Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil (VBA)

Praktiline koolitus makrode loomiseks MS Excelis. Koolitusel antakse oskused toimingute automatiseerimiseks Excelis, kasutades selleks Visual Basicuga loodud makrosid. Koolitus MS Excel 2007 - 365 kasutajatele

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kes soovivad Excelis tehtavaid toiminguid automatiseerida, koostada makrosid

Eelteadmised: Väga hea Exceli kasutusoskus (valemite ja funktsioonide kasutamine, andmete analüüs Excelis)

Koolituse tulemus: Koolituse läbinul on teadmised ning oskused igapäeva toimingute automatiseerimiseks Excelis koostatud makrode baasil

Koolituse programm:

 • Makrode erinevus vanemates Exceli versioonides, makro lindistus ja koodi puhastamine

 • Millest alustada VBA kirjutamist, käsulause ülesehitus ja VBA kasutamine

 • Visual Basic (VBA) põhitõed, protseduurid, muutujad, objektid, sündmused, operaatorid ja nende kasutamine makrode koostamisel

 • Valik, korduslausete ja tsüklite kasutamine VBA's (IF, Case, For jt)

 • Andmete lugemine töölehelt ja kirjutamine töölehele. Failidest ja andmetabelitest andmete lugemine makrode abil

 • Töötamine Exceli objektide ja vormidega, kasutaja käest info küsimine ja küsitud info kasutamine, töötlemine makrodes

 • VBA funktsioonidega sisendi / väljundi korraldamine

 • Andmete Importimine nii tekstifailist kui ka andmebaasist, massiivid makrodes

 • Uute funktsioonide loomine makrode abil, mida saab Excelis kasutada

 • Uute vormide loomine- ListBox, Combo Box, Command Button, Option button, Check button, Radio button ja kasutamine makrodes

 • Nupuribade loomine, käsunupud, kiirkorraldused makrode väljakutsumiseks, tab order

 • Makrode automaatne käivitamine – sündmustele reageerimine

 • Makrode turvalisus

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Investeering: 300 € +20% km

Kestus: 2 päeva, 15 akadeemilist tundi

Koolitaja: Silver Toompalu

Toimumise koht:  Ehitajate tee 5, Tallinn

Registreerun koolitusele:

Vali osalemise kuupäev:

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee