top of page
Bar Chart

Juurutusprotsess ja koolitus

tagab õigete tööriistade kasutuselevõtu ja sujuva meeskonnatöö

sharepoint.png

Ühisfailid

Võta kasutusele SharePoint / OneDrive ja häälesta kataloogipuu selliselt, et sellest oleks meeskonnale MS Teamsi kasutades ka kasu 

kal.jpg

Ühiskalender

Võta kasutusele MS Teamsis meeskonna jaoks ühine kalender ja jälgi sündmusi ühiskalendrist

planner.png

Ülesanded

Võta kasutusele Planner ja häälesta ülesanded ja projektiplaanid meeskonnale MS Teamsis kättesaadavaks

group.png

Grupid

Häälesta grupid selliselt, et neid saaks kasutada nii Outlookis, Teamsis, kui ka SharePointis

lists.jpg

Loendid

Võta kasutusele Lists, mis aitab meeskonnal ühiselt reaalajas koos töötada. Kasutades reegleid, meeldetuletusi ja kommentaare, saate jälgida, mis on meeskonna jaoks kõige olulisem.

"Teabe jälgimine ja töö korraldamine MS Teamsi kaudu Lists aplikatsiooni kasutades" 

teams.jpg

Kommunikatsioon

Kogu kommunikatsioon meeskonna jaoks ühisele Teamsi töölauale

meeskonnatöökeskus, mis ühendab töötajaid, sisu ja töövahendeid
kõike, mida sinu meeskond tõhusaks koostööks vajab

Praktiline MS Office 365 meeskonnatöö koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (Teams, Planner, Delve, Lists, OneDrive, SharePoint, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. 

Koolituse tulemusena tekib meeskonnas ühine arusaam, kuidas ehitada üles meeskonnatöösisest töölauda, kuidas korraldada kommunikatsiooni ja töötamist ühisfailidega. Kasutaja mõistab ja saab aru uute Office 365 rakenduste põhimõtetest, milleks mingi rakendus on mõeldud, kust tekib ajaline võit rakenduse kasutamisel tööülesannete täitmisel. Koolituse tulemusena on osalejal teadmised, kuidas ja milliseid vahendeid kasutada meeskonnatöö efektiivsemaks muutmisel, kuidas kasutada ühisfaile, korraldada kommunikatsiooni, kasutada ühiseid töölaudu ideede kirja panemiseks ja tööülesannete jälgimiseks. Luua meeskonna gruppe ja infot gruppides jagada. Teha meeskonnatööd Office 365 keskkonnas.

Koolituse täpne sisu lepitakse kokku koostöös Tellijaga. Eeltöö käigus (enne koolitust) arutame läbi, jagame soovitusi, millistel põhimõtetel kommunikatsioon ja meeskonnatöö üles ehitatakse (juurutamise protsess). Seeläbi võetakse kasutusele õiged rakendused, luuakse Office 365 töölaud meeskonnatöö sooritamiseks ja viiakse läbi koolitus.

Koolituse ajaline maht ca 6 - 8 akadeemilist tundi. Koolituse eelne juurutamise protsess lepitakse Tellijaga eraldi kokku. Tutvu koolitusprogrammiga ...

Koolitaja: Kristjan Sakk (kristjan@edunet.ee) - MS Office 365 koolitaja ja konsultant. Kristjan on Edunet OÜ juht/asutaja, MS Office tarkvara konsultant/koolitaja. Omab väga head Office 365 kasutamise õpetamise oskust, oskab vahendada IT-alast suhtlust ka mitte infotehnoloogia spetsialistidele. Viinud läbi organisatsioonipõhiseid koolitusi ca 500 organisatsioonile, koolitusturul olnud tegev üle 20 aasta ja viinud läbi üle 2000 erineva koolituse. Keskendunud peamiselt sisekoolituste korraldamisele ja läbiviimisele MS Office 365 tarkvarale.

 

Koolitanud üle 500 erineva organisatsiooni, millest mõned valikuna: SEB, BigBank, PohjolaPankki, Nordea Pank, Luminor, Santa Maria, Haigekassa, Kunda Nordic Tsement, Riigiteataja, Tallinna Linnavalitsus, Also Eesti, Stokker, Baltic Agro, Eesti Energia, Eesti Gaas, Lennuamet, Tallinna Vangla, Hoolekandekeskus, Haridusministeerium, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Kaitseministeerium, Viljandi Linnavalitsus, Põllumajandusministeerium, Tartu Ehitus, Liviko, Eesti Pagar, Omniva, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Statistikaamet, RMK, Riigikontroll, Riigikohus, SilberAuto, Nordea Liising, Sorainen advokaadibüroo, APL Eesti, Ruukki, ABC Kaubandus, AS Eesti Kraanatehas, Riigi Kinnisvara, EMTA, Tallinna Sadam, Trimtex Baltic, Puhastusimport, Vara Saeveski, Nordic Houses KT, Äripäev, Cleveron, LIDL jpt.

bottom of page