top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

R, 18. märts

|

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Excel projektijuhi tööriistana

18.03 kl 10.-16.00 Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta. Investeering: 250 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

18. märts 2022, 10:00 – 16:00

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Excel projektijuhi tööriistana 

Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta. Koolitus sobib alates Excel 2010 versioonist.

Eelteadmised Koolitus eeldab Exceli kasutamise kogemust nt Excel baaskoolitusel omandatud või võrdväärsed oskused.

Koolituse sisu:

Koolitusel ehitatakse Exceli tööriistadega töötavad rakendused. Rakenduste loomiseks kasutatakse erinevaid funktsioone ja Exceli tööriistu. Võtame loodavad tööriistad uuesti „pulkadeks“ lahti ja paneme need kokku tagasi ja kohendame vastavalt vajadustele.

  • Automaatse pakkumismudeli loomine Kirjeldus: Luuakse pakkumuse põhi (template), mis võtab rippmenüüde kaudu vormile sobivad andmed ja teeb sobivad kalkulatsioonid
  • Projektiplaani loomine Kirjeldus: Luukase projektitööde põhi, kus on näidatud seosed tööde vahel
  • Aruandetöölaua loomine Kirjeldus: Luuakse projektiplaani järgi aruanne- tööde kokkuvõte, ajaline maht jm tulemuste järgi
  • Projektiplaani loomine graafiliselt Kirjeldus: Andmete visualiseerimine graafikute abil, ajatelg Timeline
  • Erinevate Exceli valemite ja funktsioonide kasutamine projektitabelites

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse kestus: 1 päev kl 10.-16.00 (sisaldab lõunapausi). Kokku koolituse kestus 8 akadeemilist tundi

Investeering koolitusele: 250 € +km

Koolitaja: Kristjan Sakk

Jagan koolitust

bottom of page