top of page

Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks.

Koolitusele on oodatud kõik töötajad, kelle ülesannete hulka kuulub klientidega suhtlemine ning müügitöö telefoni teel (sekretärid, assistendid, teenindajad, telefonimüüjad, kliendihaldurid jne)

Koolituse sisututvustus:

• Telefonisuhtluse eripära

• Telefonisuhtluse vahendid ja võtted

• Kuidas saavutada positiivset ja tugevat kontakti kliendiga

• Kuidas vestlust juhtida, kliendi soove selgitada ja sobivat pakkumist teha

• Kuidas jõuda eesmärgini

• Telefonivestluse lõpetamine

• Partnerlike suhtlemisvõtete harjutamine

• Iseenda isiksuslikud tugevused ja kliendi eripära arvestamine

• Hääle ja intonatsiooni mõju, hääle väljenduslikkus, hääle arendamine

• Telefonimüügivestluse ettevalmistamine

• Müügivestluse ülesehitus, etapid ja tulemused

• Mõjusate suhtlemisvõtete kasutamine

• Erinevad müügimeetodid ja nende eelised

• Telefonimüügi ülesannete lahendamine, harjutuste analüüs

• Isikliku arengukava loomine

Kursuse tulemusena osaleja...

• teab, kuidas juhtida telefonivestlust

• oskab kasutada tõhusaid suhtlemistehnikaid

• teab, kuidas professionaalselt selgitada kliendi vajadusi, leida lahendus ja esitleda oma tooteid

• on saanud tagasisidet iseendast ja oma suhtlemisvõtetest ning oskab ennast motiveerida

• saab juurde professionaalseid oskusi

• teab, kuidas organiseerida telefonimüügi tööd

• tunneb ennast oma tööalases rollis kindlamana

• saadud oskused avaldavad positiivset mõju müügitulemustele ja koostöösuhetele organisatsioonis

Töötamisviis: 2- päevane koolitus. Lühiloengud, rühmatööd, grupiarutelud, praktiliste näidisülesannete lahendamine, näidete analüüsimine, harjutused koos videotagasisidega.


Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga
Koolitaja:
Toomas Osvet
Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page