top of page

Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"

office365.jpg

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (Teams, SharePoint, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, probleemide, ideede loendid, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Koolituse tulemus:

Kasutaja mõistab ja saab aru uute Office 365 rakenduste põhimõtetest, milleks mingi rakendus on mõeldud, kust tekib ajaline võit rakenduse kasutamisel tööülesannete täitmisel. Koolituse tulemusena on osalejal teadmised, kuidas ja milliseid vahendeid kasutada meeskonnatöö efektiivsemaks muutmisel, kuidas kasutada ühisfaile, faile jagada, kasutada ühiseid töölaudu ideede kirja panemiseks ja tööülesannete jälgimiseks. Luua meeskonna gruppe ja infot gruppides vahetada, jagada. Teha meeskonnatööd Office 365 keskkonnas.

 

Eelteadmised:

Arvuti kasutamise oskus elementaarsel tasemel. Kasuks tuleb mõne varasema MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kasutamise oskus. Vajalik, et osalejatel oleksid olemas paroolid Office 365 tarkvara portaali sisenemiseks.

 

Koolituse peamised teemad:​

Töötamine Office 365 keskkonnas:

 • MS Office 365 tarkvara võimalused, millal millist tarkvara (App) milleks kasutada?

 • Mis on pilv ja mis on pilve põhimõte?

 • Portaali sisenemine ja sealne töökeskkond

 • Turvariskid ja mida kasutaja peab teadma võõrast arvutist portaali logimisel

 • Mis on OneDrive ja mis on SharePoint? Mis neil on vahet ja miks on 2 keskkonda?

 • OneDrive keskkonna kasutamine

 • SharePoint keskkonna kasutamine

 • Pilvkeskkonnas töötamine ja selle kasutamise loogika. Failide üleslaadimine, sünkroonkaustad arvuti ja pilve vahel. Erinevate ikoonide tähendused arvutis pilvefailide kasutamisel, OneDrive Sync rakenduse kasutamine

 • Veebipõhised MS Office aplikatsioonid, millised on võimalused ja millised on erinevused töölaua versioonidega
   

Meeskonnatöö (ühine koostöö) Office 365 keskkonnas

 • Meeskonnatöö loogika ülesseadmine ja kasutamine Office 365 rakenduste abil

 • Ühisfailidega töötamine ja ühisfailide kasutamise loogika. Kuidas ühisfaile avada, kasutada. Jagamise lõpetamine. Ühisfailid kindlates gruppides. Gruppide loomine ja gruppide kasutamine. Failide ajalugu

 • Õigused ja õiguste jagamine

 • Excel, Word, PowerPoint ühisfailidega töötamine, kasutamise loogika ja kasutamine
  - Failide jagamine, õigused (muutmise ja vaatamise õigus)
  - Jagamise katkestamine
  - Kuidas aru saada, kes mida muudab?
  - Tekstiosade lukustamine autori poolt
  - Salvestamine ja kuidas sellest aru saada
  - Dokumendi ajalugu ja selle taastamine
  - Ühine koostöö failidega (Excel, Word, PowerPoint). Veebiportaali kaudu ja töölauarakenduste kaudu

Töötamine projektidega

 • PLANNER ülesannete haldustööriistana, failide jagamine, ülesannetega töötamine, ülesannete delegeerimine, check listi loomine, meeskonnatöö, seos Outlookiga, ülesannete kalender ja selle kuvamine Outlookis

 • LISTS protsesside ja töövoogude haldamine. Tegevuste määramine kasutajatele, teavituste seadistamine, andmete vahetamine Exceli ja Lists rakenduse vahel

 • MILESTONES projektitähtaegade ja tegevuste kirjeldamises. Tegevuste määramine kasutajatele

 • TO-DO ülesannete planeerimisel, ülesannete loetelud ja kasutamine

Meeskonnatöö töölaua loomine

 • TEAMS meeskonnatöö töölauana ja töö TEAMS kliendiga

 • Teams ja SharePoint (Teamsis loodud grupid ja üleslaetud failid)

 • Kuidas luua meeskonnatöö töölauda. Info jaotus kanalites, meeskonnatöö planeerimine

  • TEAMS arvutis ja TEAMS portaalis

  • TEAMS keskkonna kasutamine

  • TEAMS koosolekud, kalendrid ja seos Outlookiga

  • Võrgukoosolekus töötamine

  • Töörühmade loogika ja meeskonnatöölaua loomine

  • Gruppide ja kanalite loomine. Liikmete kutsumine ja eemaldamine. Gruppidega liitumine. Gruppide haldus. Liikmete sildistamine ja siltide kasutamine vestlusesse liikmete kutsumiseks (kategooriate kasutamine)

  • Kanalite loogika (avalik, privaat, jagatud kanal). Info jaotus kanalites 

  • TEAMS vahekaardid ja nendesse sobiva info jagamine (ühised tööfailid, tööülesanded, sündmused, koosolekumemod, PDF jt programmide sisu linkimine TEAMS töölauale

  • CHAT ja suhtluskeskkond, privaatvestlus, teadete edastamine

  • Info otsimine haldamise võimalused Teamsis (otsingud ja filtrid. Filtrites olevate tingimuste kasutamine)

  • TEAMS seos Outlookiga

  • Erinevate rakenduste sidumine Teams töölauaga


Muud vajalikud rakendused​

 • FORMS vormide, küsitluste ja tagasiside loomiseks, tulemuste analüüsimise võimalused ja avamine Excelis

 • DELVE failihalduskeskkonnana, milliseid faile keegi kasutab, kes mida on jaganud, mida Sulle on jagatud

 • SWAY esitlustarkvarana. Veebipõhiste reklaamlehtede loomine, jagamine klientidele. Graafika kasutamine

 • YAMMER suhtlusvõrgustikuna. Ideede töölaud, failide jagamine, suhtlemine, partneri kaasamine teisest asutusest, meeskonnatöö võimalused

 • OneNote märkmik
   

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Toimumise koht: Kokkuleppel kliendiga. Koolituse formaat: rühmakoolitus või õpe üle Interneti MS Teams vahendusel.
Kestus: 1 päev, 6-8 akadeemilist tundi. Koolitusprogramm lepitakse kokku eeltöö käigus.
Koolitaja:
Kristjan Sakk

 

Küsin pakkumist:

Täname! Teiega võetakse peagi ühendust

bottom of page