top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 18. nov

|

Tallinn, Tähetorni hotell, Tähetoni 16

Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

18.11 10.00 -17.30 Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Jaak Lavin

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

18. nov 2021, 10:00 – 17:30

Tallinn, Tähetorni hotell, Tähetoni 16

Koolituse kirjeldus

Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks, anda uusi teadmisi ja kogemusi.

Kellele koolitus mõeldud on?  Ostujuhid, laojuhatajad, tootmisjuhid, logistikajuhid, kelle tööülesannete hulka kuulub ostujuhtimisega seotud tegevus.

Koolituse tulemusena...

Osaleja ...

• mõistab paremini seoseid, millest sõltub ettevõtte tulemuslik ostujuhtimise tegevus

• õpib tundma ostujuhtimise meetodeid ja mudeleid, mida saab igapäevases töös kasutada

Organisatsioon ...

• saab paremini juhitud ostutegevuse sisseostmisel partneritelt, tootmise varustamisel materjalidega ja valmistoodangu jaotamisel

Koolituse sisututvustus:

Tootmisettevõte muutuvas ärikeskkonnas

Väärtuse loomine, väärtusahel 

Juhtimisotsused ja otsustustasandid

Ostujuhtimise põhimõtted ja ülesanded

Ettevõtte organisatsioon, ülesehitus ja protsessid

Logistika mõiste, olemus ja üldine kontseptsioon

Hankelogistika

Tootmislogistika

Supply Chain Management (SCM) - Tarneahela juhtimine

Materjalivajaduse planeerimine

ERP, MRP, MRPII 

Programmist lähtuv nõudlus

ABC analüüs

Tarbimisest lähtuv nõudluse määratlemine

Prognoosimine

   - Prognoosimise ajaline horisont

   - Prognooside liigid ja tihedus

   - Prognoosimismeetodid

   - Aegridade kasutamine nõudluse prognoosimisel

   - Prognoosimise täpsus, tagasiside ja intensiivsus

Materjalivarude juhtimine

Varude planeerimine

  - Varude vajalikkus, varude liigid

   - Varude strateegia, varude täiendamine

JIT, KANBAN

Varude juhtimine

   - Koguseline, väärtusest lähtuv

Materjali sisseostmine

Ostuturu uuringud

Sisseostu planeerimine

   - Sisseostu põhimõtted 

  - Majanduslikult põhjendatud tellimuse suurus

Sisseostu läbiviimine

Sisseostu kontroll

Materjalide ladustamine

Materjalide sissevõtmine lattu

Materjalide ladustamine

Materjalide väljastamine laost

Materjalide jaotamine

Optimeerimine

Riskid

Töötamisviis: Loengud vahelduvad rühmatööde, arutelude, praktiliste ülesannete ja näidete analüüsiga

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 297 € +km (sisaldab lõunasööki)

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Jaak Lavin

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page