top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted

Tellimisel sisekoolitusena Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted

Koolituse lühitutvustus

Koolitus on mõeldud kõikidele spetsialistidele ja juhtidele, kes puutuvad otseselt kokku klientidega ning kes võivad mõjutada kliendi ostuotsust. Koolitus sobib aktiivse müügiga tegelejatele, samuti konsultatiivse müügi teostajatele, letimüüjatele, teenindajatele, müügijuhtidele ja väikeettevõtjatele. Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele.

Koolituse eesmärk

Koolitus annab osalejatele kätte lihtsad müügivõtted, mis baseeruvad klientide ostuotsuse juhtimisel ja kasvatavad nii müügitulemusi kui kliendi rahuolu. Osalejad saavad treeneri juhendamisel väljaõppe ja koolituse käigus toimub ka müügivõtete praktiline harjutamine.

Koolituse tulemusena:

Osaleja ...

  • on mõistnud kliendi ostuotsuse vastuvõtmise mehhanismi ja leidnud ideid oma müügi tõhustamiseks
  • on saanud vajalikke süsteemseid teadmisi ja oskusi inimeste ostukäitumise juhtimiseks
  • on õppinud efektiivselt kasutama kursusel omandatud meetodeid ja töövahendeid
  • on õppinud suurendama enda töö efektiivsust ja tulemuslikkust müügi valdkonnas

Organisatsioon ...

  • koolituse läbinud töötajad mõistavad paremini kliendi ostuotsuse vastuvõtmise loogikat ja oskavad saavutada paremaid müügitulemusi samaaegselt kliendi rahulolu kasvuga müügiprotsessi suhtes.

Koolituse sisututvustus:

Müügiga seotud baasteadmised   Mis on müük?   Kuidas leiab aset ostuotsuse vastuvõtmine?   Kliendi psüühika reaktsioonid müügiprotsessis   Müügiargumendid ja nende toime   Müüja isiku mõju ja sellega arvestamine   Brand, kaup, müüja   Kauba omadused, kasu ja eelised

Müügipraktikad

Ostuotsustusprotsessi mõjutamine erinevate võtete abil   Alateadvuse juhtimise võtted müügis   Müüja seisundi teadlik juhtimine   Müük erinevatele klienditüüpidele

Praktilised soovitused   Müügikõned ja müügikirjad   Müügikohtumine   Kliendi kõnetamine   Kauba pakkumine   Pakkumiste vormistamine   Vastupanu ületamine ja tehingu lõpule viimine (vastuväited, closing)

Praktiline treening   Müügisimulatsioon   Kokkuvõte müügisimulatsioonist ja oluliste õppetundide sõnastamine   Isiklike arengukohtade kaardistamine ja personaalse arenguplaani koostamine

Töötamisviis: Lühiloengud, arutelud, iseseisvad ja rühmatööd, küsimustikud, praktilised harjutused ja müügisimulatsioon, õpimapp  

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja: Margus Alviste

Jagan koolitust

bottom of page