Arvutikoolituste kalender
Soovi korral oleme valmis viima koolitusi läbi ka online koolitustena. Täpsem info: info@edunet.ee
Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. 
Kalender on kuvatud uuel lehel: Koolituskalendrisse >>

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee