top of page

Lihtne võte saada aru, kuidas Excelis kuupäeva kirjutada ...

Valesti kirjutatud kuupäev võib teha tabelites palju pahandust. Valesti kirjutatud kuupäeva kuvab Excel tekstina ja teksti kaudu tulemuste analüüsimine on võimatu. Kui vaatad mõnest teisest arvutist, kuidas kuupäev on kirjutatud ja kirjutad Excelisse sama moodi, võid teha suure vea. Sest Excel ei tea, kuidas kuupäeva tuleb kirjutada. Excel võtab kuupäeva sissekande arvuti seadetest. Kui Sinu arvutis on määratud kuupäeva eraldusmärgiks / (kaldkriips), pead Sina kasutama Excelis kaldkriipsu. Kui on määratud punkt, siis punkti.

Mis juhtub, kui seadetes on määratud kladkriips ja kasutad eraldajana punkti?

Excel kuvab kuupäeva sissekande lahtri vasakusse serva, millega annab märku, et tegemist on teksti sissekandega. Sellisel juhul on õige teha kuupäeva eraldusmärgis parandus. Nt 16.01.2018 pead asendama sissekande 16/01/2018.

Kui saadad Exceli tabeli kolleegile ja tema arvutis on eraldusmärgina . (punkt), kuvab Excel sissekannetesse koheselt punktid.

Seega ole tähelepanelik ja sisesta see eraldusmärk, mis on seadetes määratud.

Excel võtab kuupäeva sisestuse arvuti seadetest Settings  (Control Panel):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas kontrollida, mida kirjutada?

Sisesta Excelis kuupäev kladkriipsuna nt 16/01/2018 ja vajuta Enter. Kui Excel jätab sissekande samaks, peadki kasutama kuupäevadel kaldkriipsu, kui Excel asendab kaldkriipsud punktidega või sidekriipsuga, oled saanud teada õige sisestusformaadi.

Teised õpetused abimaterjalide loendis ...

bottom of page