top of page

Töökaotus- hirmud versus võimalused

Koolituse lühitutvustus

Võimekus mõista ja juhtida keerulises keskkonnas iseennast ning suhteid teistega on oluline oskuste kompleks, mis õpetab inimest oma mõtetele ja emotsioonidele elutervemalt vaatama ning ära tundma harjumust asju üle tähtsustada. Samuti õpetab koolitus üle saama hirmudest, ebakindlusest või tabudest julgustamaks proovida uusi väljakutseid elus. 

 

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad uude tööellu sisenemiseks juurde teadmisi ja praktilisi oskusi.

 

Koolituse tulemusena on osalejad ...

  • saanud teadmisi, kuidas toimib inimese meel ja kuidas seda täpselt arvestada keerulistes olukordades, juhtides iseennast ja suhteid teiste inimestega

  • õppinud paremini tundma iseennast läbi küsimustike ja tagasiside

  • õppinud juhtima iseenda seisundeid ja emotsioone

  • õppinud meeldiva ja mõjusa tegutsemise põhioskusi

  • harjutanud enesekehtestamist vajalikes olukordades (näit. töövestlus jm.)

 

Koolituse sisututvustus:

Kuidas inimene ennast juhib

Kuidas toimib inimese meel läbi erinevate enesejuhtimistasandite

Kuidas saavutada sisemine kindlus, sihipärasus ja meelerahu

Iseenda omaduste uurimine (küsimustik, tagasiside)

Kuidas inimene loob oma käitumise profiili (Profiili test. Tagasiside.)

Kuidas enesejuhtimise oskused aitavad olla edukamad igapäevastes töistes või eraelulistes suhetes.

 

Iseenda seisundite ja emotsioonide juhtimine

Iseenda seisundi mõistmine ja reaktsioonide tundmaõppimine

Kuidas tulla toime oma emotsioonide juhtimisega

Energia hoidmine positiivse eustressi tasemel

Iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete seisundite juhtumise viisid

Mindfullness’i tehnikate kasutamine

Positiivsete ja konstruktiivsete mõtete kasutamine, negatiivsetest mõtetest vabanemine

Robert Diltsi tunnetuslikud tasandite kasutamine

Väärtused ja uskumused kui edu või ebaedu põhjused

Vastutuse võtmine oma elu ja tervise eest.

Praktilised enesejuhtimise harjutused.

 

Oskuslik tegutsemine olulistes suhetes

Missugused mõjusa käitumise tehnikad mõjutavad partneri alateadvust ja loovad positiivset usalduslikku suhet

Kuidas luua esmamulje ja positiivne emotsionaalne keskkond

Kuidas ennast kehtestada, esitada oma seisukoht mõjusalt

Kuidas jälgida suhtlemisprotsessi etappe ja jõuda sobiva kokkuleppeni

Kuidas vestlus lõpetada nii, et kaaslasel tekib tugev soov ja vastutus kokkulepet kindlalt täita

Praktiliste kehtestamise, enese tutvustamise, töövestluste jm. vajalike harjutuste tegemine, uurimine, tagasiside ja järelduste tegemine.

Iseenda arengusuundade ja ülesannete püstitamine.

 

Töötamisviis:

Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud. Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel. Testid ja küsimustikud. Praktiliste treeningharjutuste lahendamine ja tagasisidestamine.

Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, NLP meetodid, eneseanalüüs.

 

 

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: 277 € +km

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501, 5305 9337

bottom of page