top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 12. sept

|

Tallinn

Juhtimine kriisiolukorras

12.09 kl 10.00 - 17.30 Kõikides inimtegevuse valdkondades esineb kriise. Koolitus annab teadmisi ja tuge juhtidele, kes seisavad kriisiga silmitsi või kes soovivad ennast võimalike kriisidega paremaks toimetulekuks ette valmistada. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Ülo Vihma

Aeg ja koht

12. sept 2024, 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse kirjeldus

Juhtimine kriisiolukorras

Koolituse lühitutvustus:

Kõikides inimtegevuse valdkondades esineb kriise, seda nii üksikinimese elus, organisatsioonis kui ühiskonnas. Koolitus „Juhtimine kriisiolukorras“ annab teadmisi ja tuge juhtidele, kes seisavad kriisiga silmitsi või kes soovivad ennast võimalike kriisidega paremaks toimetulekuks ette valmistada.

Teemad, mida koolitusel käsitleme:

1. Kuidas kriisi defineerida: isiklikult enda jaoks ja organisatsiooni jaoks.

2. Milline mõju on ühiskonnas tekkinud kriisidel organisatsioonile, selle töötajatele ja selle juhtimisele. Kuidas seda mõju analüüsida.

3. Mille poolest juhtimine kriisiolukorras erineb juhtimisest normaalses igapäevaelus. Kriisijuhtimise postulaadid.

4. Piirangud. Reeglid. Olulise ja ebaolulise eristamine. Kiirendus ja aeglustus. Taktika ja strateegia kriisijuhtimises.

5. Kriisi ajal järgitakse eriti pingsalt juhi käitumist, kuid iga inimese jaoks on oluline osata kriisiolukorras adekvaatselt käituda.  Kuidas ennast selleks ette valmistada ja kuidas seda treenida.

6. Erinevad kriisi aspektid: resssursikriis, usalduskriis, krooniline stress, kriisijärgne trauma.

7. Kriisi mõju grupikäitumisele. Meeskonnale orienteeritud kriisihaldamise meetodid.

8. Personaalne ja meeskondlik tugisüsteem, millele juht ja kõik töötajad saavad toetuda.

9. Juhi enesearendus – kavatsus või kava.

Töötamisviis: Koolitus toimub interaktiivses vormis, mis sisaldab lühiloenguid, paaris- ja grupiarutelusid, näidisjuhtumite analüüse, harjutusi ja individuaaltööd. Jagamiseks õppematerjal elektroonselt.

Koolitaja Ülo Vihma

Diplomeeritud coach. Saanud näitlejatehnilise väljaõppe (tekstianalüüs, lavakõne, hääle- ja kehatreening), olnud näitlejate lavakõne õpetaja lavakunstikoolis. Professionaalne esinemiskogemus erinevate auditooriumite ja meediaga (teater, film, raadio, TV, ajakirjandusintervjuud, konverentsid, saalikoolitused), PR konsultandi ning kõnekoolitaja kogemust üle 20 aasta nii grupi- kui individuaalõppes (Stockmann, Tööturuamet, Tallinna Küte, EAS, Riigikantselei, Presidendi kantselei, Kutsekvalifikatsiooni keskus, Keskkonnaamet, Kuressaare LV, Eesti Pank, Mercedes Benz-Silberauto, Pepsico Baltic, Codeborne jpt. ning  hulgaliselt avalikke koolitusi Ariko kaubamärgi alt). Ajujahi jt. idufirmade mentor, „liftikõnede“  ja investoresitluste (pitching) treener.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 397 € +km (sisaldab lõunasööki)

Koolitaja: Ülo Vihma

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page