top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

R, 15. sept

|

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Meeskonnatöö Excelis: "PowerQuery- Päringute ja seoste loomine erinevate Exceli failide vahel"

15.09 kl 10.-15.00 Praktiline koolitus, kus omandatakse teadmised, kuidas teha tööd Exceli failidega, kui algandmed on kasutuses teistes Exceli tabelites. Kuidas luua tabelite vahel päringuid ja seoseid. Päringute loomiseks kasutatakse Exceli päringutööriista PowerQuery’t. Investeering 250 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

15. sept 2023, 10:00 – 15:00

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Meeskonnatöö Exceli failidega: "Päringute ja seoste loomine erinevate Exceli failide vahel"

Koolitusel omandatakse teadmised, kuidas teha tööd Exceli failidega, kui algandmed on kasutuses teistes Exceli tabelites? Kuidas luua tabelite vahel päringuid ja seoseid? Koolitus sobib alates Excel 2010 versioonist. Päringute loomiseks kasutatakse Exceli päringutööriista PowerQuery’t. Excel 2016, 2019 ja 365 versioonis on PowerQuery olemas. 2010 ja 2013 versioonidele tuleb see eraldi juurde installeerida. Installitav pakett on tasuta ja salvestatav Microsofti kodulehelt.

Eelteadmised: Koolitus eeldab Exceli kasutamise kogemust nt Excel baaskoolitusel omandatud või võrdväärsed oskused.

Koolituse sisu:

 • PowerQuery Exceli päringute loomise tööriistana, päringud ja PowerQuery kasutamise loogika. Kuidas planeerida meeskonnatööd Excelis?
 • Andmete pärimise võimalused erinevatest Exceli failidest. Millised on võimalused? Andmete pärimine ühest Exceli failist, ühel töölehelt, mitmelt töölehelt, mitmest Exceli failist, mitmetelt erinevatelt kasutajatelt
 • Mida teha, kui päring katkestatakse? Päringu parandamise ja taastamise võimalused. Lõpptulemuse säilitamine ja uuendamine päringu parandamisel.
 • Mitme Exceli faili ja tabeli vahel ühtse süsteemi loomine. Iga meeskonna liige kasutab oma Exceli faili, andmed koondatakse päringu abil kokku eraldi tabelisse kokkuvõtete ja arvutuste sooritamiseks. Tekib tööfail, millesse Excel impordib algfailidest automaatselt sobivad andmed.
 • Andmete uuendamine ja uuendamise loogika.
 • Andmete pärimisel parandusreeglite loomine. Algtabelist päringuga võetavate andmete kohandamine sobivaks.
 • Reeglid aitavad andmete importimisel tuua andmeid üle edaspidi loodud reegleid jälgides.
 • Reeglite loomine:  Tabeli päise kohandamine, veerusiltide kohandamine, uute reatunnuste loomine kokkuvõteteks (kuu, aasta, nädala number, kvartal jt). Ümardamisreeglid, tingimusreeglid, arvutusreeglid, andmete asendamise reeglid (punkt komaks, tühiku eemaldamine, asendused, formaadi parandused jmt)
 • Reatunnuste lõikes erinevatest failidest andmete pärimine seos üks mitmele. Päringu loomine, kui ühele rea tunnusele vastab teises tabelis mitu väärtust. Väärtuste kuvamise loogika ja erinevad võimalused.
 • Andmefailidest andmete kogumisel kokkuvõtete automaatne loomine. Päringu suunamine PivotTable aruandesse. Kokkuvõtete väljund PowerQuery’st- grupikokkuvõtted.
 • Arvutava töölaua ja tervikpildi loomine: Andmed päritakse kasutajate Exceli tabelitest ja tulemus suunatakse läbi päringu PivotTable raportisse.

Koolituse tulemus Koolituse tulemusena on osalejal teadmised, kuidas teha meeskonnatööd Excelis. Koguda andmeid teistest Exceli tabelitest, jättes algtabelid kasutajate kasutada. Kasutaja poolt andmete muutmisel tuuakse automaatselt juba loodud päringute abil uued andmed kokkuvõtte tabelisse.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse kestus: 1 päev kl 10.-15.00 (sisaldab lõunapausi). Kokku koolituse kestus 6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Ehitajate tee 150 Tallinn, I korrus, Seminariruum "Hunt"

Investeering koolitusele: 250 € +km

Koolitaja: Kristjan Sakk

Jagan koolitust

bottom of page