top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil

Tellimisel sisekoolitusena Praktiline koolitus, kus põhirõhk on Outlooki erinevate moodulite ja kalendrite kasutamisel. Ühiskasutuse võimalused, päevaplaanide, ülesannete haldamine. Koolitus korraldatakse grupikoolitusena organisatsiooni töötajatele, et tekiks ühine arusaam Outlooki kasutamisel.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Infohaldus ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil (MS Outlook koolitus)

Koolituse tulemus: Koolituse tulemusena on osalejal oskused kasutada Outlooki mooduleid töökorralduses. Kasutada kalendreid, toimetada e-postiga, määrata ülesandeid, kasutada märkmeid, kontaktihaldust. Koolitus õpetab aru saama headest tavadest ja reeglitest, mis on aluseks Outlooki efektiivseks kasutamiseks töökorralduses. Koolitusel on suur rõhk kalendrite kasutamisel (oma kalender, ühiskalender, kalendri saatmine e-postiga, kalendri jagamine üle Interneti jt võimalused).

Sissejuhatus:

 • Töökorraldus arvutis MS Outlooki abiga
 • Reeglid kalendrite, ül jt Outlooki moodulite kasutamisel

Töö alustamine:

 • Ekraanivaated ja kataloogi struktuur
 • Menüüd ja Outlooki seadistamise võimalused (ekraanipildi kohandamine, erinevad vaated)

Outlook infohalduse ja tööplaneerija vahendina

 • Outlooki töövahendid ja milleks neid kasutada, õige tööriist õigeks tegevuseks
 • Ajavargad ja võimalused neid mõjutada, programmi seadetest tulenevad võimalused ja programmi kohandamine mugavaks töökeskkonnaks, vaated, vaadete seaded, pop-up aknad jm vidinad
 • Tööd kiirendavad nipid, mis aitavad igapäevatööd Outlookis paremini ja kiiremini organiseerida

Info haldamine ja info otsing Outlookis

 • Info otsimine kategooriate kaupa, info otsing kalendrisündmuse järgi, ülesande järgi, kausta, saatja, failide jm tingimuste järgi. Otsinguvõtmete kombineerimine, kuupäevalased tingimused
 • Ressursside kasutamine ja planeerimine. Ressursside vabastamine selle mittekasutamisel

E-post Outlookis töövahendina

 • Kiirnupud ja nipid e-kirjaga toimetamiseks. Valmis kirjutatud kirjapõhjade loomine ja nende kasutamine- Quick parts
 • Reeglid ja kiirtoimingud
 • Järeltegevused ja nende jälgimine
 • Spam ja muu soovimatu infoga majandamine
 • Aadressraamatu kasutamine ja sellest info otsing. Aadressraamatu täitmine E-kirjas saabuva informatsiooniga. Oma gruppide moodustamine kiireks info edastamiseks
 • Vormindusreeglid kirja koostamisel, arvestamine kliendi arvuti võimalustega
 • Signatuurid ja elektrooniline visiitkaart (Business card), vcf fail.
 • Kategooriate kasutamine, lisamine ja seadistamine. Milleks kategooriaid kasutada?

Ülesanded Oultookis

 • Ülesannete haldus, ülesannete loomine e-kirjast. Ülesannete delegeerimine. Ülesannete vaated ja prioriteedid

Kalendrid Outlookis

 • Kalendrite kasutamine sündmuste planeerimisel. Privaatkalender. Kalendriinfo jaotamine kasutajate vahel. Projektikalender ja selle jaotamine soovitud kasutajate vahel. Korduvsündmused, kalendrisündmusele vastamine. Ürituse planeerimisel osalejate statistika. Töökaaslase kalendriga arvestamine ja avatud info jälgimise võimalused Outlookis.
 • Kirjade, ülesannete ja kalendri seostamine, ühine koostöö Outlooki moodulite vahel

Üldine korraldus

 • Kirjade arhiveerimine, katalogiseerimine, erinevate kataloogide omavaheline seostamine, info kiire leidmine. Reeglid kirjade automaatseks ümberpaigutamiseks.
 • Märkmed ja märkmete haldus. Märkmeinfo edasi saatmine kolleegile

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Investeering: Küsi pakkumist

Koolituse koht: Kokkuleppel tellijaga

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 1

Tunde: 5 akadeemilist tundi

Jagan koolitust

bottom of page