Office 365 koolitus: "Office 365 meeskonnatöö vahendina"

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (App- Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Eelteadmised:

Arvuti kasutamise oskus elementaarsel tasemel. Kasuks tuleb mõne varasema MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kasutamise oskus.

 

Tulemus:

Koolituse tulemusena on osalejal teadmised, kuidas ja milliseid vahendeid kasutada meeskonnatöö efektiivsemaks muutmisel, kuidas kasutada ühisfaile, faile jagada, kasutada ühiseid töölaudu ideede kirja panemiseks ja tööülesannete jälgimiseks

 

Koolituse peamised teemad:

 • MS Office 365 tarkvara võimalused ja planeerimine organisatsiooni seisukohast, strateegia seadmine vajadustest lähtuvalt, millist Appi milleks kasutada?

 • Mis on pilv ja kuidas faile sinna laadida?

 • Mis on OneDrive ja mis on SharePoint? Failide üleslaadimine, sünkroonkasuta loomine arvutisse

 • Excel, Word, PowerPoint ühisfailidega töötamine, kasutamise loogika ja kasutamine
   - Failide jagamine, õigused (muutmise ja vaatamise õigus)
   - Failijagamise katkestamine
   - Kuidas aru saada, kes mida muudab?
   - Tekstiosade lukustamine autori poolt
   - Track Change ja selle kasutamine ühisfailidel, millised on võimalused
   - Slavestamine ja kuidas sellest aru saada (AutoSave)
   - Dokumendi ajalugu

 • PLANNER ülesannete haldustööriistana, failide jagamine, ülesannetega töötamine, ülesannete delegeerimine, check listi loomine, meeskonnatöö, chat, seos Outlookiga

 • DELVE failihalduskeskkonnana, milliseid faile keegi kasutab, kes mida on jaganud, mida Sulle on jagatud

 • SWAY esitlustarkvarana. Veebipõhiste reklaamlehtede loomine, jagamine klientidele. Graafika kasutamine

 • YAMMER suhtlusvõrgustikuna. Ideede töölaud, failide jagamine, suhtlemine, partneri kaasamine teisest asutusest, meeskonnatöö võimalused

 • FLOW konnektor programmide vahel, kus on selle vahendi kasutamise efekt organisatsioonis?

 • TEAMS meeskonnatöö töölauana. Meeskonnatöö planeerimine ja TEAMS keskkonna kasutamine

 • OneNote ühismärkmike kasutamine ja märkmiku seosed teiste MS Office tarkvaradega

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Toimumise koht: Kokkuleppel kliendiga
Kestus: 1 päev, 6 akadeemilist tundi
Koolitaja:
Kristjan Sakk

 

Küsin pakkumist:

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee