnuks (28 tunnine koolitus)

Kasutatav tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvarade Excel 2007 - Office 365)

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kellel puudub või on vähene MS Excel töötamise kogemus ja kes soovib omandada oskused edasijõudnu tasemel igapäevaseks tööks Exceliga. 

Praktiline Exceli koolitus MS Exceli alustavale või vähese oskusega kasutajale, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on tabelite ülesehitus, funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. 

Eelteadmised: Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemus ei ole vajalik

Koolitus koosneb kolmest moodulist:

I moodul: Tabelarvutuse baasoskuste omandamine (2 päeva, mõlemal päeval 5 akadeemilist tundi)

II moodul: Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnu oskuste omandamine (2 päeva, mõlemal päeval 6 akadeemilist tundi)

III moodul: Kokkuvõtete sooritamine ja töötamine imporditud andmetega (1 päev, 6 akadeemilist tundi)

Koolituse programm

​I moodul:

Tulemus (I moodul): Koolituse läbinul on olemas oskused saada aru tabelarvutusprogrammi Excel kasutamise põhitõdedest. Koostada lihtsamaid arvutavaid tabeleid. Sooritada lihtsamaid analüüse, kasutades selleks tabelarvutusprogrammi funktsioone ja analüüsivõimalusi

Töö alustamine tabelarvutusprogrammis:

 • Tabelarvutusprogrammi menüüd, nupuread, töölehed- Milleks mida kasutatakse?
 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks. Milline on korrektne andmetabel?
 • Andmete sisestamine ja valmis tabelite lugemise oskus, valemite tuvastamine ja saada aru ohust valemi muutmisel
 • Algtabeli õige ülesehitus. Ülesehitusvead, mis takistavad hiljem andmete töötlemist ja analüüsimist Exceli tööriistadega

Töötamine andmetega:

 • Erinevate andmetüüpide sisestus ja kasutamine (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr)
 • Sisestatud andmete vormindamine. Vormingu mõju arvutuse tulemusele. Kuidas tuvastada õiget tulemit?
 • Vormingute eemaldamine
 • Andmete tuvastamine, saada aru kus on valem ja kuidas valemit muuta

Töötamine lahtritega:

 • Lahtrite aadressid ja kuidas neid kasutada valemite, arvutuste koostamisel
 • Lahtrite ümber paigutamine, kopeerimine
 • Ridade ja veergude lisamine, kustutamine
 • Lahtrite ümberpaigutamine, kui lahtris on arvutus

Arvutused ja funktsioonid:

 • Lihtsamad arvutused (matemaatilised tehted)
 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Lihtsamate funktsioonide kasutamine (summa, tingimusega summa, loendus, ümardus, keskmine)
 • Absoluutne ja suhteline aadress, valemite ja sisestuste kopeerimine
 • Arvutamine mitme töölehe, erinevate tabelite ja failide vahel
 • Valemirea kasutamine ja vea tuvastamise oskus. Valemite jälitamine tabelite vahel. Algväärtuste tuvastamine

Mahukate andmetabelite kasutamine:

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine)
 • Andmete sorteerimine
 • Andmete grupeerimine
 • Andmete filtreerimine
 • Vahekokkuvõte reatunnuste kaudu

Tabelite kujundamine:

 • Automaatkujundused
 • Ridade ja veergude kujundused
 • Lahtrite kujundused (värvid, raamjooned)

Diagrammid:

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi kujundamine

Salvestamine ja väljatrükk:

 • Salvestusformaadid ja salvestamine
 • Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala)
 • Tabelite, graafikute väljatrükk

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnu oskuste omandamine

II moodul:

Tulemus (II moodul): Koolituse läbinul on olemas põhjalikud oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga. Koostada erinevaid arvutavaid tabeleid. Sooritada vastavalt vajadusele analüüse, kasutades selleks tabelarvutusprogrammi funktsioone ja analüüsivõimalusi

Koolituse programm

Töötamine tabelarvutusprogrammis MS Excel:

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus arvutusteks, analüüsimisteks. Ülesehitusvigade kõrvaldamise võimalused Exceli tööriistadega

