Lepingute, taotluste, pakkumiste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis (MS Word koolitus)

Eelteadmised: Teksti sisestamise oskus, dokumendi salvestamise ja avamise oskus

Koolituse tulemus: Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Sobib 2007-2016, Office 365 versiooni kasutajatele

Koolituse teemad:

Ametliku dokumendi loomine

 • Dokumendipõhi ja selle kasutamine

 • Dokumendi seaded (lehe seaded, lehe formaat, reavahed, positsioonid, joonlaua kasutamine)

 • Loetelud, alajaotustega loetelud

 • Päised ja jalused

 • Graafika lisamine (logo, pilt)

 • Vormide lisamine dokumendile, sektsioonide lisamine ja sektsioonide kaitsmine. Täidetava dokumendiblanketi loomine
   

Tekstide kujundamise võimalused

 • Teksti kujundamine

 • Lõigu seaded ja lõigu kujundamine

 • Stiilide kasutamine, stiilide muutmine, stiilide importimine

 • Kujunduse jälgimine ja eemaldamine

 • Kujunduse edasi kandmine
   

Töötamine tabeliga

 • Tabeli koostamine ja kujundamine

 • Ridade, veergude lisamine, lahtrite ühendamine
   

Pika dokumendi koostamine ja haldamine

 • Parandusrežiimi kasutamine ja muudatuste jälgimine

 • Teksti otsimine ja asendamine

 • Tekstiosade kommenteerimine

 • Sisukorra koostamine

 • Lk numbrid

 • Päised / jalused

 • Lehe seaded ja sektsioondie kasutamine- lk nr sobivalt kohalt

 • Dokumendi kaitsmine, kaitstud alasse tekstivormide lisamine

 • Viitamised dokumendis (ristiviited, joonealused viited)
   

Kleebiste, kirjade ja ümbrike vormistamine

 • Hulgipostitus (Mail Merge) ja selle kasutamine kleebiste, ümbrike ja kirjade kirjutamisel
   

Printimine ja salvestamine

 • Salvestamise formaadid (doc, docx, pdf, txt, rtf) ja formaatide ühilduvus erinevate programmide vahel

 • Printimine ja printimise seaded. Kleebise ja ümbriku trükk
   

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Koolituse kestus: 5 akadeemilist tundi

Koolitaja: Kristjan Sakk

 

Küsin pakkumist:

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee