top of page

Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine

Koolituse lühitutvustus:
Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate tootmispotentsiaali loomise ja planeerimise põhimõtetest ning tootmisprotsessi operatiivse juhtimise ja planeerimise arengusuundadest:

 • Mida peab jälgima ettevõtte tootmispotentsiaali planeerimisel?

 • Milline on ettevõtte efektiivne tootmisvõimsus?

 • Kuidas tasakaalustada tootmisvõimsuse ja turunõudluse vahelisi erinevusi?

 • Kuidas teostada tootmise ajaline ja mahuline planeerimine?

 • Millised on tootmise operatiivse planeerimise tänased probleemid?
   

Praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Ühiste rühmatööde käigus tuuakse välja kitsaskohad ja pakutakse välja võimalikud lahendused.
 

Kellele koolitus mõeldud on?
Väike- ja keskmiste ettevõtete juhid, kes vastutavad ettevõtte tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise eest. Tootmisettevõtete kesk- ja esmatasandi juhid, kelle vastutusvaldkond on seotud ettevõtte tootmistegevuse planeerimise ja juhtimisega organisatsiooni erinevatel tasanditel.

 

Koolituse tulemusena osaleja ...

 • on saanud vajalikke süsteemseid teadmisi ja oskusi tootmistegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks

 • oskab efektiivselt kasutada kursusel omandatud meetodeid ja töövahendeid

 • oskab suurendada enda töö efektiivsust ja tulemuslikkust

 • oskab kasutada tootmise operatiivse juhtimise mudeleid ja meetodeid
   

Koolituse sisututvustus:

Tootmisvõimsuse planeerimine
Tootmisvõimsus
Tootmisvõimsuse tähtsus
Tootmisvõimsuse definitsioon ja mõõtmine
Efektiivse võimsuse määramine
Tootmise hõivatuse tase ja kulud
Alternatiivse tootmisvõimsuse arendamine

Tootmissüsteemi ruumiline paigutus
Tootmise segmenteerimine
Ruumilise paigutuse planeerimise erinevad tasemed ja põhjused

Tootmispotentsiaali struktureerimine
Vooltootmise konfigureerimine
Protsessi ruumilise paigutuse disainimine

Tootmise agregeeritud planeerimine
Tootmisprogrammi planeerimine
Koormatuse tasakaalustamine
Koormatuse tasakaalustamise instrumendid
Lineaarne optimeerimine
Põhitootmisprogrammi mahuline planeerimine

Tootmisprotsessi operatiivne planeerimine
Vooltootmise (suuremahulise) ajaline planeerimine
Partiitootmise (keskmisemahuline) ajaline planeerimine
Töökojatootmise (väikesemahuline) ajaline planeerimine
Ajaline ja võimsuse planeerimine
Tööde prioriteetide hindamine

Põhitootmisprogrammi mahuline planeerimine
Põhitootmisprogrammi mahulise planeerimise ülesanded
Koormatuse tasakaalustamise ja põhitootmisprogrammi planeerimise vaheline seos


Töötamisviis: Loengud vahelduvad rühmatööde, arutelude, praktiliste ülesannete ja näidete analüüsiga.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Jaak Lavin

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

 

Registreerun koolitusele:

bottom of page