top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 23. mai

|

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil

23.05 kl 10.-15.00 Praktiline Exceli koolitus andmete importimiseks PowerQuery abil ja imporditud andmetega analüüside teostamiseks PivotTable baasil. Investeering: 270 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

23. mai 2024, 10:00 – 15:00

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil

Eelteadmised: Ei eelda põhjalike teadmisi funktsioonidest ja keerukatest arvutustest.

Sihtgrupp: Exceli kasutajad, kellel on vaja teha erinevaid kokkuvõtteid, andmetabelid omavahel ühendada, kombineerida, analüüsida. Importida andmeid ja ühendada koondi koostamiseks mitmetest andmetabelitest andmeid PowerQuery abil ja neid seejärel Pivotiga analüüsida. Koolitus sobib väga hästi neile, kes kasutavad mahukaid tabeleid ja kellel on vaja korrastada tabeleid, sooritada arvutusi ja analüüse kindlate tunnuste järgi nt kuupäevad, toote koodid, reg nr, projekti tunnused jt tingimuste järgi.

Tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvaradele Excel 2016 - Office 365 Excel)

Tulemus:

 • Oskus teha kokkuvõtteid ja esitada raporteid tunnuste järgi (nt nime, kuupäeva, reg nr, projekti koodi, kulu nr jt andmete järgi)
 • Oskus kuvada kokkuvõtteid summana, keskmise, loendusena jt arvutatavate tulemustena
 • Esitada tulemusi % väärtusena (nt kuidas jagunevad protsentuaalselt väljamaksed kuude, kvartalite ja päevade lõikes)
 • Teha grupipõhiseid kokkuvõtteid (päevade lõikes, kuude lõikes, kvartalite lõikes)
 • Koostada kokkuvõttesse arvutatavaid välju
 • Esitada andmeid ristdiagrammina
 • Oskus andmeid kujundada, printida ja tuua kokkuvõttest välja vajalikud andmed
 • Kasutada PowerQuery tööriista andmete importimisel, tabelite ühendamiseks ja töötlemiseks
 • Oskus importida andmeid erinevatest süsteemidest ning luua reegleid andmete toomiseks aruandesse
 • Dünaamilise arvutava töölaua loomine PowerQuery ja PivotTable abil
 • Korrastada andmetabeleid ja luua korrastamise reegleid PowerQuery abil
 • Saada aru dünaamiliste andmetabelite loomisest ja kuidas loodud rakendust efektiivselt töös kasutada
 • Saada aru PowerQuery kasutamise võimalustest ja valida õigeid tööriistasid õigete tegevuste sooritamiseks

Koolituse sisu:

 • Liigendtabeli ehk Pivoti koostamine ühest andmetabelist
 • Liigendtabeli koostamine mitmest andmetabelist
 • Liigendtabeli koostamine kataloogides olevatest andmetest
 • Liigendtabeli ülesehituse loogika ja tabelipõhi
 • Liigendtabeli funktsioonide muutmine
 • Andmete sihtimine- Filtrite kasutamine, Slicer, Timeline
 • Gruppide kasutamine (päevade, kuude, kvartalite, aastate lõikes)
 • Liigendtabelis aruannete muutmine (% veeru, rea kohta, sõltuvused millestki jne)
 • Funktsioonide koostamine veerusiltide ja tabelites olevate andmetega- Field arvutused
 • Pivotdiagramm ja selle kasutamine
 • Väljavõtted liigendtabelist ja tabeli kujundamine, tingimusvormingute juhtimine kontrollnuppudega (Check button).
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäeva sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa
 • Miks peaks ja millal peaks kasutama PowerQuery tööriista? Mis on PowerQuery kasutamise eelised? Kuidas tekib dünaamiline, automaatselt uuenev töölaud?
 • PowerQuery andmete importimisel, andmete kogumine Exceli, CSV, PDF, Internetist, kaustast jt süsteemidest
 • Päringute loomine, ühendamine, muutmine, päringutes olevad valemid ja nende erinevus Exceli funktsioonidest
 • Andmete kogumisel  parandusreeglite loomine ja rutiinsete ühilduvusprobleemide kõrvaldamine (nt andmete kuvamine Excelisse ümardatud kujul, arvutatud kujul jt võimalused)
 • Andmete suunamine  otse kokkuvõttesse, kokkuvõtte uuendamine
 • PowerQuery tööriista kasutamine, käsud, nupud, loogika
 • PowerQuery tööriista kasutamine Exceli tabelite korrastamiseks
 • Vlookup (Xlookup) vs PowerQuery, millal peaks kasutama PowerQuery tööriista andmetabelite vahel andmete pärimiseks- andmete importimine veeru ja reatunnuse kaudu. Erinevad seoste loomise viisid
 • PowerQuery abil mitmest Exceli tabelist Pivot aruande loomine. Aruanded kuude ja aastate lõikes. PowerQuery abil uute veergude lisamine kokkuvõtete sooritamiseks-  kvartal, päev, kuu aasta jt)
 • PowerQuery  kasutamine SUMIF, COUNTIF asemel- gruppide aruanded PowerQuery’s
 • PivotTable ja PowerQuery tööriista koos tööle panemine, dünaamilise töölaua loomine erinevatest Exceli failidest
 • Dünaamilise töölaua loomine. Algfailide baasil koostatakse andmemudel, mida on võimalik omakorda kasutada PivotTable aruandes või Exceli tabelina.  Andmemudelisse valitakse andmed arvutivõrgus olevatest Exceli tabelitest
 • Koolituse käigus  kasutakse ka jooksvalt erinevaid Exceli funktsioone, kus näidatakse kuidas valemeid kasutada Exceli tabelites ning kuidas tuleb teatud olukordades appi PowerQuery- kiirema lahenduse leidmine, õigeks tegevuseks õige tööriista valimine.
 • Power Query abil erinevate kokkuvõtete koostamine koos praktiliste näidetega

​Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Investeering: 270 € +km

Toimumise koht: Keskkonnahariduskeskuse seminarikeskus- Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“ I korrus 

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 1

Tunde: 6 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00

Jagan koolitust

bottom of page