top of page

Miks ei ole soovitav kasutada Exceli tabelites kokku ühendatud lahtreid (Merge cells)

Tabelite ülesehitamisel on Excelis mitmeid võimalusi. Tihti kasutatakse ilusa tabeli saamiseks Home nupureal olevat nuppu Merge & Center. Eelpool mainitud nupu ülesanne on märgitud lahtrid ühendada üheks lahtriks. Aga miks see siis paha on? Toon välja mõned probleemid, mis tulevad ette kokku ühendatud lahtrite kasutamisel:

 1. Kui on lahtrid ühendatud vasakult paremale (horisontaalis) on raksendatud konkreetse tulba märgistamine. Kui jõuad tulba märgistamisel kokkuühendatud lahtrini, märgistab Excel kohe ka kõrval oleva tulba.
   

 2. Tabelite sorteerimiseal annab Excel veateate

  To do this, all the merged cells to be the same size

   

 3. Kui koostad valemi tulpa, milles on kokkuühendatud lahtrid, siis valemi kopeerimisel saad sama hoiatusteate- to do this ... Valemit ei saa kopeerida tulbas, milles on kokkuühendatud lahtrid
   

Tegevusi on veelgi, mis ei toimi kokkuühendatud lahtrite puhul. Üldiselt on aga veateade alati sama. Mis siis teha, kui on kokkuühendatud lahtrid. Kõige lihtsam viis on nendest lahti saada:

 1. Märgi tabel

 2. Ava Home / Find & Select (Ctrl +F)

 3. Avanevast aknast vajutada nupule Option järgnevalt Format

 4. Avanevast aknast valida Alignment vahekaart ja märgistada hiirega valik Merge cells

 5. OK ja Find All

 

Tulemusena otsib Excel üles kokkuühendatud lahtrid. Seejärel valida otsinguloetelust lahtri (Ctrl all hoides saad ka mitu valida), mis on kokku ühendatud ja lülitad Home / Merge & Center nupu välja.

Kristjan Sakk. Nutikad lahendused Exceli koolitustelt: koolituskalender
 

find.jpg
find2.jpg
bottom of page