Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (App- Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Eelteadmised:

Arvuti kasutamise oskus elementaarsel tasemel. Kasuks tuleb mõne varasema MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kasutamise oskus.

 

Tulemus:

Koolituse tulemusena on osalejal teadmised, kuidas ja milliseid vahendeid kasutada meeskonnatöö efektiivsemaks muutmisel, kuidas kasutada ühisfaile, faile jagada, teha tööd gruppides, kasutada ühiseid töölaudu ideede kirja panemiseks, tööülesannete jälgimiseks, informatsiooni vahetamiseks ja ühiste failide kasutamiseks

 

Koolituse peamised teemad:

 • MS Office 365 tarkvara võimalused ja planeerimine organisatsiooni seisukohast, strateegia seadmine vajadustest lähtuvalt, millist Appi milleks kasutada?

 • Mis on pilv ja kuidas faile sinna laadida?

 • Mis on OneDrive ja mis on SharePoint? Failide üleslaadimine, sünkroonkasuta loomine arvutisse

 • Excel, Word, PowerPoint ühisfailidega töötamine, kasutamise loogika ja kasutamine
   - Failide jagamine, õigused (muutmise ja vaatamise õigus)
   - Failijagamise katkestamine
   - Kuidas aru saada, kes mida muudab?
   - Tekstiosade lukustamine autori poolt
   - Track Change ja selle kasutamine ühisfailidel, millised on võimalused
   - Slavestamine ja kuidas sellest aru saada (AutoSave)
   - Dokumendi ajalugu

 • PLANNER ülesannete haldustööriistana, failide jagamine, ülesannetega töötamine, ülesannete delegeerimine, check listi loomine, meeskonnatöö, chat, seos Outlookiga

 • DELVE failihalduskeskkonnana, milliseid faile keegi kasutab, kes mida on jaganud, mida Sulle on jagatud

 • SWAY esitlustarkvarana. Veebipõhiste reklaamlehtede loomine, jagamine klientidele. Graafika kasutamine

 • YAMMER suhtlusvõrgustikuna. Ideede töölaud, failide jagamine, suhtlemine, partneri kaasamine teisest asutusest, meeskonnatöö võimalused

 • FLOW konnektor programmide vahel, kus on selle vahendi kasutamise efekt organisatsioonis?

 • TEAMS meeskonnatöö töölauana. Meeskonnatöö planeerimine ja töölaua loomine, gruppide loomine, infopuu ülesehitus ja TEAMS keskkonna kasutamine, võrgukoosolekud, seos Outlookiga

 • OneNote ühismärkmike kasutamine ja märkmiku seosed teiste MS Office tarkvaradega

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Toimumise koht: Kokkuleppel kliendig. Koolituse formaat: rühmakoolitus või õpe üle Interneti MS Teams vahendusel.
Kestus: 1 päev, 6 akadeemilist tundi
Koolitaja:
Kristjan Sakk

 

Küsin pakkumist:

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee