Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Esita tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Kommunikatsiooni tõhustamine

Tellimisel sisekoolitusena Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse sisukirjeldus

Kommunikatsiooni tõhustamine 

Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

Kellele koolitus mõeldud on?

Koolitus on mõeldud kõikidele, kes puutuvad kokku infosulgude või muude infoga seotud probleemidega organisatsioonisisesel või organisatsioonidevahelisel suhtlemisel. Koolitus on praktilist laadi.

Koolituse tulemusena on osalejad ...

  • mõistnud, mis tekitab infosulgusid ja õppinud saavutama osapoolte informeeritust
  • saanud aru, miks inimesed, kellele on kogu info antud, väidavad endiselt, et nad on infopuuduses
  • teadvustanud, missugused seaduspärasused toimivad infovahetuses ja erinevate isiksuse tüüpide vahelises suhtlemises;
  • treeninud praktilisi kommunikatsioonivõtteid.

Koolituse teemad:

Sissejuhatus koolitusse

Praktiline harjutus “Info edastamine”

Kokkuvõte harjutusest ja peamiste õppetundide fikseerimine

Grupitöö (GT): Miks tekivad infosulud?

Kokkuvõte grupitöödest ja treeneri kommentaarid koos näidetega

Infoga seotud tegelikud ja näilised problee