top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 01. aug

|

Tallinn

Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine

II pa Praktiline koolitus, mis aitab paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Jaak Lavin

Aeg ja koht

01. aug 2024, 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse kirjeldus

Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine

Koolituse lühitutvustus: Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate tootmispotentsiaali loomise ja planeerimise põhimõtetest ning tootmisprotsessi operatiivse juhtimise ja planeerimise arengusuundadest:

  • Mida peab jälgima ettevõtte tootmispotentsiaali planeerimisel?
  • Milline on ettevõtte efektiivne tootmisvõimsus?
  • Kuidas tasakaalustada tootmisvõimsuse ja turunõudluse vahelisi erinevusi?
  • Kuidas teostada tootmise ajaline ja mahuline planeerimine?
  • Millised on tootmise operatiivse planeerimise tänased probleemid?

Praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Ühiste rühmatööde käigus tuuakse välja kitsaskohad ja pakutakse välja võimalikud lahendused.

Kellele koolitus mõeldud on? Väike- ja keskmiste ettevõtete juhid, kes vastutavad ettevõtte tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise eest. Tootmisettevõtete kesk- ja esmatasandi juhid, kelle vastutusvaldkond on seotud ettevõtte tootmistegevuse planeerimise ja juhtimisega organisatsiooni erinevatel tasanditel.

Koolituse tulemusena osaleja ...

  • on saanud vajalikke süsteemseid teadmisi ja oskusi tootmistegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks
  • oskab efektiivselt kasutada kursusel omandatud meetodeid ja töövahendeid
  • oskab suurendada enda töö efektiivsust ja tulemuslikkust
  • oskab kasutada tootmise operatiivse juhtimise mudeleid ja meetodeid

Koolituse sisututvustus:

Tootmisvõimsuse planeerimine

Tootmisvõimsus  

Tootmisvõimsuse tähtsus  

Tootmisvõimsuse definitsioon ja mõõtmine  

Efektiivse võimsuse määramine  

Tootmise hõivatuse tase ja kulud  

Alternatiivse tootmisvõimsuse arendamine

Tootmissüsteemi ruumiline paigutus  

Tootmise segmenteerimine  

Ruumilise paigutuse planeerimise erinevad tasemed ja põhjused

Tootmispotentsiaali struktureerimine  

Vooltootmise konfigureerimine  

Protsessi ruumilise paigutuse disainimine   

Tootmise agregeeritud planeerimine  

Tootmisprogrammi planeerimine  

Koormatuse tasakaalustamine  

Koormatuse tasakaalustamise instrumendid  

Lineaarne optimeerimine  

Põhitootmisprogrammi mahuline planeerimine

Tootmisprotsessi operatiivne planeerimine  

Vooltootmise (suuremahulise) ajaline planeerimine  

Partiitootmise (keskmisemahuline) ajaline planeerimine  

Töökojatootmise (väikesemahuline) ajaline planeerimine  

Ajaline ja võimsuse planeerimine  

Tööde prioriteetide hindamine

Põhitootmisprogrammi mahuline planeerimine  

Põhitootmisprogrammi mahulise planeerimise ülesanded  

Koormatuse tasakaalustamise ja põhitootmisprogrammi planeerimise vaheline seos

Töötamisviis: Loengud vahelduvad rühmatööde, arutelude, praktiliste ülesannete ja näidete analüüsiga.  

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 397 €+ km (sisaldab lõunasööki)

Koolitaja: Jaak Lavin

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page