top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

T, 21. sept

|

(Toimub reaalajas üle Interneti)

Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil (VBA)2

15.-16.04 kl 09.-17.00 Praktiline koolitus makrode loomiseks MS Excelis. Koolitusel antakse oskused toimingute automatiseerimiseks Excelis, kasutades selleks Visual Basicuga loodud makrosid. Investeering: 300 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

21. sept 2021, 09:00 – 19:34

(Toimub reaalajas üle Interneti), Ehitajate tee 5, 12611 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil (VBA)

Praktiline koolitus makrode loomiseks MS Excelis. Koolitusel antakse oskused toimingute automatiseerimiseks Excelis, kasutades selleks Visual Basicuga loodud makrosid. Koolitus MS Excel 2007, 2010 ja 2013 (2016) kasutajatele

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kes soovivad Excelis tehtavaid toiminguid automatiseerida, koostada makrosid

Eelteadmised: Väga hea Exceli kasutusoskus (valemite ja funktsioonide kasutamine, andmete analüüs Excelis)

Koolituse tulemus: Koolituse läbinul on teadmised ning oskused igapäeva toimingute automatiseerimiseks Excelis koostatud makrode baasil

Koolituse programm:

 • Makrode erinevus vanemates Exceli versioonides, makro lindistus ja koodi puhastamine
 • Millest alustada VBA kirjutamist, käsulause ülesehitus ja VBA kasutamine
 • Visual Basic (VBA) põhitõed, protseduurid, muutujad, objektid, sündmused, operaatorid ja nende kasutamine makrode koostamisel
 • Valik, korduslausete ja tsüklite kasutamine VBA's (IF, Case, For jt)
 • Andmete lugemine töölehelt ja kirjutamine töölehele. Failidest ja andmetabelitest andmete lugemine makrode abil
 • Töötamine Exceli objektide ja vormidega, kasutaja käest info küsimine ja küsitud info kasutamine, töötlemine makrodes
 • VBA funktsioonidega sisendi / väljundi korraldamine
 • Andmete Importimine nii tekstifailist kui ka andmebaasist, massiivid makrodes
 • Uute funktsioonide loomine makrode abil, mida saab Excelis kasutada
 • Uute vormide loomine- ListBox, Combo Box, Command Button, Option button, Check button, Radio button ja kasutamine makrodes
 • Nupuribade loomine, käsunupud, kiirkorraldused makrode väljakutsumiseks, tab order
 • Makrode automaatne käivitamine – sündmustele reageerimine
 • Makrode turvalisus

​Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Investeering: 300 € +20% km

Kestus: 2 päeva, 15 akadeemilist tundi I päev k 9.00 -17.00, II päev 9.-17.00

auditoorne õppetöö: 15 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 11 akadeemilist tundi

Koolitaja: Silver Toompalu

Toimumise koht:  Ehitajate tee 5, Tallinn

Jagan koolitust

bottom of page