top of page

Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma töös kokku otseselt või kaudselt klientidega, kellel on klientidega pikaajaline kokkupuude või vastutus klientide eest.

Koolituse eesmärgiks:

Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni ning leidnud ideid klientide tõhusamaks mõjutamiseks, kinnistanud omandatut läbi praktiliste harjutuste ja koostanud endale isikliku õppematerjali.

Osalejad teadvustavad edaspidi paremini kliendi vaatenurka ja ootusi, mida kliendid sageli ei suuda ise sõnastada ega kommunikeerida.

Samuti omandavad osalejad lihtsad võtted, kuidas lisaks ratsionaalsetele argumentidele saavutada klientide üle ka emotsionaalse mõju ja muuta kliendisuhted inimlikuks vaatamata keerulistele tööalastele väljakutsetele või erimeelsustele.

Koolituse sisututvustus:

Kliendihalduri roll ja funktsioonid

Kuidas täita kliendihalduri rolli paremini ja väiksema ressursikuluga?

Praktiline simulatsioon "Isikliku mõju rakendamine"

Kokkuvõte ja peamiste õppetundide väljatoomine

Inimeste mõjutamine

Klientide ja partnerite mõjutamise vajadus

Mõjutamise olemus ja anatoomia

Otsene ja kaudne mõjutamine

Mõju=mõjutus+mõjuvus+mõjusus

Vastupanu mõjutusele

Peamised eksimused ja vead kliendihalduri ametis

Grupitöö, millele annab treener omalt poolt hulga kommentaare ja soovitusi juurde.

Mõjutamisviisid ja - vahendid

Millest sõltub meie mõju teiste isikute üle?

Psüühilised mõjutegurid

Informatsiooniline mõjutamine

Kontseptuaalne mõjutamine

Emotsionaalne mõjutamine

Sotsiaalsed mõjutegurid

Positsioneerimine

Samastumine

Füüsilised mõjutegurid

Nägemis- ja kompimismeele kasutamine

Maine ja tuntuse juhtimine

Mõjutustehnikad

Kontseptuaalsed

Psüühilised

Sotsiaalsed

Energeetilised

Füüsilised

Millal ja kuidas mõjutustehnikaid kasutada?

Üksikisiku mõjutamine

Grupi mõjutamine

Hoiakute ja käitumise kujundamine

Pildi kujundamine olukorrast

Mõjuv kliendisuhtlus

Kontakti saavutamine

Usalduse saavutamine

Subjektsus-objektsus kliendisuhtluses

Kuidas tagada suurim mõju ilma vastupanu esilekutsumiseta?

Valikute andmine

Telefonisuhtlus

Kohtumiste korraldamine

Aeg ja koht

Ruumi kasutamine

Istekohtade valik

Erinevate ruumielementide teadlik kasutamine

Enesekehtestamine ilma agressioonita

Idee müümine

Nõusoleku saavutamine

Kolleegide ja juhtkonna mõjutamine

Miks?

Millistes valdkondades?

Kuidas?

Tervikuga arvestamine

Kolleegide ja juhtkonna mõjutamise tehnikad

Ettekannete mõjususe kasvatamine

Suulised ettekanded ja esitlused

Kirjalike materjalide ja tahvli kasutamine

Elektrooniliste presentatsioonide kasutamine

Esitlusstiili valik ja esitluste ettevalmistamine ning lihvimine

Mõjutamise tagajärjed ja nendega arvestamine

Mõjutamine ja tööeetika

Terviklikuks isiksuseks arenemine

Kuidas ennast teadlikult arendada ja saavutada rahu ning tasakaal oma elus?

Praktilised harjutused mõjutustehnikate kasutamiseks

Õppemeetodid:

Käesolev koolitus on aktiivne ja praktilise suunitlusega. Kõik teemad seotakse isikliku kogemusega, mis tekib koolituse alguses läbi viidava simulatsiooni käigus. Osalejad leiavad koolituse käigus lahendusi tõstatatud küsimustele. Treener kommenteerib vastuseid ja jagab praktilisi näpunäiteid, mida illustreeritakse erinevate ettevõtete kogemustega

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

 

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page