top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Tööstress ja oskus seda juhtida

Tellimisel sisekoolitusena Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Tööstress ja oskus seda juhtida

Koolituse lühitutvustus

Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest. Arutleme oma elu juhtimise ja tasakaalu otsimise teemadel.

Koolituse eesmärgiks on:

 • Teadvustada oma stressi tekke protsess
 • Saada teadlikumaks oma tavapärastest käitumistest probleemsetes situatsioonides ja osata tulla kiiresti välja negatiivsetest emotsionaalsetest seisunditest
 • Leida ja kinnitada enesele sobivad stressiga toimetuleku viisid kasutades selleks kursusel omandatud võtteid ja teadmisi
 • Omandada võtteid stressi maandamiseks tööl
 • Muuta oma elu õnnelikumaks ja tulemusrikkamaks

Koolitus on mõeldud kõigile...

 • kellel on tööalaselt oluline omada teadmisi ja oskusi stressiprotsessi juhtimiseks organisatsioonis
 • kes soovivad oma isikliku- või tööstressiga paremini toime tulla

Koolituse tulemusena osalejad...

 • teavad positiivse psühholoogilise keskkonna loomise ja arendamise võimalusi isiklikus elus ja tööl
 • teavad ja oskavad rakendada erinevaid võimalusi pingetega toimetulekuks

Koolituse sisututvustus:

 • Stress ja selle mõju Stressi olemus, allikad ja sümptomid. Eustress ja distress. Tööstress. Stressi reaktsioonid ja nende tundmaõppimine. Läbipõlemine. Toetusvõrgustiku roll stressiga toimetulekul.
 • Vaimsete hoiakute mõju meie tervisele Robert Diltsi tunnetuslikud tasandid: identiteet, uskumused, võimed, käitumine, keskkond. Kuidas enda ja partneri seisundit analüüsida selle skeemi abil. Meie väärtused ja veendumused kui edu või ebaedu põhjused. Vastutus oma tervise eest.
 • Kuidas ennast kiiresti taastada Mida saab teha enda kiireks taastumiseks kui ilmnevad väsimuse tundemärgid. Harjutused, mida saab teha ka töökohal. Teadvustatud hingamine kui enda taastamise kiire abimees.
 • Stressitaluvus. Millest see sõltub? Kuidas tõsta stressitaluvust? Toitumise, liikumise ja tundeelu mõju meie keha biokeemiale ja selle seos stressi, kroonilise väsimuse ja depressiooniga. Kuidas toitumine mõjutab meie füüsilist ja psüühilist seisundit. Missugused toiduained annavad meile energiat ja millised röövivad meilt energiat.
 • Suhtlemisest tulenev stress Kuidas toime tulla negatiivsete kontakti järelmõjuga endas. Negatiivsete emotsioonide seisundite kiire muutmine läbi submodaalsuste. Kuidas käituda kui keegi läheb tööl/kodus endast välja (5 suunavat küsimust aitajalt abivajajale)

Töötamisviis: Lühiloengud, interaktiivsed arutelud, harjutused, küsimustikud, kõik teemad kinnistatakse praktilistes harjutustes

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitaja: Helle Kahro

Jagan koolitust

bottom of page