top of page

Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas

Koolituse eesmärk on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid,vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Arendada oskusi, seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi.

Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes oma töös peavad mitmesuguseid vestlusi ja läbirääkimisi partneritega, kolleegidega jt.

 

Koolituse tulemusena on osalejad ...

 • õppinud läbirääkimiste olemust ja läbirääkimisteks vajalikke oskusi

 • õppinud läbirääkimiste ettevalmistamist, tõhusa strateegia ja taktika loomist

 • õppinud professionaalse käitumise ja enesekehtestamise tehnikaid läbirääkimiste protsessi juhtimisel

 • õppinud iseenda seisundi ja käitumise kindlamat juhtimist keerukamate läbirääkimiste ajal

 • harjutanud läbirääkimiste praktilist läbiviimist ja saanud tagasisidet

 • loonud tegevusplaani iseenda arenguks läbirääkijana

 

Koolituse sisututvustus:

Läbirääkimised on tegevus, mis on iga juhi töö lahutamatu osa. Inimeste erinevad huvid, vajadused, väärtused ja uskumused loovadki olukordi erimeelsuste tekkimiseks. Oskus rääkida teise inimesega ja leida ühine sobivaim lahendus loob aluse üksteise mõistmiseks ja koostööks.Tõhusad, tulemuslikud läbirääkimised eeldavad oskusi, mis aitavad saavutada püstitatud eesmärke ja luua osapoolte jaoks võimalikke sobivamaid lahendusi.

Oskus meeldivalt ja tulemuslikult läbi rääkida on üks olulistest oskustest inimeste igapäevaelus.

 

Läbirääkimiste ettevalmistamine

 • Läbirääkimiste olemus, keerukamad läbirääkimised osavõtjate töös

 • Läbirääkimiste ettevalmistamine, eesmärkide püstitamine

 • Strateegia ja taktika kavandamine, positsioonide määratlemine

 • Iseenda ja partneri tugevuste ja nõrkuste läbitöötamine

 • Argumentide ja põhjenduste läbitöötamine

 • Inimese seisundite, emotsioonide, motivaatorite arvestamine läbirääkimistel

 

Enesekehtestamise tehnikad läbirääkimistel

 • Esmamulje väärtus, kontakti loomine ja hoidmine läbirääkimiste partneriga.

 • „Häälestumine” partnerile, kehakeele olulisus, mõjutusetapid ja tehnikad.

 • Oma soovide ning huvide selge ja kindel väljendamine.

 • Aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine, teise osapoole täpsem mõistmine

 • Erinevate tajupositsioonide arvestamine ja rakendamine läbirääkimistel

 • Vastuväidete käsitlemine ja mõjus argumenteerimine

 • Erimeelsuste lahendamise tehnikad

 • Mõjutamise ja manipuleerimise tehnikad läbirääkimistel

 • Iseenda kindel juhtimine läbirääkimistel.

 

Läbirääkimiste praktiline harjutamine

 • Jaotavate ja liitvate läbirääkimiste strateegiate valimine praktikas.

 • Käitumisreeglid läbirääkimiste ajal, olulisemad edu ja ebaedu määravad tegurid ning tegevused.

 • Läbirääkimiste protsessi juhtimine

 • Mõjusate enesekehtestamise tehnikate kasutamine

 • Praktiliste läbirääkimise harjutuste lahendamine, analüüs ja tagasiside.

 • Õpetlikke näiteid läbirääkimiste praktikast.

 • Läbirääkimiste tulemuste hindamine.

 • Iseenda arengusuundade määratlemine läbirääkijana.

 

Töötamise viis: 2- päevane koolitus. Lühiloengud, arutelud, rühmatööd. Praktilised harjutused, mis põhinevad edukate läbirääkimiste kogemustel, käitumisoskuste treeningutel, NLP alustel.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

 

Registreerun koolitusele:

bottom of page