Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Esita tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse sisukirjeldus

Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

Koolituse eesmärgiks:

Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni ning leidnud ideid klientide tõhusamaks mõjutamiseks, kinnistanud omandatut läbi praktiliste harjutuste ja koostanud endale isikliku õppematerjali.

Osalejad teadvustavad edaspidi paremini kliendi vaatenurka ja ootusi, mida kliendid sageli ei suuda ise sõnastada ega kommunikeerida.

Samuti omandavad osalejad lihtsad võtted, kuidas lisaks ratsionaalsetele argumentidele saavutada klientide üle ka emotsionaalse mõju ja muuta kliendisuhted inimlikuks vaatamata keerulistele tööalastele väljakutsetele või erimeelsustele.

Koolituse sisututvustus:

Kliendihalduri roll ja funktsioonid

Kuidas täita kliendihalduri rolli paremini ja väiksema ressursikuluga?

Praktiline simulatsioon "Isikliku mõju rakendamine"

Kokkuvõte