top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina" (1)

Tellimisel sisekoolitusena Praktiline koolitus MS Office 365 aplikatsioonide (App) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, probleemide loendid, ideede genereerimine, ühised tööfailid ja failide samaaegne kasutamine.

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina"

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Koolituse tulemus:

Kasutaja mõistab ja saab aru uute Office 365 rakenduste põhimõtetest, milleks mingi rakendus on mõeldud, kust tekib ajaline võit rakenduse kasutamisel tööülesannete täitmisel. Koolituse tulemusena on osalejal teadmised, kuidas ja milliseid vahendeid kasutada meeskonnatöö efektiivsemaks muutmisel, kuidas kasutada ühisfaile, faile jagada, kasutada ühiseid töölaudu ideede kirja panemiseks ja tööülesannete jälgimiseks. Luua meeskonna gruppe ja infot gruppides vahetada, jagada. Teha meeskonnatööd Office 365 keskkonnas.

Eelteadmised:

Arvuti kasutamise oskus elementaarsel tasemel. Kasuks tuleb mõne varasema MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kasutamise oskus. Vajalik, et osalejatel oleksid olemas Office 365 tarkvara portaali sisenemiseks paroolid.

Koolituse peamised teemad:​

 • MS Office 365 tarkvara võimalused, millal millist tarkvara (App) milleks kasutada?
 • Mis on pilv ja mis on pilve põhimõte?
 • Portaali sisenemine ja sealne töökeskkond
 • Turvariskid ja mida kasutaja peab teadma võõrast arvutist portaali logimisel
 • Mis on OneDrive ja mis on SharePoint? Mis neil on vahet ja miks on 2 keskkonda?
 • Pilve failide üleslaadimine, sünkroonkaustad arvuti ja pilve vahel. Erinevate ikoonide tähendused File Exploreris pilvefailide kasutamisel
 • Portaalis oleva töökeskkonna kasutamine Veebipõhised MS Office aplikatsioonid, millised on võimalused ja millised on erinevused töölaua versioonidega Mõlema versiooni kasutamise vajadus ja millal mida kasutada (Nt Excel arvutis ja Excel portaalis).
 • Meeskonnatöö loogika ülesseadmine ja kasutamine Office 365 rakenduste abil
 • Ühisfailidega töötamine ja ühisfailide kasutamise loogika. Kuidas ühisfaile avada, kasutada. Jagamise lõpetamine. Ühisfailid kindlates gruppides. Gruppide loomine ja gruppide kasutamine. Failide ajalugu
 • Excel, Word, PowerPoint ühisfailidega töötamine, kasutamise loogika ja kasutamine  - Failide jagamine, õigused (muutmise ja vaatamise õigus)  - Jagamise katkestamine  - Kuidas aru saada, kes mida muudab?  - Tekstiosade lukustamine autori poolt  - Salvestamine ja kuidas sellest aru saada  - Dokumendi ajalugu ja selle taastamine  - Sama aegne failide muutmine (Excel ,Word, PowerPoint). Veebiportaali kaudu ja töölauarakenduste kaudu
 • PLANNER ülesannete haldustööriistana, failide jagamine, ülesannetega töötamine, ülesannete delegeerimine, check listi loomine, meeskonnatöö, seos Outlookiga, ülesannete kalender ja selle kuvamine Outlookis
 • TEAMS meeskonnatöö töölauana ja töö TEAMS kliendiga
 • Teams ja SharePoint (Teamsis loodud grupid ja üleslaetud failid)
 • Kuidas luua meeskonnatöö töölauda. Info jaotus kanalites TEAMS arvutis ja TEAMS portaalis Meeskonnatöö planeerimine TEAMS keskkonna kasutamine TEAMS koosolekud, kalendrid ja seos Outlookiga Võrgukoosolekus töötamine Töörühmade loogika ja meeskonnatöölaua loomine Gruppide ja kanalite loomine. Liikmete kutsumine ja eemaldamine. Gruppidega liitumine TEAMS vahekaardid ja nendesse sobiva info jagamine (ühised tööfailid, tööülesanded, sündmused, koosolekumemod, PDF jt programmide sisu linkimine TEAMS töölauale CHAT ja suhtluskeskkond, privaatvestlus, teadete edastamine LISTS – probleemikajastused jt loendid ja loendite kohandamine TEAMS seos Outlookiga
 • FORMS vormide, küsitluste ja tagasiside loomiseks, tulemuste analüüsimise võimalused ja avamine Excelis
 • DELVE failihalduskeskkonnana, milliseid faile keegi kasutab, kes mida on jaganud, mida Sulle on jagatud
 • SWAY esitlustarkvarana. Veebipõhiste reklaamlehtede loomine, jagamine klientidele. Graafika kasutamine
 • YAMMER suhtlusvõrgustikuna. Ideede töölaud, failide jagamine, suhtlemine, partneri kaasamine teisest asutusest, meeskonnatöö võimalused
 • FLOW konnektor programmide vahel, kus on selle vahendi kasutamise efekt organisatsioonis?
 • TO-DO ülesannete planeerimisel, ülesannete loetelud ja kasutamine
 • OneNote märkmik

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Toimumise koht: Kokkuleppel kliendiga. 

Koolituse formaat: rühmakoolitus või õpe üle Interneti MS Teams vahendusel. Kestus: 1 päev, 6-8 akadeemilist tundi. Koolitusprogramm lepitakse kokku eeltöö käigus. Koolitaja: Kristjan Sakk

Jagan koolitust

bottom of page