top of page

Töövõime hindamine ja töösoorituste tõhustamine

Koolituse lühitutvustus

Efektiivsuse mõõtmiseks rakendatakse erinevates organisatsioonides erinevaid mõõdikuid. Harva vaadeldakse aga inimeste töövõimega seotud nähtusi - väsimuse astet, keskendumisvõimet, energia hulka organismis jmt. Käesolev programm aitab paremini mõista inimeste töösooritust mõjutavaid tegureid, toob välja liigset energiakulu kaasa toovad faktorid ning aitab osalejatel teadlikult juhtida enda töövõimet. Vaatleme tööergonoomika elemente ja kujundame nii sotsiaalsed, psüühilised, füüsilised kui energeetilised eeldused inimeste töövõime suurendamiseks. Treeningu käigus vaatleme osalejate tüüpilisi tööasendeid ja leiame koos ideid

tööergonoomika parendamiseks konkreetsetes töölõikudes. Treening on sobilik nii vaimse kui

füüsilise töö tegijatele.

 

Treeningu õpiväljundid

Treeningu tulemusena osalejad:

... on hinnanud enda töövõimet ja saanud ideid, kuidas hinnata oma kolleegide töövõimet

… teadvustavad kriitilisi eeldusi soovitud töötulemuste saavutamiseks

... on kaardistanud energiakulu kohad ja leidnud ideid energiakulu vähendamiseks igapäevases töös

... on kaardistanud enda energiavarude taastamise võimalused ja viisid

... on koostanud endale isikliku arengukava enda töövõime teadlikuks juhtimiseks

 

Treeningul käsitletavad teemad

 • Tervitus ja sissejuhatus treeningusse

 • Sotsiogramm - töövõime, väsimuse ja motivatsiooni hindamine erinevatel ajahetkedel

 • Kuidas hinnata töövõimet endal ja kolleegidel?

 • Töösoorituste analüüs

  • Minu töö iseloom - organiseeriv, tootev, loov vm

  • Millal olen kõige tõhusam

 • Praktiline harjutus “Lihastoonuse rakendamine”

 • Harjutuse kokkuvõte ja peamiste õppetundide sõnastamine

 • Grupiarutelu: Mis on peamised eeldused töösoorituse õnnestumiseks?

  • Objektiivsed eeldused

  • Subjektiivsed eeldused

 • Grupiarutelu: Mis on peamised töövõimet mõjutavad faktorid?

 • Töövõimet mõjutavad faktorid ja kuidas neid teadlikult kaasata enda töösoorituste tõhustamisse

  • Sotsiaalsed

  • Psüühilised

  • Füüsilised

  • Füsioloogilised

  • Anatoomilised

  • Energeetilised

 • Kuidas oma tööd korraldada, võttes arvesse eeltoodud faktorite mõju optimeerimist?

  • Enese sotsiaalne ja psüühiline positsioneerimine

  • Psüühika optimeerimine ja psüühikaprogrammide ülekirjutamine

  • Füüsilise keha kasutuse optimeerimine

   • Optimaalne kehavorm seistes ja istudes

   • Optimaalse lõdvestuse ja pingutuse vahekorra saavutamine

   • Optimaalse hingamisrezhiimi saavutamine

   • Optimaalse tähelepanurezhiimi saavutamine (üksiktegevused ja multitasking)

   • Optimaalne liikumine

   • Optimaalsete tööasendite leidmine

   • Optimaalsete trajektooride leidmine

 • Väsimuse ja töövõime langusega toimetulek

  • Energeetilised protsessid inimese kehas

  • Energiaallikate kaardistamine

  • Energiabilansi koostamine

  • Energiakulutajate kaardistamine

  • Toimetulek energiakulutajatega

  • Elustiil ja funktsionaalne toitumine

 • Praktilised harjutused keskendumise ja töövõime kiireks taastamiseks

 

Töötamisviis: Lühiloengud, arutelud, rühmatööd, küsimustikud, praktilised harjutused

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Lisainfo: tel 5305 9501, 5305 9337

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page