top of page

Isiklike ressursside juhtimine ja mõistlik ajastamine

Programmi eesmärk

Käesoleva programmi tulemusena on osalejad...

 • teadvustanud enda tegevuse eesmärki ja hinnanud enda tulemuslikkust

 • analüüsinud senist ressursikasutust ning leidnud ideid selle parendamiseks

 • õppinud ajastama tegevusi ja otsuseid

 • omandanud teadmised enda ressursside teadlikust juhtimisest ja enesetaastusest

 • leppinud omavahel kokku järgnevates tegevustes.

 

 • Sissejuhatus ja tutvumine

  • Mis on probleem, mida tahame käesoleva koolitusega lahendada?

 • Arutelu: Mis on meie eesmärk ehk millist väärtust me oma tegevusega peame looma?

 • Kokkuvõte arutelust ja peamiste järelduste sõnastamine

 • Kriitilised eeldused oma tööga toimetulekuks

  • Valmisolekud, võimekused, ressursid

 • IT: Kuidas olen rahul oma ressursikasutusega?

 • Grupitöö või arutelu: Kuidas me oleme seni oma ressursside kasutamisega toime tulnud ja mis meile selle juures ei sobi? Mida tahame muuta?

 • Kokkuvõte grupitööst või arutelust ja peamiste järelduste tegemine

 • Ajajuhtimine

  • Mis on aeg ja kuidas seda käsitleda? Chronos, cyklos, cairos

  • Vood ja nende kasutamine

  • Tegevuste ja otsuste mõistlik ajastamine

  • Ajajuhtimise maatriks

  • Mis on produktiivsus, tõhusus, väljund, kvaliteet, mõju?

  • Peamiste ajakurnajate kaardistamine organisatsiooni ja meeskonna tasandil

  • Peamiste isiklike ajakadude põhjused/põhjustajad

   • Toimetulek ajaröövijatega

    • Delegeerimine

    • Enesetõhususe saavutamine

    • Loovuse rakendamine

 • Arutelu:Tõhustamisvõimaluste kaardistamine - grupitõhusus või individuaalne tõhusus?

  • Kuidas saavutada organisatsiooni tõhususe kasvu?

  • Kuidas saavutada tõhusus protsesside lõikes?

  • Organisatoorsed võimalused

  • Protseduurilised võimalused

  • Personaalsed võimalused

  • Millised otsused võimaldaksid aega otstarbekamalt kasutada?

  • Sünkroonsuse, kumulatsiooni ja resonantsi põhimõtete rakendamine

 • Isiklike ressursside tõhusam kasutamine

  • Mis ajahetkel olen kõige tõhusam?

  • Organismi ja psüühika toimemehhanismid tõhususe kontekstis

  • Füsioloogia, biomehaanika, psühhotüüp ja psüühikaseisundid ning nendega arvestamine

  • Stressi ja ülepinge mõju inimese sooritusvõimele

  • Energiakulu ja selle kompenseerimine

  • Kiire ümberlülitus erinevate tegevuste vahel

 • Praktilised meetodid enda ressursside taastamiseks ja tõhususe saavutamiseks

 • Kokkuvõte koolitusest ja omavaheliste kokkulepete tegemine

 

_________________

 

* Täpne teemade valik ja nende käsitlemise ulatus ning sügavus selgub programmi vältel, lähtudes osalejate sisendist

 

Töötamisviis: Lühiloengud, arutelud, rühmatööd, küsimustikud, praktilised harjutused

 

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Lisainfo: tel 5305 9501, 5305 9337

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page