top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

R, 15. nov

|

Tallinn

Stressi reguleerimine ja läbipõlemise vältimine

15.11 kl10.00 - 17.30 Koolitus annab teadmisi stressi olemusest ja selle reguleerimise võimalustest, aga ka praktilisi oskusi stressi kiireks märkamiseks, sellest vabanemiseks ja läbipõlemise vältimiseks. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Ülo Vihma

Aeg ja koht

15. nov 2024, 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse kirjeldus

Stressi reguleerimine ja läbipõlemise vältimine

Koolituse lühitutvustus:

Stress on elu loomulik kaasnähe. Iseasi, kuidas keegi selle reguleerimisega toime tuleb. Häda on siis, kui see hakkab igapäevaelu segama. Pinge maandamine on lihtsam, kui tegemist on igapäevaste stressi tekitavate olukordadega liikluses, avalikus-, tööalases- või erasuhtluses. Keerulisem, kui sarnased olukorrad ja põhjused korduvad. Ja hoopis keeruline, kui pinge on kuhjunud pika aja jooksul ja enamasti märkamatult. Koolitus annab teadmisi stressi olemusest ja selle reguleerimise võimalustest, aga ka praktilisi oskusi stressi kiireks märkamiseks, sellest vabanemiseks ja läbipõlemise vältimiseks.

Koolituse eesmärgiks on suurendada enesejuhtimise oskust ning hoida oma töövõimet.

Koolituse ülesehitus ja teemad.

Stressi olemus ja selle maandamise põhimõttelised võimalused

Millest stress tekib. Laiem arusaam stressinähtustest ja toimest: definitsioon, positiivne ja negatiivne stress, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline stress ning nende koostoime, seosed enesejuhtimise ja motivatsiooniga.

Individuaalne stress ja organisatsioonistress. Kuidas neid mõõta ja eristada.

Lühiajaline ja pikaajaline stress. Stressi akumulatsioon.

Stressi taju ja tunnused. Kuidas füüsilise, vaimse või emotsionaalse pinge tõusu ära tunda ja mida siis teha.

Stressimaandamise põhimõtted ja nende praktiline rakendamine.

Holistlik käsitlus praktiliseks stressimaanduseks.

Kiired stressimaandamise tehnikad

Teadvelolek (mindfulness) kui alusoskus stressiga toimetulekuks.

Füüsilised tehnikad.

Vaimsed tehnikad.

Kombineeritud tehnikad.

Stressi kuhjumine.

Mis juhtub, kui stressiteadlikkus on madal.

Stressi akumulatsioon. Kestva stressi tunnused.

Teadlikkus oma vajadustest ja võimalustest korduva stressiga toimetulekuks.

Läbipõlemine – hiiliv vaenlane.

Läbipõlemine ehk kurnatus. Selle tunnused.

Kuidas ja kellel see tekib.

Läbipõlemisest väljumise strateegiad.

Peamised oskused ja võtmekohad, et läbipõlemist märgata.

Läbipõlemisest hoidumine ja ennetamine

Läbipõlemise ennetamine.

Harjumuste jõud. Harjumuste muutmine.

Mõttemustrid, nende mõju ja nende muutmine.

Isiklik vaimne hügieen ja tugisüsteem.

Kust saada abi kroonilisest stressist vabanemiseks.

Elukogemuste jagamine.

Personaalsed arengusihid.

Koolitusel osalejad omandavad

  • teadmise stressi olemusest ja avaldumisvormidest.
  • teadlikkuse oma isiklikest stressireaktsioonidest nende kiiremaks märkamiseks.
  • oskuse kiirelt igapäevastressi maandada.
  • teadlikkuse oma vajadustest ja võimalustest korduva stressiga toimetulekuks.
  • teadlikkuse läbipõlemise põhjustest ja mehhanismist.
  • oskuse läbipõlemist märgata ja ennetada

Töötamisviis:

Koolitus toimub interaktiivse vestluse vormis koos praktiliste harjutustega.

Osalejad õpivad nägema stressi ja enesejuhtimise seost, suurendama teadlikkust endaga toimuvast ning selle pinnalt oskust oma stressitaset muuta.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 397 € +km (sisaldab lõunasööki)

Koolitaja: Ülo Vihma

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page