top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Praktiline coachingu koolitus juhtidele

Tellimisel sisekoolitusena Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest. Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Praktiline coachingu koolitus juhtidele

Koolituse lühitutvustus:

Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest ning mille tulemusena tõusevad rahulolu ja tulemused.

Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele ja vastused küsimustele kuidas:

 • kasutada coachingu tehnikaid ja meetodeid oma meeskonnas,
 • panna oma meeskond innukalt eesmärke saavutama,
 • ennast ja oma meeskonda motiveerida,
 • rakendada maksimaalselt oma meeskonna ressursse

Koolitusele on oodatud: Keskmiste ja väikeettevõtete juhid, keskastmejuhid (osakonnajuhid, personalijuhid, müügijuhid jne.) nii äri- kui avalikust sektorist.

Koolituse sisututvustus:

 • GROW mudel
 • Individuaalne ja grupicoaching
 • Aju roll eesmärkide saavutamisel
 • Kuidas seada motiveerivaid eesmärke
 • Tulevikuperspektiivi kasutamine
 • Skaalade kasutamine
 • Tegevuste kavandamine
 • Kovisiooni meetod
 • Kovisiooni meetodi kasutamisvõimalused meeskonnas

Mida me koolitusel teeme:

 • Harjutame väikeses grupis erinevaid coachingu tehnikaid ja meetodeid, mida on võimalik kohe oma meeskonnas rakendada.
 • Osalejad saavad praktilise juhendi ja kogemuse, kuidas tuntuimat coachingu vestluse mudelit GROW-d rakendada. GROW-mudeli kasutamine arenguvestlustel annab arenguvestlustele tegeliku sisu, mis paljudes ettevõtetes on kaduma läinud. Samuti sobib see lahenduste leidmiseks mistahes probleemidele.
 • Lisaks saavad osalejad kogeda kovisiooni struktureeritud mudelit, mida saab muu hulgas kasutada koosolekute vaheldusrikkamaks muutmisel ja probleemide lahendamisel.

Lisaväärtus:

Koolitus on kombineeritud grupicoachinguga. Grupicoachingus osalemine annab võimaluse õppida teiste juhtide kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi. Grupicoaching võimaldab vaadata enda ja oma meeskonna tegutsemist kõrvalseisja pilguga, võimaldades leida tõhusaid ja mittetõhusaid mustreid, leida uusi vaatenurki ning saada uut inspiratsiooni.

Tulge ja veenduge – JUHTIDE GRUPICOACHING ON ÜKS TÕHUSAMAID VIISE ÕPPIMISEKS JA TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS.

Koolituse tulemusena saab osaleja:

 • individuaalse ja grupicoachingu kogemuse
 • praktiseerida erinevaid coachingu tööriistu ja tehnikaid
 • lahendada mõne oma juhtimisküsimuse
 • ideid teistelt osalejatelt juhtimisküsimuste ja –dilemmade lahendamiseks
 • harjutada GROW mudelit
 • harjutada tulevikuperspektiivi ja skaalade kasutamisest coachingus
 • kogeda kovisiooni meetodit, mis võimaldab kaasata kogu meeskonda konkreetse küsimuse lahendamisse

Õppemeetodid: Lühiloengud, diskussioonid, paari- ja grupitööd, individuaalne ja grupicoaching. Põhirõhk on ise kogemisel ja praktiseerimisel. Iga osaleja saab olla nii coachi kui coachee (juhendatava) rollis. Juhtumeid lahendatakse nii paarides kui kogu grupiga.

Koolitaja: Kaidi Peets on sertifitseeritud Denison Organizational Culture Survey (Šveits) konsultant ning rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (Saksamaa). Kaidi on täiendanud end muutuste juhtimise alal Harvardi Ülikoolis, turunduse alal Tallinna Tehnikaülikooli juures ning inimeste juhtimise alal erinevatel rahvusvahelistel täiendkoolitustel (protsessitöö, süsteemne lähenemine, mindfulness, Appreciative Inquiry, skulptuur arendustegevuses jne). Kaidil on Eesti ja rahvusvaheliste meeskondade arendamise ja juhtide coachingu kogemus erinevatest valdkondadest (kütuse hulgimüük, jaemüügiketid, telekommunikatsioon, tervishoid, kinnisvaraarendus, IT-teenused, finantsteenused, kiirtoitlustus, tsiviilehitus, avalik sektor jpm). Lisaks viib Kaidi läbi pikaajalisi mentorite ja juhtide arenguprogramme ning on õppejõud superviisorite-coachide väljaõppeprogrammis International Supervision and Coaching Institute'is. Kaidi on ettevõtjana tegutsenud üle 17 aasta, peamiselt koolituse ja kirjastamise vallas. Alates 2008.a. jagab Kaidi oma ettevõtlusalaseid kogemusi EAS ärimentorprogrammis, kus ta on mentoriks alustavatele ettevõtjatele.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Jagan koolitust

bottom of page