top of page

“Kuidas integreerida Z-põlvkonna noori tänastesse tööprotsessidesse ja kollektiividesse?

Koolituse lühitutvustus:

Viimastel aastatel on pea kõikide juhtide huulil küsimus, kuidas tulla toime nn Z- põlvkonna noortega, kelle maailmavaade, väärtussüsteem ja tööharjumused erinevad drastiliiselt varasematest põlvkondadest. Käesoleva koolituse raames vaatame põhjuseid, miks uue

põlvkonna harjumused on muutunud, mis on nende psüühikat ja organismi kujundanud ning milliste töövõtetega oleks võimalik noori kaasata tänastesse tööprotsessidesse ja erinevatest generatsioonidest koosnevatesse kollektiividesse.

 

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud kõikide tasandi juhtidele, personali- ja koolitusjuhtidele, kes puutuvad

kokku erinevate generatsioonide töötajatega seotud väljakutsetega.

 

Koolituse tulemused / Õpiväljundid

Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud z-põlvkonna hõivamiseks vajaliku seostesüsteemi, mõistnud, mis on on kujundanud uue generatsiooni mõtlemis- ja käitumismustreid ning millised arengud on ootamas ees.  Koolituse jooksul tutvutakse võimaliku juhtimismeetmestikuga ja omandatakse meetod, mis loob kriitilise eelduse z-põlvkonna esindajate integreerimiseks senistesse protsessidesse.

 

Eesmärgid ja õpiväljundid

Käesolevale koolitusele on seatud järgmised eesmärgid:

 1. Osalejad on mõistnud viimasel kümnendil toimuvaid ühiskondlik-majanduslikke protsesse ning leidnud seose globaalsete protsesside ja z-generatsiooni mõtlemis- ja käitumismustrite vahel.

 2. Osalejad on mõistnud, milles seisnevad erinevate põlvkondade ootuste erinevuse oma töökeskkonnale ja kokkulepetele ning mõistnud seda põhjustavaid tegureid.

 3. Osalejad on omandanud ühe z-generatsiooni esindajate kaasamiseks vajalikku juhtimismeetmestikku kuuluva juhtimismeetodi.

 

Õpiväljundite hindamiseks viime treeningu jooksul läbi kolmestes gruppides praktilise harjutuse, kus igaüks saab õpitavat meetodit praktiliselt rakendada ja kohese tagasiside teistelt osalejatelt

 

Koolituse sisukirjeldus

 1. Mille poolest erinevad erinevad generatsioonid ja kes on “lumehelbekesed”?

 • Erinevad põlvkonnad II Maailmasõja järgses maailmas

 • “Lumehelbekesed” ehk z-generatsioon tänasel tööjõuturul

 • Grupitöö: Mille poolest erinevad varasematest generatsioonidest z-põlvkonna esindajad – “lumehelbekestele” omased mõtlemisja käitumismustrid.
   

Kokkuvõte ja peamiste järelduste fikseerimine.

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, arutelu, grupitöö, näited

 

2. Z-põlvkonna käitumismehhanismid

 • Psühhosfäär, tajud ja normaalsus

 • Sotsiaal-majanduslike formatsioonide muutumine ja psühholoogiline sõda inimpsüühika kujundajana

 • Tajuprotsessi astmed

 • Psühho-füüsiline süsteem - psüühika ja keha vahelised seosed

 • Grupiprotsessid, psühholoogilised hulgad ja identiteet inimese käitumise mõjutajana

 • Sisemised ja välised mõjufaktorid ning nende koosmõju
   

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, arutelu, grupitöö, näited, visuaalne mudel

 

3. Z-põlvkonna integreerimine

 • Z-põlvkonna esindajate integreerimine olemasolevatesse protsessidesse

 • Organisatsiooni komponendid ja nende teadlik häälestamine

 • Juhtimismeetmestik

  • Autoriteedi saavutamine

  • Identiteedi kujundamine ning sisse- ja väljalülitamine

  • Lojaalsusprogrammi kujundamine

  • Treeniva juhtimise rakendamine


Kasutatavad meetodid: lühiloeng, arutelu, grupitöö, näited, visuaalne mudel

 

4. Treeniva juhtimise meetodi harjutamine ja tagasisidestamine

 • Kontakti saavutamine

 • Isiklike püüdluste integreerimine tööprotsessi

  • Kasutatavad meetodid: praktiline ülesanne koos tagasiside ja kokkuvõttega

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus algab vaba arutelu vormis, treener avab arutelus esile kerkivate teemade globaalsed tagamaad ja aitab osalejatel näha seoseid igapäevaste väljakutsetega. Lühiloengu vormis tutvustab treener z-põlvkonna esindajate mõtlemis- ja käitumismustrite mõistmiseks vajalikku teoreetilise konteksti ning pakub välja võimaliku meetmestiku “lumehelbekeste” juhtimiseks. Treeningu teises osas õpitakse tundma ja praktiseeritakse

juhtimismeetodit “lumehelbekeste” integreerimiseks. Osalejad saavad tagasiside oma kolleegidelt ja omandavad ideid enda meisterlikkuse arendamiseks.


Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Lisainfo: tel 5305 9501, 5305 9337

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page