top of page

Kuidas luua Exceli blanketti, milles on ette määratud lahtrite täitmise järjekord?

Vahel on vaja luua selline Exceli tabeli põhi, kus tabeli täitmine on ette määratud. S.t. kasutaja ei saa tabelit täita suvalisest lahtrist vaid peab sissekandeid alustama kohustuslikest lahtritest.

Kuidas seda teha?

Tuleb kasutada sisestuspiiranguid. Sisestuspiirangute aken (Data Validation) avaneb Data menüüst nupust Data validation. Enne tööriista kasutamist tuleb viia sisestuslahter sellele lahtrile, millele kontroll määratakse. Nt kui lahtrit B2 ei lubata täita enne, kui A2 on täidetud, siis viia sisestuslahter B2 lahtrile.

Seejäre valida Data Validation aknast Any value asemele Custom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custom valiku tulemusena ilmub vorm, kuhu tuleb sisestada valem =COUNTBLANK(A2)<>1

Seega ei lubata täita B2 lahtrit enne, kui A2 on täidetud. COUNTBLANK loendab kas lahter on tühi, kui lahter on tühi, annab vastuseks 1. Kui lisame mittevõrdne märgi <> saame luua reegli, kus 1 ei tohi võrduda 1'ga. Kui lahter on täidetud, annab valem vastuseks 0. Seega 0 ei võrdu 1'ga ja Data validation lubeb sisestust sooritada.

Error Alert vahekaardilt lisada veateate tekst, mis kuvatakse, kui loodud reeglite vastu eksitakse.

 

Nutikad lahendused Exceli koolitustelt: koolituskalender

Kristjan Sakk kristjan@edunet.ee

validation.jpg
bottom of page