Töötamine andmetega:

 • Erinevad andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr) ja nende mõju arvutamisele
 • Sisestatud andmete vormindamine ja nende mõju arvutustele
 • Vormingute eemaldamine
 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel, ülesehituse loogika

Arvutused ja funktsioonid Excelis:

 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine
 • Põhifunktsioonide kasutamine (summa- sum, loendus- count, keskmine- average, suurim- max, väiksem- min)
 • Ümardusfunktsioonid (round, roundup, rounddown, mround, floor, ceiling)
 • Tekstifunktsioonid andmete parandamiseks ja muutmiseks (clean, trim, upper, proper, lower, text, substitute)
 • Andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid (left, right, mid, concatenate)
 • Kuupäevafunktsioonid (weeknum, networkdays, workdays, day, month, year)
 • Andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (dsum, dcount, daverage)
 • Tingimusfunktsioonid (if, and, or, true, false, sumif, countif, iferror)
 • Otsingufunktsioonid tabelites (vlookup, hlookup, match)
 • Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt)
 • Absoluutne ja suhteline aadress valemites
 • Arvutamine mitme tabeli ja erinevate töölehtede vahel
 • Valemirea kasutamine, funktsioonide jälitamine

Mahukate andmetabelite kasutamine:

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side)
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevade järgi sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Andmete grupeerimine (Group)
 • Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter)
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal)
 • Konsolideerimise kasutamine kokkuvõttes, mitme tabeli ja faili koond (Consolidate)
 • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek) (õige lähtearvu leidmine tabelis)
 • Liigendtabeli koostamine (PivotTable), lugemine ja muutmine. Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes). Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse), diagrammid
 • Stsenaariumite kasutamine prognoosimisel (Scenario Manager)
 • Rippmenüüde kasutamine tabelite täitmisel ja Indirect funktsioon

Tabelite kujundamine:

 • Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting)

Diagrammid:

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest
 • Mitmest tabelist diagrammi koostamine
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi kujundamine, töö skaalaga

Salvestamine ja väljatrükk:

 • Salvestusformaadid ja salvestamine
 • Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala)
 • Tabelite, graafikute väljatrüki häälestamine

Tabelite kaitsmine ja ühine koostöö:

 • Tabeli kaitsmise võimalused (faili kaitsmine parooliga, lahtrite kaitsmine parooliga, osaline kaitsmine)
 • Tööraamatu jagamine arvutivõrku ja ühise tööraamatu kasutamine
 • Muudatuste jälitamine ja andmete taastamise võimalused
 • Sisestuspiirangute lisamine tabelitele (teksti lubamine, numbri lubamine, tühiku kontroll jt)

Andmete importimine:

 • Andmete importimine Excelisse välistest andmeallikatest. CSV, Internet jt

Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil

III moodul:

Tulemus (III moodul):

 • Oskus teha kokkuvõtteid ja esitada raporteid tunnuste järgi (nt nime, kuupäeva, reg nr, projekti koodi, kulu nr jt andmete järgi)
 • Oskus kuvada kokkuvõtteid summana, keskmise, loendusena jt arvutatavate tulemustena
 • Esitada tulemusi % väärtusena (nt kuidas jagunevad protsentuaalselt väljamaksed kuude, kvartalite ja päevade lõikes)
 • Teha grupipõhiseid kokkuvõtteid (päevade lõikes, kuude lõikes, kvartalite lõikes)
 • Koostada kokkuvõttesse arvutatavaid välju
 • Esitada andmeid ristdiagrammina
 • Oskus andmeid kujundada, printida ja tuua kokkuvõttest välja vajalikud andmed
 • Kasutada PowerQuery tööriista andmete importimisel, tabelite ühendamiseks ja töötlemiseks
 • Oskus importida andmeid erinevatest süsteemidest ning luua reegleid andmete toomiseks aruandesse
 • Dünaamilise arvutava töölaua loomine PowerQuery ja PivotTable abil
 • Korrastada andmetabeleid ja luua korrastamise reegleid PowerQuery abil
 • Saada aru dünaamiliste andmetabelite loomisest ja kuidas loodud rakendust efektiivselt töös kasutada
 • Saada aru PowerQuery kasutamise võimalustest ja valida õigeid tööriistasid õigete tegevuste sooritamiseks

