top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

P, 20. dets

|

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise

13.-14.01 kl 10.-14.00 Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused MS Excel programmiga töötamiseks. Investeering: 250 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

20. dets 2020, 10:00 – 14:00

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)

Kasutatav tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvarade Excel 2007 - Office 365)

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kellel puudub või on vähene tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kellel on vaja hakata tegema tööd tabelarvutusprogrammiga. Koolitus annab baasoskused Exceliga töötamiseks (lihtsamate tabelite loomine, valemite, arvutuste koostamine, lihtsamad kokkuvõtted mahukatest tabelitest)

Eelteadmised: Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemus ei ole vajalik

Koolituse programm

Töö alustamine tabelarvutusprogrammis:

 • Tabelarvutusprogrammi menüüd, nupuread, töölehed- Milleks mida kasutatakse?
 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks. Milline on korrektne andmetabel?
 • Andmete sisestamine ja valmis tabelite lugemise oskus, valemite tuvastamine ja saada aru ohust valemi muutmisel
 • Algtabeli õige ülesehitus. Ülesehitusvead, mis takistavad hiljem andmete töötlemist ja analüüsimist Exceli tööriistadega

Töötamine andmetega:

 • Erinevate andmetüüpide sisestus ja kasutamine (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr)
 • Sisestatud andmete vormindamine. Vormingu mõju arvutuse tulemusele. Kuidas tuvastada õiget tulemit?
 • Vormingute eemaldamine
 • Andmete tuvastamine, saada aru kus on valem ja kuidas valemit muuta

Töötamine lahtritega:

 • Lahtrite aadressid ja kuidas neid kasutada valemite, arvutuste koostamisel
 • Lahtrite ümber paigutamine, kopeerimine
 • Ridade ja veergude lisamine, kustutamine
 • Lahtrite ümberpaigutamine, kui lahtris on arvutus

Arvutused ja funktsioonid:

 • Lihtsamad arvutused (matemaatilised tehted)
 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Lihtsamate funktsioonide kasutamine (summa, tingimusega summa, loendus, ümardus, keskmine)
 • Absoluutne ja suhteline aadress, valemite ja sisestuste kopeerimine
 • Arvutamine mitme töölehe, erinevate tabelite ja failide vahel
 • Valemirea kasutamine ja vea tuvastamise oskus. Valemite jälitamine tabelite vahel. Algväärtuste tuvastamine

Mahukate andmetabelite kasutamine:

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine)
 • Andmete sorteerimine
 • Andmete grupeerimine
 • Andmete filtreerimine
 • Vahekokkuvõte reatunnuste kaudu

Tabelite kujundamine:

 • Automaatkujundused
 • Ridade ja veergude kujundused
 • Lahtrite kujundused (värvid, raamjooned)

Diagrammid:

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi kujundamine

Salvestamine ja väljatrükk:

 • Salvestusformaadid ja salvestamine
 • Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala)
 • Tabelite, graafikute väljatrükk

Koolituse tulemus: Praktiline koolitus, mille läbinul on olemas baasteadmised töötamiseks tabelarvutusprogrammiga. Oskus koostada, lugeda ja muuta valmis andmetabeleid, sooritada lihtsamaid analüüse ja arvutusi. Saada aru Exceli funktsioonide toimimise põhimõtetest ja oskus ise lihtsamaid arvutusfunktsioone kasutada.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara (MS Excel) kasutades  Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 2 päeva

Tunde: 10 akadeemilist tundi, kl 10.-14.00

Toimumise koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Ilves“

Investeering: 250 € +20% km (sisaldab lõunapausi)

Jagan koolitust

bottom of page