top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Arenguvestlused

Tellimisel sisekoolitusena Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Arenguvestlused

Lühitutvustus:  Arenguvestlused on sageli muutunud koormavaks lisatööülesandeks suure töökoormuse kõrval ning hea kontakti saamisel ei aita kaasa ka ülihead tehnilised lahendused. See on ka põhjuseks, miks aeg-ajalt on hea värskendada ja uuendada oma vestlemisalaseid oskuseid ja teadmisi. Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus.

Koolituse eesmärgiks on varustada juhid arenguvestluse läbiviimiseks vajaliku tööriistaga ja anda oskused seda oma töökontekstis kasutada

Koolituse tulemusena:

Osaleja

• mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda kasutada

• väärtustab mõlema poole ettevalmistuse tähtsust

• oskab hinnata arenguvestlust kui usalduse kasvatamise ja motivatsiooni tõstmise vahendit

• mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel

• mõistab selge eneseväljenduse rolli

• oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida

Organisatsioon saab endale motiveeritumad ja arenevad töötajad. Head vestlused parandavad organisatsiooni tulemuslikkust.

Koolituse sisututvustus, teemad:

Vestlus on vahend, mida juhid kasutavad suure osa päevast info edasiandmiseks, probleemide lahendamiseks, mõjutamiseks, inimeste arendamiseks, muudatuste läbiviimiseks jne. Mõned vestlused on olulisemad ja nõuavad väga häid oskusi. Need on vestlused, mis puudutavad arengut, tulemusi, saavutusi ja koostööd. Juhi kõige olulisemaks vestluseks oma inimestega on arenguvestlus.

Juhi vestluste läbiviimise oskus on oluline osa inimeste motivatsioonist, arengust, tööülesannete täitmisest, entusiasmist ja initsiatiivist. Hea vestlus võib anda tiivad ja võib ka „vastu maad vajutada“. Eriti puudutab see arenguvestlust.

Teemad:

Vestlus juhi tööriistana

  • Vestluse eesmärk ja kasud
  • Vestluste ebaõnnestumise põhjused
  • Usalduslik suhe kui vestluse vundament
  • Praktiline tööriist - arenguvestluse mudel
  • Juhtimine ja neuroteadused – kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust

Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused

  • Aktiivse kuulamise kasutamine
  • Küsimustega vestluse juhtimine
  • Pausi pidamine
  • Selge eneseväljendus
  • Paindlikkus

Isiklike arenguvõimaluste kaardistamine

Praktiline harjutamine

Töötamisviis:

Arenguvestluse koolituse põhimeetodid on interaktiivsus ja praktilisus:

Lühikesed teoorialõigud vahelduvad analüüsi ja harjutustega

Juhendajate ja grupikaaslaste tagasiside on sisendiks eneseanalüüsile

Olulisel kohal on mänguline ja aktiivne kogemine

Kõiki uusi teemasid ja igat uut informatsiooni analüüsitakse läbi iseenese kogemuse ja taju

Kõik uus peab osalejate jaoks muutuma praktiliseks ja läbiproovituks juba koolituse käigus

Koolitus on intensiivne ja vahelduv

Koolitaja:

Ruti Einpalu on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ta on läbi viinud koolitusi ja arenguprogramme, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.

Ruti on sertifitseeritud 'Professional Coach' ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).

Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Jagan koolitust

bottom of page