top of page

Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks, anda uusi teadmisi ja kogemusi.

Kellele koolitus mõeldud on?
Ostujuhid, laojuhatajad, tootmisjuhid, logistikajuhid, kelle tööülesannete hulka kuulub ostujuhtimisega seotud tegevus.

Koolituse tulemusena...

Osaleja ...

• mõistab paremini seoseid, millest sõltub ettevõtte tulemuslik ostujuhtimise tegevus

• õpib tundma ostujuhtimise meetodeid ja mudeleid, mida saab igapäevases töös kasutada

Organisatsioon ...

• saab paremini juhitud ostutegevuse sisseostmisel partneritelt, tootmise varustamisel materjalidega ja valmistoodangu jaotamisel

 

Koolituse sisututvustus:

Tootmisettevõte muutuvas ärikeskkonnas
Väärtuse loomine, väärtusahel
Juhtimisotsused ja otsustustasandid

Ostujuhtimise põhimõtted ja ülesanded
Ettevõtte organisatsioon, ülesehitus ja protsessid

Logistika mõiste, olemus ja üldine kontseptsioon
Hankelogistika
Tootmislogistika

Supply Chain Management (SCM) - Tarneahela juhtimine

Materjalivajaduse planeerimine

    ERP, MRP, MRPII
Programmist lähtuv nõudlus

    ABC analüüs
Tarbimisest lähtuv nõudluse määratlemine
Prognoosimine
- Prognoosimise ajaline horisont
- Prognooside liigid ja tihedus
- Prognoosimismeetodid
- Aegridade kasutamine nõudluse prognoosimisel
- Prognoosimise täpsus, tagasiside ja intensiivsus

Materjalivarude juhtimine
Varude planeerimine
- Varude vajalikkus, varude liigid
- Varude strateegia, varude täiendamine

    JIT, KANBAN
Varude juhtimine
- Koguseline, väärtusest lähtuv

Materjali sisseostmine
Ostuturu uuringud
Sisseostu planeerimine
- Sisseostu põhimõtted
- Majanduslikult põhjendatud tellimuse suurus
Sisseostu läbiviimine
Sisseostu kontroll

Materjalide ladustamine
Materjalide sissevõtmine lattu
Materjalide ladustamine
Materjalide väljastamine laost

Materjalide jaotamine
Optimeerimine
Riskid

Töötamisviis: 1 päevane koolitus. Loengud vahelduvad rühmatööde, arutelude, praktiliste ülesannete ja näidete analüüsiga

 

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus
 

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Jaak Lavin

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

bottom of page