Koolituse sisu:

 • Liigendtabeli ehk Pivoti koostamine ühest andmetabelist
 • Liigendtabeli koostamine mitmest andmetabelist
 • Liigendtabeli koostamine kataloogides olevatest andmetest
 • Liigendtabeli ülesehituse loogika ja tabelipõhi
 • Liigendtabeli funktsioonide muutmine
 • Andmete sihtimine- Filtrite kasutamine, Slicer, Timeline
 • Gruppide kasutamine (päevade, kuude, kvartalite, aastate lõikes)
 • Liigendtabelis aruannete muutmine (% veeru, rea kohta, sõltuvused millestki jne)
 • Funktsioonide koostamine veerusiltide ja tabelites olevate andmetega- Field arvutused
 • Pivotdiagramm ja selle kasutamine
 • Väljavõtted liigendtabelist ja tabeli kujundamine, tingimusvormingute juhtimine kontrollnuppudega (Check button).
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäeva sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa
 • Miks peaks ja millal peaks kasutama PowerQuery tööriista? Mis on PowerQuery kasutamise eelised? Kuidas tekib dünaamiline, automaatselt uuenev töölaud?
 • PowerQuery andmete importimisel, andmete kogumine Exceli, CSV, PDF, Internetist, kaustast jt süsteemidest
 • Päringute loomine, ühendamine, muutmine, päringutes olevad valemid ja nende erinevus Exceli funktsioonidest
 • Andmete kogumisel  parandusreeglite loomine ja rutiinsete ühilduvusprobleemide kõrvaldamine (nt andmete kuvamine Excelisse ümardatud kujul, arvutatud kujul jt võimalused)
 • Andmete suunamine  otse kokkuvõttesse, kokkuvõtte uuendamine
 • PowerQuery tööriista kasutamine, käsud, nupud, loogika
 • PowerQuery tööriista kasutamine Exceli tabelite korrastamiseks
 • Vlookup (Xlookup) vs PowerQuery, millal peaks kasutama PowerQuery tööriista andmetabelite vahel andmete pärimiseks- andmete importimine veeru ja reatunnuse kaudu. Erinevad seoste loomise viisid
 • PowerQuery abil mitmest Exceli tabelist Pivot aruande loomine. Aruanded kuude ja aastate lõikes. PowerQuery abil uute veergude lisamine kokkuvõtete sooritamiseks-  kvartal, päev, kuu aasta jt)
 • PowerQuery  kasutamine SUMIF, COUNTIF asemel- gruppide aruanded PowerQuery’s
 • PivotTable ja PowerQuery tööriista koos tööle panemine, dünaamilise töölaua loomine erinevatest Exceli failidest
 • Dünaamilise töölaua loomine. Algfailide baasil koostatakse andmemudel, mida on võimalik omakorda kasutada PivotTable aruandes või Exceli tabelina.  Andmemudelisse valitakse andmed arvutivõrgus olevatest Exceli tabelitest
 • Koolituse käigus  kasutakse ka jooksvalt erinevaid Exceli funktsioone, kus näidatakse kuidas valemeid kasutada Exceli tabelites ning kuidas tuleb teatud olukordades appi PowerQuery- kiirema lahenduse leidmine, õigeks tegevuseks õige tööriista valimine.
 • Power Query abil erinevate kokkuvõtete koostamine koos praktiliste näidetega

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Päevi: 5

Tunde: 28 akadeemilist tundi jaotatuna viiele päevale

I moodul: 2 x 5 akadeemilist tundi

II moodul: 2 x 6 akadeemilist tundi

III moodul: 1 x 6 akadeemilist tundi

Toimumise koht: Akadeemia tee 21/1, 2. korrus, ruumis Ceres

Koolitaja: Kristjan Sakk

Investeering kokku kõikidele moodulitele: 870 € +22% km

Jagan koolitust

bottom of page