top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

T, 20. sept

|

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)

20.-21.09 kl 10.-15.00 Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. Investeering: 320 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

20. sept 2022, 10:00 – 21. sept 2022, 15:00

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (MS Excel koolitus)

Praktiline Exceli koolitus MS Exceli kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks- "Excel edasijõudnu koolitus"

Eelteadmised: Baas ja põhioskused tabelarvutuses (tabeli täitmine, salvestamine, avamine, lihtne kujundamine, lihtsamad tehted ja arvutused (tehted lahtritega, arvutamine piirkondadega- summa), hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks

Tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvarade Excel 2007 - Office 365 kasutajatele)

Koolituse programm

Töötamine tabelarvutusprogrammis MS Excel:

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus arvutusteks, analüüsimisteks. Ülesehitusvigade kõrvaldamise võimalused Exceli tööriistadega

Töötamine andmetega:

 • Erinevad andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr) ja nende mõju arvutamisele
 • Sisestatud andmete vormindamine ja nende mõju arvutustele
 • Vormingute eemaldamine
 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel, ülesehituse loogika

Arvutused ja funktsioonid Excelis:

 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine
 • Põhifunktsioonide kasutamine (summa- sum, loendus- count, keskmine- average, suurim- max, väiksem- min)
 • Ümardusfunktsioonid (round, roundup, rounddown, mround, floor, ceiling)
 • Tekstifunktsioonid andmete parandamiseks ja muutmiseks (clean, trim, upper, proper, lower, text, substitute)
 • Andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid (left, right, mid, concatenate)
 • Kuupäevafunktsioonid (weeknum, networkdays, workdays, day, month, year)
 • Andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (dsum, dcount, daverage)
 • Tingimusfunktsioonid (if, and, or, true, false, sumif, countif, iferror)
 • Otsingufunktsioonid tabelites (vlookup, hlookup, match)
 • Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt)
 • Absoluutne ja suhteline aadress valemites
 • Arvutamine mitme tabeli ja erinevate töölehtede vahel
 • Valemirea kasutamine, funktsioonide jälitamine

Mahukate andmetabelite kasutamine:

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side)
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevade järgi sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Andmete grupeerimine (Group)
 • Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter)
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal)
 • Konsolideerimise kasutamine kokkuvõttes, mitme tabeli ja faili koond (Consolidate)
 • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek) (õige lähtearvu leidmine tabelis)
 • Liigendtabeli koostamine (PivotTable), lugemine ja muutmine. Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes). Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse), diagrammid
 • Stsenaariumite kasutamine prognoosimisel (Scenario Manager)
 • Rippmenüüde kasutamine tabelite täitmisel ja Indirect funktsioon

Tabelite kujundamine:

 • Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting)

Diagrammid:

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest
 • Mitmest tabelist diagrammi koostamine
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi kujundamine, töö skaalaga

Salvestamine ja väljatrükk:

 • Salvestusformaadid ja salvestamine
 • Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala)
 • Tabelite, graafikute väljatrüki häälestamine

Tabelite kaitsmine ja ühine koostöö:

 • Tabeli kaitsmise võimalused (faili kaitsmine parooliga, lahtrite kaitsmine parooliga, osaline kaitsmine)
 • Tööraamatu jagamine arvutivõrku ja ühise tööraamatu kasutamine
 • Muudatuste jälitamine ja andmete taastamise võimalused
 • Sisestuspiirangute lisamine tabelitele (teksti lubamine, numbri lubamine, tühiku kontroll jt)

Andmete importimine:

 • Andmete importimine Excelisse välistest andmeallikatest. CSV, Internet jt

Koolituse tulemus: Koolituse läbinul on olemas põhjalikud oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga. Koostada erinevaid arvutavaid tabeleid. Sooritada vastavalt vajadusele analüüse, kasutades selleks tabelarvutusprogrammi funktsioone ja analüüsivõimalusi

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Päevi: 2

Tunde: 13 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00

Toimumise koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Koolitaja: Kristjan Sakk

Investeering: 320 € +20% km, sisaldab lõunasööki

Jätkukoolitusena soovitame: Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus

Jagan koolitust

bottom of page