top of page

Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted

Koolituse lühitutvustus

Koolitus on mõeldud kõikidele spetsialistidele ja juhtidele, kes puutuvad otseselt kokku klientidega ning kes võivad mõjutada kliendi ostuotsust. Koolitus sobib aktiivse müügiga tegelejatele, samuti konsultatiivse müügi teostajatele, letimüüjatele, teenindajatele, müügijuhtidele ja väikeettevõtjatele. Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele.

 

Koolituse eesmärk

Koolitus annab osalejatele kätte lihtsad müügivõtted, mis baseeruvad klientide ostuotsuse juhtimisel ja kasvatavad nii müügitulemusi kui kliendi rahuolu. Osalejad saavad treeneri juhendamisel väljaõppe ja koolituse käigus toimub ka müügivõtete praktiline harjutamine.

 

Koolituse tulemusena:

Osaleja ...

  • on mõistnud kliendi ostuotsuse vastuvõtmise mehhanismi ja leidnud ideid oma müügi tõhustamiseks

  • on saanud vajalikke süsteemseid teadmisi ja oskusi inimeste ostukäitumise juhtimiseks

  • on õppinud efektiivselt kasutama kursusel omandatud meetodeid ja töövahendeid

  • on õppinud suurendama enda töö efektiivsust ja tulemuslikkust müügi valdkonnas

Organisatsioon ...

  • koolituse läbinud töötajad mõistavad paremini kliendi ostuotsuse vastuvõtmise loogikat ja oskavad saavutada paremaid müügitulemusi samaaegselt kliendi rahulolu kasvuga müügiprotsessi suhtes.

 

Koolituse sisututvustus:

Müügiga seotud baasteadmised
Mis on müük?
Kuidas leiab aset ostuotsuse vastuvõtmine?
Kliendi psüühika reaktsioonid müügiprotsessis
Müügiargumendid ja nende toime
Müüja isiku mõju ja sellega arvestamine
Brand, kaup, müüja
Kauba omadused, kasu ja eelised

 

Müügipraktikad

Ostuotsustusprotsessi mõjutamine erinevate võtete abil
Alateadvuse juhtimise võtted müügis
Müüja seisundi teadlik juhtimine
Müük erinevatele klienditüüpidele

 

Praktilised soovitused
Müügikõned ja müügikirjad
Müügikohtumine
Kliendi kõnetamine
Kauba pakkumine
Pakkumiste vormistamine
Vastupanu ületamine ja tehingu lõpule viimine (vastuväited, closing)

 

Praktiline treening
Müügisimulatsioon
Kokkuvõte müügisimulatsioonist ja oluliste õppetundide sõnastamine
Isiklike arengukohtade kaardistamine ja personaalse arenguplaani koostamine

Töötamisviis: Lühiloengud, arutelud, iseseisvad ja rühmatööd, küsimustikud, praktilised harjutused ja müügisimulatsioon, õpimapp

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Lisainfo: tel 5305 9501

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page