top of page

Lepingute, taotluste, pakkumiste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis (MS Word koolitus)

Eelteadmised: Teksti sisestamise oskus, dokumendi salvestamise ja avamise oskus

Koolituse tulemus: Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Sobib 2007-2016, Office 365 versiooni kasutajatele

Koolituse teemad:

Ametliku dokumendi loomine

 • Dokumendipõhi ja selle kasutamine

 • Dokumendi seaded (lehe seaded, lehe formaat, reavahed, positsioonid, joonlaua kasutamine)

 • Loetelud, alajaotustega loetelud

 • Päised ja jalused

 • Graafika lisamine (logo, pilt)

 • Vormide lisamine dokumendile, sektsioonide lisamine ja sektsioonide kaitsmine. Täidetava dokumendiblanketi loomine
   

Tekstide kujundamise võimalused

 • Teksti kujundamine

 • Lõigu seaded ja lõigu kujundamine

 • Stiilide kasutamine, stiilide muutmine, stiilide importimine

 • Kujunduse jälgimine ja eemaldamine

 • Kujunduse edasi kandmine
   

Töötamine tabeliga

 • Tabeli koostamine ja kujundamine

 • Ridade, veergude lisamine, lahtrite ühendamine
   

Pika dokumendi koostamine ja haldamine

 • Parandusrežiimi kasutamine ja muudatuste jälgimine

 • Teksti otsimine ja asendamine

 • Tekstiosade kommenteerimine

 • Sisukorra koostamine

 • Lk numbrid

 • Päised / jalused

 • Lehe seaded ja sektsioondie kasutamine- lk nr sobivalt kohalt

 • Dokumendi kaitsmine, kaitstud alasse tekstivormide lisamine

 • Viitamised dokumendis (ristiviited, joonealused viited)
   

Kleebiste, kirjade ja ümbrike vormistamine

 • Hulgipostitus (Mail Merge) ja selle kasutamine kleebiste, ümbrike ja kirjade kirjutamisel
   

Printimine ja salvestamine

 • Salvestamise formaadid (doc, docx, pdf, txt, rtf) ja formaatide ühilduvus erinevate programmide vahel

 • Printimine ja printimise seaded. Kleebise ja ümbriku trükk
   

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse kestus: 5-6 akadeemilist tundi (koolitusprogramm lepitakse kokku eeltöö käigus)

Koolitaja: Kristjan Sakk

 

Küsin pakkumist:

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page