top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

T, 22. okt

|

Tallinn

Power Bi Desktop andmete kirjeldamiseks ja analüüsimiseks

22.10 kl 10.-15.00 Koolitusel omandatakse teadmised, kuidas koostada interaktiivset töölauda ja visualiseerida andmeid Power BI Desktop rakendust kasutades Investeering: 250 € +km

Aeg ja koht

22. okt 2024, 10:00 – 15:00

Tallinn, Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn, Eesti

Koolituse kirjeldus

Power Bi Desktop andmete graafiliselt kirjeldamiseks ja analüüsimiseks

Kasutatav tarkvara: Power BI Desktop. Ootame osalejaid oma arvutitega, milledes on installitud Power BI Desktop rakendus (rakendus on tasuta ja selle saab salvestada Microsofti kodulehelt).

Koolitus kasutajale, kellel on vaja alustada tööd Power BI tarkvaraga ja on vaja koostada andmeid kirjeldav interaktiivne dünaamiline töölaud andmete võrdlemiseks graafiliselt või tabelite kujul

Koolituse käigus Power BI desktop tööriistade kasutamine annab võimalused teha otsuseid analüüsitulemuste põhjal, hinnata tulemust ja jälgida andmete muutust reaalajas graafiliselt. Power BI on tööriist andmete kirjeldamiseks graafiliselt analüüsitöölaudade loomiseks.

Eelteadmised: Programmi kasutamise kogemus ei ole vajalik

Koolituse programm​

Andmetabeli ülesehitus ja andmetabelite liigid, andmete importimine

 • Mis on andmetabel ja kuidas andmeid kasutada raportite ja aruannete koostamiseks Power BI desktopil
 • Ülevaade Power BI desktopi võimalustest
 • Andmete Importimise võimalused Power BI desktopile andmete kirjeldamiseks graafiliselt. 
 • PowerQuery tööriista  kasutamine, päringu loomine, sidumine algtabeliga. Erinevate andmetabelite omavaheline kokku ühendamine päringute abil. Miks see on hea ja kus kasutada?
 • Andmete importimise võimalused, connection ja  seaded. Mitme erineva connection’i kombineerimine üheks andmetabeliks
 • Päringute ja seoste liigid, seose häälestamine tabelite vahel

Query editor tööriistad andmete  kohandamiseks, et andmeid oleks võimalus graafiliselt analüüsida

 • PowerQuery tööriistade loogika (Transform, Add Column menüüdest tehtavad valikud)
 • PowerQuery töölaua kasutamine, tegevustepaan, vahetegevused ja etapid
 • Andmetöötlus PowerQuery tööriistadega, et andmeid oleks võimalus nii tabelina, kui ka graafikuna esitada.
 • Automaatsete reeglite loomine- Ümardamine, Lihtarvutused, Reatunnused kuupäevade, kvartalite ja päevade lõikes, andmete parandamise tööriistad, töötamine tabeli päisega, päise kohandamine andmete importimisel, tingimusarvutused ja loogika, grupikokkuvõtted, filtrid jm vajalikud tööriistad dünaamilise töölaua loomiseks.
 • Importimisel saabuvate andmete puhastamine. Arvutavate tabelite loomine.
 • Exceli ja Power BI desktop vaheline seos

Andmete esitamine graafiliselt Power BI desktop abil

 • Andmete visualiseerimine ja graafikute mudelid, disainimise võimalused
 • Kujundsätted ja seaded visualiseerimiseks
 • Graafikute kombineerimine ja sidusinfo loomine. Andmete seest edasi liikumine täpsemate andmeteni
 • Graafikute parameetrid ja nende muutmine, disainimine
 • Tingimusvormingud graafikutes (kui väärtus on sobiv, värvi graafiku näitaja jms).
 • Töölaua disainimine, joonistuselemendid ja mis nendega teha saab
 • Template ehk põhja loomine
 • Tabelite kasutamine töölaual
 • Tabeli ja graafikuga töölaua kombinatsioon, loomine ja selle jälgimine andmete muutumisel
 • PivotTable analoog Power BI töölaual, selle ehitamine
 • Infosildid, olulise esiletõstmine. Ikoonide (Icon set) abil info lisamine numbrite kirjeldamiseks graafiliselt
 • Slicerid (dropdown vs checklist) ehk filtrite kaudu tööala muutmine ja sihitud andmete kuvamine
 • Sisukorrad, järjehoidjad, nupud ja tegevuse (Action) seadistamine
 • Hargneva stsenaariumi koostamine, visuaalidele teistelt töölehtedelt info kuvamine (Tooltip vs  Drill though)
 • Power BI galerii põhjad ja olemasolevate kasutamine, muutmine kogu töölaua disainimiseks, oma asutuse põhja loomine, mida saab teiste töölaudade juures kasutada.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse Power BI tarkvara kasutades  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 1 päev

Tunde: 6 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00

Toimumise koht: Tallinn, Akadeemia tee 21/1, 12618, Koolitusruum "Ceres" 2 korrus Tehnopoli seminarikeskus

Investeering: 250 € +km

Jagan koolitust

bottom of page