top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös

Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud juhtidele, kes peavad oma alluvate tõhusa juhtimise kaudu ellu viima tippjuhtkonna otsuseid.Koolitusest saavad abi nii alustavad juhid kui ka juhid, kes on sattunud keerulistesse olukordadesse, peavad vastutama strateegiliselt tähtsate väljakutsete eest

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös

Lühitutvustus:

Kõige suuremat mõju organisatsiooni tulemuste saavutamisele omavad kahtlemata vahejuhid - keskastmejuhid ja esmatasandijuhid. Nende käes on võti strateegiate elluviimiseks operatiivtaktikalisel tasandil, võtmed inimeste motiveerimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Ent põigeldes kahe tule vahel satuvad vahejuhid tihti olukordadesse, kus on lihtne eksida, sattuda konfliktidesse, pälvida pahameelt nii alt kui ülevalt. Kuidas selle kõigega toime tulla, leida isiklikku motivatsiooni ja juhtida oma meeskonda suurepäraste tulemuste saavutamiseni?

Treeningu eesmärk

Käesoleva treeningu eesmärgiks on teadvustada peamisi eksimusi vahejuhi ametis ja nendest tulenevaid mõjusid ning õppida neid vältima. Koolitus annab osalejatele praktilised oskused, kuidas vahejuhi ametis tulla toime ja saavutada tõhusalt eesmärke. Juhid õpivad tundma sotsiaalseid protsesse, võimusuhete mehhanisme ja dünaamikat ning omandavad juhtimisvõtteid, mis aitavad organisatsioonil edu saavutada.

Treening annab

Treeningu tulemusena oskavad osalejad...

• ära tunda situatsioone, kus vahejuhil tuleb subjektina astuda aktiivseid samme organisatsiooni vigade vältimiseks ja olukorra lahendamiseks

• kaardistada mõjufaktoreid, mis on kujunenud olukorras võtmetähtsusega ja mis nõuavad käsitlemist esmajärjekorras

• kujundada ja juhtida ühist emotsionaalset inforuumi 360-kraadi ulatuses

• kujundada juhtimisotsuseid nii, et need oleksid korrelatsioonis reaalsusega

• juhtida meeskonnaliikmeid nii, et meeskonnaliikmete lojaalsus, motivatsioon ja ühtekuuluvustunne ei kao

• saavutada koos meeskonnaga ambitsioonikaid eesmärke

Kellele?

Treeningule on oodatud kõik keskastme- ja esmatasandijuhid ning juhtide reservi kuuluvad potentsiaalikad töötajad.

Käsitletavad teemad

 • Simulatsioon “Juhtimine kahe tule vahel”
 • Kokkuvõte simulatsioonist ja peamiste õppetundide kaardistamine
 • Vahejuhi “ämbrid” ehk peamised juhtimisvead vahejuhi rollis
 • Vahejuhi roll mitme juhtimistasandi vahel
 • Juhtimise mõiste, juhtimistegevused ja juhtimisobjektid
 • Organisatsiooni komponendid ja nende mõju tulemustele
 • Grupiprotsesside mõju meie igapäevasele tööle
 • Võimusuhted ja nende avaldumine töökeskkonnas
 • Olukorra tuvastamine ja väljakutsetele lahenduste leidmine
 • Kuidas juhtida korraga nii juhte ja alluvaid?
 • Ühtse informatsioonilise ja emotsionaalse ruumi kujundamine ning 360-kraadine juhtimine
 • Tippjuhtkonna vigade käsitlemine
 • Alluvate vigade käsitlemine
 • Inimeste innustamine ja ambitsioonikate eesmärkide saavutamine
 • Enese mõju teadlik kasvatamine
 • Juhtimiskaasuste lahendamine

Põhimõtted ja kasutatavad treeningmeetodid

Käesolev treening on aktiivne ja praktilise suunitlusega. Kõik teemad seotakse isikliku kogemusega, mis tekib treeningu alguses läbi viidava simulatsiooni käigus. Osalejad leiavad treeningu käigus lahendusi tõstatatud küsimustele. Treener kommenteerib vastuseid ja jagab praktilisi näpunäiteid, mida illustreeritakse erinevate ettevõtete kogemustega.  

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja: Margus Alviste

Jagan koolitust

bottom of page