Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Esita tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

Tellimisel sisekoolitusena Eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse sisukirjeldus

Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

Eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks.

Koolitusele on oodatud kõik töötajad, kelle ülesannete hulka kuulub klientidega suhtlemine ning müügitöö telefoni teel (sekretärid, assistendid, teenindajad, telefonimüüjad, kliendihaldurid jne)

Koolituse sisututvustus:

• Telefonisuhtluse eripära

• Telefonisuhtluse vahendid ja võtted

• Kuidas saavutada positiivset ja tugevat kontakti kliendiga

• Kuidas vestlust juhtida, kliendi soove selgitada ja sobivat pakkumist teha

• Kuidas jõuda eesmärgini

• Telefonivestluse lõpetamine

• Partnerlike suhtlemisvõtete harjutamine

• Iseenda isiksuslikud tugevused ja kliendi eripära arvestamine

• Hääle ja intonatsiooni mõju, hääle väljenduslikkus, hääle arendamine

• Telefonimüügivestluse ettevalmistamine

• Müügivestluse ülesehit