top of page

Küberhügieen- muuda töötajate käitumine küberruumis turvalisemaks!

Image by Philipp Katzenberger

Asutustele välja töötatud küberturvalisuse koolitusprogramm

Tellimuskoolitus, mis võtab 3 tunni jooksul kokku kõik olulise, mida asutuse töötajad peavad teadma IT maailma, küberruumi kasutamisel. Tänapäeva keerulises olukorras peavad asutuste töötajad olema kursis ja olema teadlikud väliste ohtudega, kuidas toimivad rünnakud, petuskeemid, õngitsemised andmete kättesaamiseks või rahaliste kahjude tekitamised.

Koolituse tulemusena on osalejal teadmised, kuidas tunda ära petuskeeme ja on olemas oskus saada aru ohtudest, mis küberruumis meid võib tabada erinevaid Internetiteenuseid kasutades. Koolitus on suunatud tavatöötajale, kes kasutab oma töös  või eraelus erinevaid Interneti teenuseid, nutitelefone, nutiseadmeid.

Koolitus on praktiline koolitus koos rohkete näidetega. Koolituse peamised teemad on järgnevad:

 • Kuidas tunda ära identiteedi vargust, mida saan selle vältimiseks ise ära teha?

 • Kurjategija võimalused identiteeti varastada ja selle kaudu kahju tekitada. Erinevad näited olukordadest.

 • Erinevad võltsitud e-kirjad ja kuidas tunda ära, kust kohast on kiri saadetud? Kas kirja saatja järgi saab kirja lugeda usaldusväärseks või mitte? Kui tekib kahtlus saatja osas, kuidas kontrollida, kas e-kiri on saadetud õige kasutaja poolt?

 • Sagenenud ründed Office 365 share document kaudu. Kuidas tunda ära fake dokumendi jagamist?

 • Paroolide õngitsemised ja petulingid

 • Erinevad petuskeemid, mida kasutatakse kasutajate käest raha kättesaamiseks. Fake edulood, kiirrikastumine, libauudised, kasutajatega manipuleerimine, investeeringute pettused (nt Fake Amazon bitcoin), viipekaart ja mobiilsed terminalid

 • Andmete kustutamise ja taastamise võimalused sülearvutis, telefon, mälupulgal jm andmekandjatel

 • Kas sülearvuti edasi müümine ja telefoni müümine koos "kustutatud" sisuga on turvaline?

 • Andmete turvaline hoidmine, krüpteerimine ja turvaline andmete hävitamine

 • Kes ja kus meid siiski jälgib? Nutiteler, Google, Facebook, kodused seadmed, lambipirnid jmt

 • CHAT keskkonnad Internetis, teenuste kasutamise oht ja miks on teenused tasuta?

 • Andmeside vargus telefonis, telefoni laadimisel andmete vargus, nutipistikud avalikus ruumis

 • Paroolide loogika ja nende kasutamine erinevates keskkondades. Miks on vaja mitmetasemelist autentimist?

 • Tänapäeva viiruste trendid, viitsüstikuga viirused

 • Eraelus kasutatavate nutiseadmete oht töökoha seadmetele ja sisevõrkudele

Koolituse kestus on 3 h. 3x60min, vaheajad lepitakse kokku koostöös tellijaga. Koolitust on võimalik läbi viia klassikoolitusena asutuses kohapeal või üle on-line reaalajas.

Koolitaja: Kristjan Sakk kristjan@edunet.ee 
Kristjan on viinud läbi IT alaseid koolitusi üle 20 aasta. Osalenud rohketes küberhügieeni koolitusprojektides, koolitades nii riigiasutusi, kui ka erasektori ettevõtteid.

Koolituse korraldamiseks ja pakkumise saamiseks saada soov kristjan@edunet.ee aadressile või sisesta soov Tellimusvormilt.

bottom of page