top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

T, 23. märts

|

Tallinn

VEEBIKOOLITUS Kuidas käimasolevate muutuste keskel võtta vastu jätkusuutlikke juhtimisotsuseid?

23.03 10.00 -15.00 Koolituse läbiviimise keskkond - Zoom Investeering: kuni 09.03 - 160.00 €+km, peale 09.03 190.00 €+km Koolitaja: Margus Alviste

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

23. märts 2021, 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse sisukirjeldus

Lühitutvustus:

2021. aasta on globaalsete muutuste aasta. Möödunud aastal käivitunud covid-19 pandeemia, ülemaailmne majanduskriis, poliitilised kriisid, kliimakriis - kõik need kriisid on muutnud ja muudavad drastiliselt veelgi meie elustiili ning harjumusi. Selle kõige taustal joonistub lisaks välja kapitalismi kui süsteemi kriis. Oleme üleminemas industriaalühiskonnast uude postkapitalistlikku ühiskonda. Milliseks see kujuneb? Kuidas see hakkab mõjutama meie ettevõtte või organisatsiooni tegevust? Meie kliente? Partnereid? Tarnijaid? Regulaatoreid?

Käesoleva veebikoolituse raames heidame pilgu meid mõjutavatele globaalsetele protsessidele, analüüsime nende võimalikku mõju meie tegevusvaldkonnale ja meie tegevusele, sõnastame võimalikud tulevikustsenaariumid ja proovime jõuda koolitusel osalejate jaoks oluliste kriitiliste juhtimisotsuste määratlemiseni, mis võimaldaksid nende ettevõtetel-organisatsioonidel säilitada jätkusuutlikku arengut.

Kellele?

Koolituselt saavad vajalikke sisendeid nii erafirmade kui avaliku sektori organisatsioonide tippjuhid, valdkonnajuhid, allüksuste juhid ja teised võtmeisikud, kelle tegevus mõjutab strateegilisi otsuseid.

Koolituse eesmärk ja väljundid

Käesoleva veebikoolituse eesmärgiks on luua kontekst käimasolevatele muutustele organisatsioonide tegevuskeskkonnas, sõnastada võimalikud tulevikustsenaariumid ning nendega kaasnevad otsesed ja kaudsed mõjud ning jõuda arusaamiseni, mis laadi strateegilisi otsuseid keskkonna arengud meilt eeldavad.

Osalejad saavad:

• ülevaate käimasolevatest globaalsetest sündmusvoogudest ja neid tingivatest põhjustest;

• analüüsida nende sündmuste ja protsesside mõju enda tegevusvaldkonnale;

• sõnastada võimalikud arengustsenaariumid ja nende mõju enda organisatsioonile;

• organisatsiooni komponentide hindamise küsimustiku põhjal analüüsida enda organisatsiooni valmisolekut erinevate stsenaariumitega toimetulekuks;

• kaardistada enda organisatsiooni muutust vajavad osised;

• ideid strateegiliste otsuste vastuvõtmiseks ja organisatsiooni jätkusuutliku tegevuse jätkamiseks.

Teemad

Tervitus, ootuste kaardistamine ja sissejuhatus teemasse

Mida on toonud meie igapäevaellu aastad 2020-2021?

Märgilised sündmused ja nende taga olevad globaalsed protsessid

Kapitali tootlikkuse kriis ja kapitalismi üleminek postkapitalistlikusse ajastusse

Kuidas globaalsed sündmusvood mõjutavad meie tegevusvaldkonda? (erinevate strateegiliste analüüsimeetodite põhjal)

Võimalikud arengustsenaariumid 2021-2025

“Suur lähtestamine” (Klaus Schwab)

“Kogu inimkonna ühine tulevik” (hiina projekt)

Kuidas erinevad stsenaariumid mõjutavad meie ettevõtet/organisatsiooni?

Kriitilised eeldused uues/uuenevas keskkonnas jätkusuutlikuks tegutsemiseks

Organisatsiooni komponendid ja muutust vajavate osiste kaardistamine (küsimustiku põhjal)

Mis on otsus ja kuidas jõuda jätkusuutlike strateegiliste otsuste vastuvõtmiseni?

Võimalike strateegilist laadi otsuste sõnastamine

Kuidas mõjutada jätkusuutlikke strateegilisi otsuseid erinevatel juhtimistasanditel?

Koolituse korraldus:

Koolituse läbiviimise keskkond - Zoom

Peale registreerumist saadame Teile arve ning peale arve tasumist edastame 

Teile Zoomi lingi hiljemalt päev enne koolituse algust e-posti teel. 

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501, 5305 9337

Jaga koolitust

bottom of page