top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

E, 06. märts

|

Tallinn

Praktilised võtted enda ja meeskonna töörõõmu suurendamiseks

6.03 10.00 -17.30 Koolituse eesmärk on arendada osalejates oskusi, mis suurendavad enda ja meeskonna töörõõmu ning aitavad murede ja hirmudega paremini toime tulla. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Kaidi Peets

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

06. märts 2023, 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse kirjeldus

Praktilised võtted enda ja meeskonna töörõõmu suurendamiseks

Koolituse lühitutvustus

Koolituse eesmärk on arendada osalejates oskusi, mis suurendavad enda ja meeskonna töörõõmu ning aitavad murede ja hirmudega paremini toime tulla.

Koolituse tulemusel on osaleja:

 • suurendanud teadlikkust isikliku heaolu mõjutamise võimalustest
 • arendanud oskusi enda ja teiste heaolu ning töörõõmu suurendamiseks

Koolituse sisututvustus:

 • Optimismi arendamise võimalused
 • PERMA heaolu mudel
 • Isikliku heaolu analüüs
 • Rõõmu pakkuvate tegevuste analüüs ja (taas)avastamine
 • Kuidas stressiga sõbraks saada
 • Töösuhete parandamise lihtsad võimalused
 • Kuidas enda ja meeskonna tööellu rohkem positiivseid emotsioone tuua
 • Hirmudega toimetuleku võtted
 • Isiklike ja meeskondlike saavutuste märkamine ja tähistamine
 • Töö tähenduse ja mõju analüüs

Töötamisviis:

Koolitus on valdavalt praktiline, õppijaid kaasav ja ühisõppimist soodustav protsess. Miniloengud on kombineeritud ühiste arutelude, paari- ja grupitööde ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise harjutustega. Praktiliste harjutuste käigus on osalejatel võimalik arutada reaalsete igapäevaste dilemmade ja väljakutsete üle, jagada kogemusi ning leida ühiselt viise nendega toimetulekuks.

Kaidi Peets on sertifitseeritud Denison Organizational Culture Survey (Šveits) konsultant ning rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (Saksamaa). Kaidi on täiendanud end muutuste juhtimise alal Harvardi Ülikoolis, turunduse alal Tallinna Tehnikaülikooli juures ning inimeste juhtimise alal erinevatel rahvusvahelistel täiendkoolitustel (protsessitöö, süsteemne lähenemine, mindfulness, Appreciative Inquiry, skulptuur arendustegevuses jne). Kaidil on Eesti ja rahvusvaheliste meeskondade arendamise ja juhtide coachingu kogemus erinevatest valdkondadest (kütuse hulgimüük, jaemüügiketid, telekommunikatsioon, tervishoid, kinnisvaraarendus, IT-teenused, finantsteenused, kiirtoitlustus, tsiviilehitus, avalik sektor jpm). Lisaks viib Kaidi läbi pikaajalisi mentorite ja juhtide arenguprogramme ning on õppejõud superviisorite-coachide väljaõppeprogrammis International Supervision and Coaching Institute'is. Kaidi on ettevõtjana tegutsenud üle 17 aasta, peamiselt koolituse ja kirjastamise vallas. Alates 2008.a. jagab Kaidi oma ettevõtlusalaseid kogemusi EAS ärimentorprogrammis, kus ta on mentoriks alustavatele ettevõtjatele.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 397 € +km (sisaldab lõunasööki)

Toimumiskoht: Tallinn

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page