top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

R, 12. mai

|

Tallinn

Kaasaegne juhtimine. Silmast silma vestlused.

12.05 kl 10.00 - 17.00 Lühikene üks-ühele (1-1) vestlus on võimas töövahend juhi käes. Kui juht omandab sellise vestluse jaoks vajaliku coachiva juhtimisstiili, hakkavad tiimiliikmed neid vestlusi ootama ja nende töömotivatsioon tõuseb. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Ülo Vihma

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

12. mai 2023, 10:00 – 17:00

Tallinn

Koolituse kirjeldus

Kaasaegne juhtimine. Silmast silma vestlused.

Koolituse lühitutvustus:

Arenguvestlused on eesmärgipärased ja süsteemsed vestlused, mis toimuvad juhi ja töötaja vahel, võtavad kokku senitehtu ning kavandavad tulevast koostööd pikas perspektiivis. Sellised vestlused on olulisel kohal töötajate töö tulemuslikkuse tõstmisel. Sageli on need ka osaks palgaastmete määramisel või palgaläbirääkimistel. Arenguvestlused on põhjalikud, nende läbiviimine eeldab aega nii selle ettevalmistamiseks, läbiviimiseks kui ka tulemuste analüüsimiseks. Kuid tänastes edukates ettevõtetes sellega ei piirduta. Kiirete muudatuste vajalikkus ja meeskonnatöö dünaamika tingivad kiiremaid juhtimisvõtteid. Seetõttu teevad tiimijuhid neis ettevõtetes pidevalt silmast silma vestlusi. Lühikene üks-ühele (1-1) vestlus on võimas töövahend juhi käes, kes seda oskuslikult kasutab. Kui juht omandab sellise vestluse jaoks vajaliku coachivajuhtimisstiili, hakkavad tiimiliikmed neid vestlusi ootama ja nende töömotivatsioon tõuseb. Töötaja kogeb, et juhil on isiklikult tema jaoks aega, et juhti huvitab, mida ta väärtustab, mida oma töös oluliseks peab ja mida plaanib edasi teha.

Koolituse eesmärgiks onsuurendada 1-1 vestluste läbiviijate enesekindlust ja oskust selle juhtimistööriista kasutamiseks

Koolituse teemad.

Tänapäevane käsitlus arengusvestlustest. Mis vahe on arenguvestlustel ja jooksvatel 1-1 vestlustel. Mõlema koht juhi töövahendite hulgas ja seos juhtimisfunktsioonidega.

Juhtimisstiilide ülevaade.

1-1 vestluste osa juhi üldises tööriistakastis.

Vestluse formaat ja korraldus. Kuidas seda sobitada oma organisatsiooni kultuuriga.

Kas 1-1 vestlus vajab kahepoolset ettevalmistust.

Vestluse juhtimine

Usalduse loomine, tähelepanu keskendamine

Küsimine ja kuulamine

Vestluse formaadi (mudeli) järgimine

Vestluse lõpetamine

Vestluse järelanalüüs

Koolituse kokkuvõte ja tagasiside.

Koolitusel osaleja on

  • teadvustanud töötajate arengu suunamise võimalusi.
  • saanud ülevaate erinevatest juhtimisstiilidest ja vestlusvormidest.
  • teadvustanud 1-1 vestluse võimalikku kasu nii endale kui alluvale/kolleegile.
  • saanud teadmise 1-1 vestluse ebaõnnestumise võimalikest põhjustest ja õnnestumiseks vajalikest eeldustest.
  • suurendanud oma enesekindlust ning täiendanud oma oskusi 1-1 vestluse läbiviimiseks.
  • mõelnud läbi 1-1 vestluse kasutusvõimalused oma organisatsioonis

Töötamisviis: Koolitus toimub interaktiivse vestluse ja treeninguna, kus lühiloengud -teemade sissejuhatused vahelduvad arutelude ning harjutuste ja simulatsiooniga. Osalejad saavad koolitusmaterjali, kus on nii teooria kui praktilised ülesanded arenguvestluse ettevalmistamiseks.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Koolituse maht:  8 akadeemilist tundi

Investeering: 397 € +km (sisaldab lõunasööki)

Koolitaja: Ülo Vihma

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page